Fredrik Lundh Sammeli (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 240
Title Officer
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864808
Email fredrik.lundh.sammeli[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Chair
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-02-16 – 2022-09-26
  • Ledig 2013-08-15 – 2014-02-15
  • Ordinary member 2012-05-02 – 2013-08-14
  • Ledig 2011-11-23 – 2012-05-01
  • Ordinary member 2008-04-01 – 2011-11-22
  • Ledig 2007-08-20 – 2008-03-31
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2007-08-19
  • Committee on Justice

  • Chair 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2018-10-02 – 2018-10-02
  • Deputy member 2006-11-10 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2018-12-14 – 2022-09-26
  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member 2018-10-10 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14 och ordförande 14-. Suppleant justitieutskottet 06-10, civilutskottet 06-10 och miljö- och jordbruksutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 14-. Vice ordförande riksdagens tvärpolitiska Barnnätverk.
 • Föräldrar

  Ebbe Lundh och Chatrine Lundh, f. Nilsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskapsprogrammet, Piteå, slutår 96. Militärhögskolan, Halmstad, slutår 99. Retorik och kretsloppslära, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet 98-00.
 • Anställningar

  Officer, F 21 99-. Projektledare, nätverket 1 000 unga socialdemokrater 03-05.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, referensgruppen Föreningslagsutredningen (SOU 2010:90) och Namnlagsutredningen.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Luleå 02-. Ledamot, kommunstyrelsen 02-06. Ordförande, miljönämnden 03-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förtroendevald, SSU på kommun- och distriktsnivå 99-05. Ordförande, SSU Norrbotten 02-05. Förtroendevald, Unga Örnar på kommun-, distrikts- och förbundsnivå 95-07. Förbundsordförande, Unga Örnar 07-16. Styrelseledamot, Officersförbundet F 21 01-03. Förtroendevald, Socialdemokraterna Norrbotten 00-06. Partidistriktsordförande, Socialdemokraterna Norrbotten 15-.
 • Bostadsort

  Luleå

Said and done

Trygga och moderna utemiljöer på skolor och förskolor

Motion 2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. S Trygga och moderna utemiljöer på skolor och förskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av trygga och moderna utemiljöer på skolor och förskolor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Åren


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Trygga socialförsäkringar i ny tid

Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli båda S Trygga socialförsäkringar i ny tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga höjda tak i sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 87 kB)

Registerkontroll även för gymnasieskolepersonal

Motion 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli S Registerkontroll även för gymnasieskolepersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om registerkontroll av anställda i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagen om registerkontroll


Utskottsberedning: 2018/19:UbU11

Motion 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (pdf, 72 kB)

Underlätta omställning på arbetsmarknaden

Motion 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. S Underlätta omställning på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att underlätta omställning på arbetsmarknaden genom att förbättra tillgången till eftergymnasial utbildning


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Alla barns rätt till förskola

Motion 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. S Alla barns rätt till förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alla barns rätt till förskola oavsett föräldrarnas livssituation samt att uppmuntra barn med störst behov att delta i förskoleverksamhet, och


Utskottsberedning: 2018/19:UbU7

Motion 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Marint reservat på Arktis

Motion 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli båda S Marint reservat på Arktis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om marint reservat på Arktis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arktis och isen Den arktiska faunan är på


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 90 kB)

Posttjänster i ett Sverige som håller ihop

Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. S Posttjänster i ett Sverige som håller ihop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om postutdelning i glest bebyggda områden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Långa avstånd, litet utbud av butiker och


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Datacenter och big data

Motion 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Datacenter och big data Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att forma en nationell strategi för att främja investeringar inom datacenter och satsa på forskning inom datacenter och big data


Utskottsberedning: 2018/19:NU7

Motion 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Likvärdiga villkor

Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. S Likvärdiga villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av likvärdiga villkor för livet i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att alla invånare i vårt land har likvärdig


Utskottsberedning: 2018/19:NU8

Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Statliga bolagsstyrelser

Motion 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. S Statliga bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en bättre geografisk spridning bland ledamöter i statliga bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den socialdemokratiskt


Utskottsberedning: 2018/19:NU4

Motion 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 76 kB)