Fredrik Eriksson(SweDem)

Fredrik Eriksson (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 223
Title Projektledare.
Born 1975
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email fredrik.p.eriksson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-12-22 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-10-22 – 2014-12-21
  • Committee on the Constitution

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:KU24 19 june 2017 Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016
Debatt om förslag 2016/17:KU20 19 june 2017 Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2016/17:KU26 7 june 2017 Indelning i utgiftsområden
Debatt om förslag 2016/17:KU28 7 june 2017 Vissa frågor om kommersiell radio

med anledning av prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

Motion 2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om försenad handläggning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KU31

Motion 2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 69 kB)

med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag

Motion 2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Återta den kommunala självstyrelsen Kommunal verksamhet med ansvar för de gemensamma resurserna Oppositionens inflytande och


Utskottsberedning: 2016/17:KU30
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 88 kB)

Särskilda åtgärder efter terrordådet

Skriftlig fråga 2016/17:1230 av Fredrik Eriksson (SD)

Fråga 2016/17:1230 Särskilda åtgärder efter terrordådet av Fredrik Eriksson (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Trots otaliga varningar under många år för att terrorattacker kan och förmodligen kommer att inträffa även i Sverige verkar inte regeringen ha tagit detta på fullt allvar,

Inlämnad: 2017-04-11 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1230 av Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 78 kB)

med anledning av redog. 2016/17:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av redog. 2016/17:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av vissa frågor som rör Riksdagens ombudsmän och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3536 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 67 kB)

med anledning av skr. 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel

Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en parlamentariskt sammansatt


Utskottsberedning: 2016/17:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3534 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 69 kB)

med anledning av skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ingen ny myndighet bör inrättas


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 63 kB)

Utred alternativ till Västlänken

Motion 2016/17:2564 av Mikael Jansson och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2564 av Mikael Jansson och Fredrik Eriksson (båda SD) Utred alternativ till Västlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avbryta vidare projektering och byggnation av Västlänken i Göteborg till dess alternativ som medger


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2564 av Mikael Jansson och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2564 av Mikael Jansson och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 63 kB)

Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor

Motion 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett snabbspår i den svenska sjukvården enligt de intentioner som nämns i motionen,


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 66 kB)

Fullödig skattetransparens

Motion 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Fullödig skattetransparens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga skatteuttag alltid ska redovisas i anslutning till varje transaktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 62 kB)

Underhållsstöd

Motion 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa samhällets ekonomiska stödinsatser så att de bättre motsvarar föräldrars lagstadgade försörjningsplikt och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 61 kB)