Fredrik Lundh Sammeli (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 240
Title Officer
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864808
Email fredrik.lundh.sammeli[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Chair
  • The War Delegation

  • Member
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-02-16 – 2022-09-26
  • Ledig 2013-08-15 – 2014-02-15
  • Ordinary member 2012-05-02 – 2013-08-14
  • Ledig 2011-11-23 – 2012-05-01
  • Ordinary member 2008-04-01 – 2011-11-22
  • Ledig 2007-08-20 – 2008-03-31
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2007-08-19
  • Committee on Justice

  • Chair 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2018-10-02 – 2018-10-02
  • Deputy member 2006-11-10 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member 2018-10-10 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14 och ordförande 14-. Suppleant justitieutskottet 06-10, civilutskottet 06-10 och miljö- och jordbruksutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 14-. Vice ordförande riksdagens tvärpolitiska Barnnätverk.
 • Föräldrar

  Ebbe Lundh och Chatrine Lundh, f. Nilsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskapsprogrammet, Piteå, slutår 96. Militärhögskolan, Halmstad, slutår 99. Retorik och kretsloppslära, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet 98-00.
 • Anställningar

  Officer, F 21 99-. Projektledare, nätverket 1 000 unga socialdemokrater 03-05.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, referensgruppen Föreningslagsutredningen (SOU 2010:90) och Namnlagsutredningen.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Luleå 02-. Ledamot, kommunstyrelsen 02-06. Ordförande, miljönämnden 03-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förtroendevald, SSU på kommun- och distriktsnivå 99-05. Ordförande, SSU Norrbotten 02-05. Förtroendevald, Unga Örnar på kommun-, distrikts- och förbundsnivå 95-07. Förbundsordförande, Unga Örnar 07-16. Styrelseledamot, Officersförbundet F 21 01-03. Förtroendevald, Socialdemokraterna Norrbotten 00-06. Partidistriktsordförande, Socialdemokraterna Norrbotten 15-.
 • Bostadsort

  Luleå

Said and done

Kunskapslyft för barn och lärare

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Kunskapslyft för barn och lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett kunskapslyft för barn för att stärka deras kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Dawit Isaak måste friges

Motion 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå båda S Dawit Isaak måste friges Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kampen för att få Dawit Isaak fri och om att Sverige som nation bör stå upp för det fria ordet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (pdf, 75 kB)

Skrotbilar

Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. S Skrotbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur problemet med skrotbilsdumpning kan adresseras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Övergivna uttjänta bilar skrotbilar är ett återkommande


Utskottsberedning: 2017/18:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Förutsättningarna för små glesbygdskommuner

Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. S Förutsättningarna för små glesbygdskommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ett större grepp kring små glesbygdskommuners förutsättningar och utvecklingskraft och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Alla barns rätt till förskola

Motion 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. S Alla barns rätt till förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över alla barns rätt till förskola oavsett föräldrarnas livssituation samt att undersöka hur vi kan uppmuntra barn med störst behov att


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Möjligheter till utbildning via lärcentra

Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. S Möjligheter till utbildning via lärcentra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till distansutbildning via lärcentra och tillkännager detta för regeringen. Motivering God utbildning


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Strandnära lägen i glesbygd

Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. S Strandnära lägen i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta de erfarenheter av LIS-områden som Naturvårdsverket pekat på i sin granskning och förnya systemet med LIS för att öka möjligheten till


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Ändring i terrängkörningsförordningen

Motion 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli båda S Ändring i terrängkörningsförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en ändring i terrängkörningsförordningen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 74 kB)

Förändra styrningen av myndigheter och statliga verk

Motion 2017/18:1843 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1843 av Fredrik Lundh Sammeli S Förändra styrningen av myndigheter och statliga verk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i högre grad utforma svenska myndigheter som styrelsemyndigheter i stället för enrådighetsmyndigheter med insynsråd


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1843 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1843 av Fredrik Lundh Sammeli (S) (pdf, 59 kB)

Kontanthantering

Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. S Kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en fungerande kontanthantering i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett allt större problem är


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 71 kB)