Fredrik Eriksson(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 223
Title Projektledare.
Born 1975
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email fredrik.p.eriksson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-12-22 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-10-22 – 2014-12-21
  • Committee on the Constitution

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24

Said and done

med anledning av proposition 2017/18:55 Utökad insyn i finansiering av partier

Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) med anledning av proposition 2017/18:55 Utökad insyn i finansiering av partier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera väsentliga delar av propositionens förslag och tillkännager detta

2017-12-07

Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 2017/18:38 Snabbare omval

Motion 2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:38 Snabbare omval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gemensam valsedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett


Utskottsberedning: 2017/18:KU18

Motion 2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 62 kB)

med anledning av framst. 2017/18:RS4 Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor

Motion 2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av framst. 2017/18:RS4 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om medborgarskap och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3918 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 74 kB)

Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 64 kB)

E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sitt arbete med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Fullödig skattetransparens

Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Fullödig skattetransparens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga skatteuttag alltid ska redovisas i anslutning till varje transaktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 63 kB)

Avskaffa EBO m.m.

Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Avskaffa EBO m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda och återkomma till riksdagen med förslag på förändrad lagstiftning i enlighet med motionens intentioner


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 66 kB)

Rättvisare underhållsstöd

Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Rättvisare underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa samhällets ekonomiska stödinsatser så att de bättre motsvarar föräldrars lagstadgade försörjningsplikt


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3

Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 62 kB)

Krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) Krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 68 kB)

Reformera finansieringen av public service

Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Reformera finansieringen av public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda vilka åtgärder som lämpligast bör vidtas för att kunna reformera finansieringen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 65 kB)