Finn Bengtsson (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County
Title Professor/Överläkare
Born 1956

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2015-12-17 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-10-14 – 2014-10-31
  • Personally appointed substitute 2007-10-16 – 2008-09-29

 • Utbildning

  Skepparexamen, Göteborg 71. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Falkenberg, slutår 75. Läkarexamen 82. Leg. läkare 85. Med. dr 87. Docent, experimentell hjärnforskning, Lunds universitet 89. Specialistexamen, klinisk farmakologi 92. Docent, psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 01. Prof., psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 02. Prof., farmakologi, Köpenhamns universitet 02.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061006-101004). Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14 och socialutskottet 14-15. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10 och 15-, socialutskottet 06-10 och 15-, finansutskottet 10-14 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 07-08, ledamot 08-14. Suppleant Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 06-10, ledamot 10-. Ordförande i Svensk-tjeckiska parlamentarikernätverket 10-. Ledamot i Donationsrådet (Socialstyrelsen) 14-. Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 15-.
 • Föräldrar

  Lektorn Rolf Bengtsson och sjukgymnasten Gerd Bengtsson, f. Romstad.
 • Anställningar

  AT-läkare, Lund 82-83. FV-läkare, Landskrona 84-87. FV-läkare 88-92. Univ.lektor/bitr. överläkare, Lunds universitetssjukhus 92-96. Univ.lektor/överläkare, Lunds universitetssjukhus 97-98. Professor/överläkare, Linköpings universitetssjukhus 98-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, MSU och MUF i Falkenberg och Halland, 70-talet. Styrelseledamot, Moderaterna i Linköping 01-. Adjungerad ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse i Östergötland 06-. Ledamot, Sveriges Läkarförbund 76-, Svenska Läkaresällskapet -78, Svensk förening för klinisk farmakologi 88-, Svensk Psykiatrisk Förening 99-, Svenska Epilepsisällskapet 00-, Svenska Reumatikerförbundet 06- samt internationella medicinska föreningar. Grundare och styrelseledamot av 16 juni-stiftelsen 16-.
 • Litteratur

  Skrifter och artiklar inom medicin och farmakologi. Cirka 150 originalartiklar och skrifter i internationell medicinsk litteratur. Cirka 1 000 politiska artiklar av såväl redaktionell som debattkaraktär i nationella svenska medier.
 • Bostadsort

  Linköping
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Länsstyrelsen i Östergötlands insynsråd 09-. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen (slutbetänkande 15).
 • Kommunala uppdrag

  Landstingsfullmäktig, Östergötland 02-10.

Said and done

med anledning av prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

Motion 2015/16:3324 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3324 av Cecilia Widegren m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska värna den svenska bestämmanderätten


Utskottsberedning: 2015/16:SoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3324 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3324 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

med anledning av skr. 2015/16:53 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet

Motion 2015/16:3305 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3305 av Cecilia Widegren m.fl. M med anledning av skr. 2015/16:53 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa tillsynen och uppföljningen av städningen i vården och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SoU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2015/16:3305 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3305 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga

Motion 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende en ny placeringsform för barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras med syftet att säkerställa att alla utförare, oavsett driftsform,


Utskottsberedning: 2015/16:SoU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Ändrat huvudmannaskap för universitetssjukhusen

Motion 2015/16:2558 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2558 av Finn Bengtsson M Ändrat huvudmannaskap för universitetssjukhusen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att överlåta ansvaret för universitetssjukhusen till staten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tidigare


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2558 av Finn Bengtsson (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2558 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 68 kB)

Tillämpad forskning för bättre hälsa

Motion 2015/16:2479 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2479 av Cecilia Widegren m.fl. M Tillämpad forskning för bättre hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka de långsiktiga förutsättningarna för tillämpad forskning för ökad hälsa och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2479 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2479 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Globala millenniemål

Motion 2015/16:2613 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:2613 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg båda M Globala millenniemål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige än mer aktivt ska bidra till att FN:s millenniemål uppfylls och tillkännager detta för regeringe Bakgrund Förenta nationernas


Utskottsberedning: 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2613 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2613 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M) (pdf, 72 kB)

Kustjärnväg Linköping-Västervik-Oskarshamn-Kalmar-Karlskrona

Motion 2015/16:2959 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:2959 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson båda M Kustjärnväg LinköpingVästervikOskarshamnKalmarKarlskrona Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för en ny kustjärnväg längs Smålandskusten med anslutning i norr till


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2959 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2959 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 65 kB)

Stångådalsbanan

Motion 2015/16:2918 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:2918 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson båda M Stångådalsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Stångådalsbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tack vare den tidigare alliansregeringens historiska infrastruktursatsning


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2918 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2918 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 62 kB)

Tjustbanan

Motion 2015/16:2917 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:2917 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson båda M Tjustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tjustbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under den föregående alliansregeringen så gjordes rekordstora investeringar i svensk


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2917 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2917 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 65 kB)

Bevarande av Linköping City Airport

Motion 2015/16:2564 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2564 av Finn Bengtsson m.fl. M Bevarande av Linköping City Airport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den statliga infrastrukturpolitiken ska utgå från att Linköping City Airport finns kvar långsiktigt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2564 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2564 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 76 kB)