Finn Bengtsson (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County
Title Professor/Överläkare
Born 1956

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2015-12-17 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-10-14 – 2014-10-31
  • Personally appointed substitute 2007-10-16 – 2008-09-29

 • Utbildning

  Skepparexamen, Göteborg 71. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Falkenberg, slutår 75. Läkarexamen 82. Leg. läkare 85. Med. dr 87. Docent, experimentell hjärnforskning, Lunds universitet 89. Specialistexamen, klinisk farmakologi 92. Docent, psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 01. Prof., psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 02. Prof., farmakologi, Köpenhamns universitet 02.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061006-101004). Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14 och socialutskottet 14-15. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10 och 15-, socialutskottet 06-10 och 15-, finansutskottet 10-14 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 07-08, ledamot 08-14. Suppleant Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 06-10, ledamot 10-. Ordförande i Svensk-tjeckiska parlamentarikernätverket 10-. Ledamot i Donationsrådet (Socialstyrelsen) 14-. Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 15-.
 • Föräldrar

  Lektorn Rolf Bengtsson och sjukgymnasten Gerd Bengtsson, f. Romstad.
 • Anställningar

  AT-läkare, Lund 82-83. FV-läkare, Landskrona 84-87. FV-läkare 88-92. Univ.lektor/bitr. överläkare, Lunds universitetssjukhus 92-96. Univ.lektor/överläkare, Lunds universitetssjukhus 97-98. Professor/överläkare, Linköpings universitetssjukhus 98-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, MSU och MUF i Falkenberg och Halland, 70-talet. Styrelseledamot, Moderaterna i Linköping 01-. Adjungerad ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse i Östergötland 06-. Ledamot, Sveriges Läkarförbund 76-, Svenska Läkaresällskapet -78, Svensk förening för klinisk farmakologi 88-, Svensk Psykiatrisk Förening 99-, Svenska Epilepsisällskapet 00-, Svenska Reumatikerförbundet 06- samt internationella medicinska föreningar. Grundare och styrelseledamot av 16 juni-stiftelsen 16-.
 • Litteratur

  Skrifter och artiklar inom medicin och farmakologi. Cirka 150 originalartiklar och skrifter i internationell medicinsk litteratur. Cirka 1 000 politiska artiklar av såväl redaktionell som debattkaraktär i nationella svenska medier.
 • Bostadsort

  Linköping
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Länsstyrelsen i Östergötlands insynsråd 09-. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen (slutbetänkande 15).
 • Kommunala uppdrag

  Landstingsfullmäktig, Östergötland 02-10.

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. M med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 2 lagen 2006:323 om utbyte av sprutor och kanyler. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:SoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Frigivning av Dawit Isaak

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C)

Motion till riksdagen 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. M, V, L, KD, MP, C Frigivning av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än 15 år men inte är anklagad, än


Utskottsberedning: 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (pdf, 86 kB)

Digitaliserad vård, omsorg och apotek - samordning krävs

Motion 2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. M Digitaliserad vård, omsorg och apotek samordning krävs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan för digitaliserad vård, omsorg och apotek och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:UbU15 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 106 kB)

Stärk äldres livskvalitet

Motion 2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. M Stärk äldres livskvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för att stärka äldreomsorgens kvalitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:SoU1 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

En ny nationell och samlad cancerstrategi

Motion 2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. M En ny nationell och samlad cancerstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny och samlad cancerstrategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 9 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 106 kB)

Stärk hjärt- och kärlsjukvården

Motion 2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. M Stärk hjärt- och kärlsjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan för att stärka kvaliteten och minska skillnaderna i vården av hjärt- och kärlsjukdomar i olika delar


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10 2016/17:UbU12 2017/18:SoU18 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Vård av hög kvalitet och kontinuitet, patientsäker och effektiv i god arbetsmiljö

Motion 2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. M Vård av hög kvalitet och kontinuitet, patientsäker och effektiv i god arbetsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram och genomföra en nationell handlingsplan för vård av hög kvalitet


Utskottsberedning: 2016/17:SoU1 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:UbU12 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 139 kB)

Nationell handlingsplan för socialtjänsten

Motion 2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. M Nationell handlingsplan för socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för socialtjänsten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:CU10 2016/17:JuU16 2016/17:SoU1 2016/17:SoU11 2017/18:CU8 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 23 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 141 kB)

Stärk diabetesvården

Motion 2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. M Stärk diabetesvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan för att motverka diabetes och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. M Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Sammanfattning I vår plan för ett starkare Sverige möter vi de utmaningar som vården, omsorgen, psykiatrin och socialtjänsten står inför. Vi föreslår bland annat att en prestationsbunden vårdgaranti återinförs


Utskottsberedning: 2016/17:SoU1
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 95 kB)