Fredrik Lundh Sammeli(SocDem)

Fredrik Lundh Sammeli (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 276
Title Officer
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864808
Email fredrik.lundh.sammeli[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Chair
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-02-16 – 2018-09-24
  • Ledig 2013-08-15 – 2014-02-15
  • Ordinary member 2012-05-02 – 2013-08-14
  • Ledig 2011-11-23 – 2012-05-01
  • Ordinary member 2008-04-01 – 2011-11-22
  • Ledig 2007-08-20 – 2008-03-31
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2007-08-19
  • Committee on Social Insurance

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-11-10 – 2010-10-04
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –

Said and done

Lex Sarah i skolan

Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) Lex Sarah i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lex Sarah i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns lex Sarah i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

En jämlik barndom

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) En jämlik barndom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Simkunnighetsmål i lägre åldrar

Motion 2016/17:1623 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1623 av Fredrik Lundh Sammeli (S) Simkunnighetsmål i lägre åldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att alla barn ska nå målet att vara simkunniga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1623 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1623 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (pdf, 57 kB)

Dawit Isaak och det fria ordet

Motion 2016/17:1858 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1858 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) Dawit Isaak och det fria ordet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kampen för att få Dawit Isaak fri och vikten av att Sverige som nation står upp för det fria


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:1858 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1858 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (pdf, 66 kB)

Postleverans i hela landet

Motion 2016/17:1604 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1604 av Fredrik Lundh Sammeli (S) Postleverans i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om postutdelning i glest bebyggda områden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Post- och telestyrelsen (PTS) är den


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1604 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1604 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (pdf, 58 kB)

Lokalisering av statliga myndigheter och verk

Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Lokalisering av statliga myndigheter och verk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till bättre lokalisering av statliga verk och myndigheter i olika delar av landet


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Arbetstillfällen på glesbygden

Motion 2016/17:1675 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1675 av Fredrik Lundh Sammeli (S) Arbetstillfällen på glesbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om glesbygdens utmaningar och vikten av arbetstillfällen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att


Utskottsberedning: 2016/17:NU17

Motion 2016/17:1675 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (docx, 43 kB) Motion 2016/17:1675 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (pdf, 64 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Spelreklam och spelmissbruk

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Spelreklam och spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som


Utskottsberedning: 2016/17:KrU6

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)