Fredrik Malm (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency City of Stockholm, Bench 141
Title Förbundsordförande
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864615
Email fredrik.malm[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2013-08-15 – 2014-09-29
  • Ledig ersättare 2013-02-15 – 2013-08-14
  • Alternate member 2006-10-06 – 2013-02-14
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Member 2009-09-03 – 2010-02-05
  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-09-03
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2018-02-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-11-05 – 2015-03-12
  • Member 2013-09-26 – 2014-09-29
  • Deputy member 2013-02-16 – 2013-09-25
  • Member 2010-10-12 – 2013-02-15
  • Member 2010-02-05 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2015-03-06 – 2018-01-24
  • Deputy member 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-03-06 – 2016-09-27
  • Member 2014-10-07 – 2015-03-05
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-09-24
  • Deputy member 2006-10-24 – 2007-10-15
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-11-05 – 2016-01-14
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2016-03-15 – 2016-09-27
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 –

Said and done

Lappkodicillen

Skriftlig fråga 2011/12:542 av Malm, Fredrik (FP)

den 24 april Fråga 2011/12:542 Lappkodicillen av Fredrik Malm (FP) till utrikesminister Carl Bildt (M) Det har kommit till min kännedom att svenska renskötare i gränstrakterna mot Norge vid ett flertal tillfällen har hamnat i konflikt med norska myndigheter, och då förvägrats rättsmedel

Inlämnad: 2012-04-24 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Åsikts- och pressfrihet i Turkiet

Interpellation 2011/12:205 av Ceballos, Bodil (MP)

den 26 januari Interpellation 2011/12:205 Åsikts- och pressfrihet i Turkiet av Bodil Ceballos (MP) till utrikesminister Carl Bildt (M) Den 19 januari för fem år sedan sköts den turkisk-armeniske journalisten och författaren Hrant Dink till döds utanför sin tidning i Istanbul. Nyligen

Inlämnad: 2012-01-26 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åsikts- och pressfrihet i Turkiet

Sydkinesiska sjön

Skriftlig fråga 2011/12:283 av Malm, Fredrik (FP)

den 9 januari Fråga 2011/12:283 Sydkinesiska sjön av Fredrik Malm (FP) till utrikesminister Carl Bildt (M) De senaste åren har en rad incidenter ägt rum i Sydkinesiska sjön. Orsaken är Kinas allt mer aggressiva agerande för att kontrollera innanhavet och den mängd atoller, rev och sandbanker

Inlämnad: 2012-01-09 Besvarare: Carl Bildt (M)

Eritreas skatteindrivning i Sverige

Motion 2011/12:Sk344 av Fredrik Malm (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk344 av Fredrik Malm (FP) Eritreas skatteindrivning i Sverige FP1167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ny lagstiftning i syfte att stoppa Eritreas beskattning av eritreaner boende i Sverige. Motivering Den


Utskottsberedning: 2011/12:JuU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk344 av Fredrik Malm (FP) (doc, 51 kB)

Kultursponsring

Motion 2011/12:Sk343 av Fredrik Malm (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk343 av Fredrik Malm (FP) Kultursponsring FP1165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter till kultursponsring för företag. Motivering Kulturen spelar en viktig roll i vårt samhälle. Därför har


Utskottsberedning: 2011/12:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk343 av Fredrik Malm (FP) (doc, 49 kB)

Stockholm som tillväxtmotor

Motion 2011/12:N312 av Fredrik Malm (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:N312 av Fredrik Malm (FP) Stockholm som tillväxtmotor FP1166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Stockholms möjligheter att fungera som tillväxtmotor för landet som helhet. Motivering Ofta framhålls Stockholms


Utskottsberedning: 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N312 av Fredrik Malm (FP) (doc, 56 kB)

Svensk minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs minne

Motion 2011/12:K294 av Hans Backman m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:K294 av Hans Backman m.fl. (FP) Svensk minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs minne FP1018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en svensk minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs minne. Motivering Regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K294 av Hans Backman m.fl. (FP) (doc, 49 kB)