Fredrik Christensson(Cen)

Fredrik Christensson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 193
Title Försäkringssäljare.
Born 1991
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864221
Email fredrik.christensson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2015-09-18 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:AU7 15 march 2017 Arbetsrätt
Interpellationsdebatt 2016/17:345 av Fredrik Christensson (C) 14 march 2017 Utbildningars jämförbarhet
Interpellationsdebatt 2016/17:344 av Fredrik Christensson (C) 14 march 2017 Internationella studenter
Debatt om förslag 2016/17:UbU13 1 march 2017 En rymdstrategi för Europa

Utbildningars jämförbarhet

Interpellation 2016/17:345 av Fredrik Christensson (C)

Interpellation 2016/17:345 Utbildningars jämförbarhet av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) I Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) rapport Nationellt system  f ör kvalitetssäkring av högre utbildning – Redovisning av ett regeringsuppdrag bedömde UKÄ att det nya kvalitetssäkringssystemet

Inlämnad: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-14 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2016/17:345 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utbildningars jämförbarhet

Internationella studenter

Interpellation 2016/17:344 av Fredrik Christensson (C)

Interpellation 2016/17:344 Internationella studenter av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Internationaliseringen av den högre utbildningen är viktigt. Om Sverige ska hänga med i den internationella konkurrensen behövs rejäla förändringar för bättre konkurrens och ökad kvalitet

Inlämnad: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-14 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2016/17:344 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Internationella studenter

Resursfördelningssystemet

Skriftlig fråga 2016/17:901 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:901 Resursfördelningssystemet av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Sverige har i dag ett system för att fördela resurserna till högskolor och universitet som inte främjar kvalitet och koppling till arbetsmarknaden. Regeringen valde även att ta bort den inriktning

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-07 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:901 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 79 kB)

med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning - Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:AU13

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 74 kB)

Regelverk för studieavgifter

Skriftlig fråga 2016/17:719 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:719 Regelverk för studieavgifter av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) I veckan presenterade Universitetskanslersämbetet sin rapport Kartläggning av studieavgifter, som togs fram på uppdrag av regeringen efter Sveriges Radios granskning av internationella studenters

Inlämnad: 2017-01-25 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:719 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 91 kB)

med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

Motion 2016/17:3579 av Rickard Nordin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3579 av Rickard Nordin m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Sammanfattning Det sker stora och omvälvande förändändringar på energimarknaden. T eknikutvecklingen


Utskottsberedning: 2016/17:NU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2016/17:3579 av Rickard Nordin m.fl. (C) (docx, 82 kB) Motion 2016/17:3579 av Rickard Nordin m.fl. (C) (pdf, 135 kB)

med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Motion 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 1. Sammanfattning För att Sverige fortsatt ska kunna vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning och innovation


Utskottsberedning: 2016/17:NU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 2 avslag, 35 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 98 kB) Motion 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 186 kB)

Nya vägar

Skriftlig fråga 2016/17:381 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:381 Nya vägar av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Högre utbildning i hela landet är viktigt för att möta den lokala arbetsmarknadens behov. Det möjliggör för fler att studera på hemmaplan utan att behöva flytta, vilket är till gagn för både individ och samhälle.

Inlämnad: 2016-11-25 Svarsdatum: 2016-12-07 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:381 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 90 kB)

Rymdstrategi

Interpellation 2016/17:107 av Mathias Sundin (L)

Interpellation 2016/17:107 Rymdstrategi av Mathias Sundin (L) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Rymdbranschen är i stor förändring runt om i världen. Investeringar ökar, omsättning ökar och flera spännande projekt är på gång, både från statliga aktörer och från kommersiella. I Sverige efterfrågar

Inlämnad: 2016-11-10 Svarsdatum: 2016-11-25 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2016/17:107 av Mathias Sundin (L) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rymdstrategi

Visum för tredjelandsstudenter

Interpellation 2016/17:97 av Fredrik Christensson (C)

Interpellation 2016/17:97 Visum för tredjelandsstudenter av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Internationaliseringen av den högre utbildningen är viktig. Om Sverige ska hänga med i den internationella konkurrensen behövs rejäla förändringar för bättre konkurrens och ökad kvalitet

Inlämnad: 2016-10-28 Svarsdatum: 2016-11-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:97 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Visum för tredjelandsstudenter