Fredrik Eriksson(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 223
Title Projektledare.
Born 1975
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email fredrik.p.eriksson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-12-22 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-10-22 – 2014-12-21
  • Committee on the Constitution

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 64 kB)

E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sitt arbete med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Fullödig skattetransparens

Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Fullödig skattetransparens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga skatteuttag alltid ska redovisas i anslutning till varje transaktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 63 kB)

Avskaffa EBO m.m.

Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Avskaffa EBO m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda och återkomma till riksdagen med förslag på förändrad lagstiftning i enlighet med motionens intentioner


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 66 kB)

Rättvisare underhållsstöd

Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Rättvisare underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa samhällets ekonomiska stödinsatser så att de bättre motsvarar föräldrars lagstadgade försörjningsplikt


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 62 kB)

Krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) Krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 68 kB)

Reformera finansieringen av public service

Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Reformera finansieringen av public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda vilka åtgärder som lämpligast bör vidtas för att kunna reformera finansieringen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 65 kB)

Större krav på öppenhet mot medier och rätten att få upprättelse

Motion 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) Större krav på öppenhet mot medier och rätten att få upprättelse Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tydligare krav på att myndigheter och dess företrädare ska vara öppna mot media Lättare att ställa media


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 74 kB)

Rättvisare partistöd

Motion 2017/18:3648 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3648 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Rättvisare partistöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillkommande ersättningar utöver det kommunala partistödet bör avräknas i rimlig utsträckning vid fördelning av det


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3648 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3648 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 66 kB)

Internationellt verksamma kommunala bolag

Motion 2017/18:3636 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3636 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Internationellt verksamma kommunala bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommunalt ägda bolag som verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad ska


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:3636 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3636 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 63 kB)