Fredrik Eriksson(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 223
Title Projektledare.
Born 1975
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email fredrik.p.eriksson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-12-22 – 2018-09-24
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-10-22 – 2014-12-21
  • Committee on the Constitution

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

med anledning av prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Motion 2017/18:3960 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3960 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa samtliga


Utskottsberedning: 2017/18:KU14

Motion 2017/18:3960 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3960 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 69 kB)

med anledning av prop. 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar

Motion 2017/18:3959 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3959 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i den del den avser skyddet för personer med annat medborgarskap än svenskt. Riksdagen avslår propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:KU16

Motion 2017/18:3959 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3959 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 74 kB)

med anledning av prop. 2017/18:55 Ökad insyn i finansiering av partier - ett utbyggt regelverk

Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) med anledning av prop. 2017/18:55 Ökad insyn i finansiering av partier – ett utbyggt regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera väsentliga delar av propositionens förslag och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) (pdf, 71 kB)

med anledning av prop. 2017/18:38 Snabbare omval

Motion 2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:38 Snabbare omval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gemensam valsedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett


Utskottsberedning: 2017/18:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 62 kB)

med anledning av framst. 2017/18:RS4 Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor

Motion 2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av framst. 2017/18:RS4 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om medborgarskap och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KU15

Motion 2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 74 kB)

Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 64 kB)

E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sitt arbete med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Fullödig skattetransparens

Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Fullödig skattetransparens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga skatteuttag alltid ska redovisas i anslutning till varje transaktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12

Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 63 kB)

Avskaffa EBO m.m.

Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Avskaffa EBO m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda och återkomma till riksdagen med förslag på förändrad lagstiftning i enlighet med motionens intentioner


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 66 kB)

Rättvisare underhållsstöd

Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard båda SD Rättvisare underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa samhällets ekonomiska stödinsatser så att de bättre motsvarar föräldrars lagstadgade försörjningsplikt och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 62 kB)