Fredrik Christensson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 194
Title Försäkringssäljare.
Born 1991
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864221
Email fredrik.christensson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Education

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2015-09-18 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-, arbetsmarknadsutskottet 14- och utbildningsutskottet 15-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Paul Christensson och företagaren Maria Christensson, f. Sönnergren.
 • Utbildning

  Pro Civitas gymnasieskola, Växjö, slutår 09.
 • Anställningar

  Försäkringssäljare Lantbruk, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän 09-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Referensgrupp för Delegationen för arbete till unga (Dua) 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Lysekil 10-14. Ersättare, kommunstyrelsen, Lysekil 12-14. Ordförande, Miljömålsberedningen 12-13.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Centerpartiet Lysekil 10-15 och styrelseledamot, Centerpartiet Bohuslän 11-15. Ordförande, Centerpartiet Fyrbodal 15-.

Said and done

Liberal feminism

Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. C Liberal feminism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att genomföra en genomgripande utredning som behandlar och belyser statens, näringslivets, samhällets och individens totala kostnader


Utskottsberedning: AU KrU SfU UbU 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU17 2018/19:NU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SkU10 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) (pdf, 120 kB)

Utbildning

Motion 2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. C Utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna och utveckla det fria skolvalet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett aktivt


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 117 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2018/19:2636 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2636 av Fredrik Christensson m.fl. C Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tillhandahållandet av en högkvalitativ och tillgänglig utbildning är ett


Utskottsberedning: 2018/19:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2636 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2636 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 110 kB)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2018/19:2635 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2635 av Fredrik Christensson m.fl. C Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utbildning berikar både


Utskottsberedning: 2018/19:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2635 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2018/19:2635 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 104 kB)

Visa att landsbygdsföretagarna finns

Motion 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson båda C Visa att landsbygdsföretagarna finns Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om generösare bedömning av skyltningsregler vid allmänna vägar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 73 kB)

Järnväg Göteborg-Oslo

Motion 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson båda C Järnväg GöteborgOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att få dubbelspår på järnvägen hela sträckan i korridoren OsloGöteborgKöpenhamn och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 76 kB)

Gränshinder mellan Sverige och Norge

Motion 2018/19:2709 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2709 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson båda C Gränshinder mellan Sverige och Norge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska gränshindren för näringslivet mellan Sverige och Norge och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2709 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2709 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 78 kB)

Nedskräpning

Motion 2018/19:2546 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2546 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson båda C Nedskräpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna att ge kommunerna möjlighet att bötfälla nedskräpning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5

Motion 2018/19:2546 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2546 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 77 kB)

Marint skräp

Motion 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson båda C Marint skräp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på en översyn av ansvaret och kostnaderna för städning av stränder på grund av marint skräp och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5

Motion 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 76 kB)

Centerpartiets budgetmotion 2019

Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. C Centerpartiets budgetmotion 2019 1. Sammanfattning Sverige befinner sig på toppen av en internationell högkonjunktur. Prognoserna för de kommande åren pekar dock på stigande arbetslöshet och lägre tillväxt. Trots flera år av högkonjunktur står många utanför arbetsmarknaden.


Utskottsberedning: 2018/19:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 304 kB) Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 640 kB)