Finn Bengtsson (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County
Title Professor/Överläkare
Born 1956

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2015-12-17 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-10-14 – 2014-10-31
  • Personally appointed substitute 2007-10-16 – 2008-09-29

 • Utbildning

  Skepparexamen, Göteborg 71. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Falkenberg, slutår 75. Läkarexamen 82. Leg. läkare 85. Med. dr 87. Docent, experimentell hjärnforskning, Lunds universitet 89. Specialistexamen, klinisk farmakologi 92. Docent, psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 01. Prof., psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 02. Prof., farmakologi, Köpenhamns universitet 02.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061006-101004). Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14 och socialutskottet 14-15. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10 och 15-, socialutskottet 06-10 och 15-, finansutskottet 10-14 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 07-08, ledamot 08-14. Suppleant Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 06-10, ledamot 10-. Ordförande i Svensk-tjeckiska parlamentarikernätverket 10-. Ledamot i Donationsrådet (Socialstyrelsen) 14-. Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 15-.
 • Föräldrar

  Lektorn Rolf Bengtsson och sjukgymnasten Gerd Bengtsson, f. Romstad.
 • Anställningar

  AT-läkare, Lund 82-83. FV-läkare, Landskrona 84-87. FV-läkare 88-92. Univ.lektor/bitr. överläkare, Lunds universitetssjukhus 92-96. Univ.lektor/överläkare, Lunds universitetssjukhus 97-98. Professor/överläkare, Linköpings universitetssjukhus 98-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, MSU och MUF i Falkenberg och Halland, 70-talet. Styrelseledamot, Moderaterna i Linköping 01-. Adjungerad ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse i Östergötland 06-. Ledamot, Sveriges Läkarförbund 76-, Svenska Läkaresällskapet -78, Svensk förening för klinisk farmakologi 88-, Svensk Psykiatrisk Förening 99-, Svenska Epilepsisällskapet 00-, Svenska Reumatikerförbundet 06- samt internationella medicinska föreningar. Grundare och styrelseledamot av 16 juni-stiftelsen 16-.
 • Litteratur

  Skrifter och artiklar inom medicin och farmakologi. Cirka 150 originalartiklar och skrifter i internationell medicinsk litteratur. Cirka 1 000 politiska artiklar av såväl redaktionell som debattkaraktär i nationella svenska medier.
 • Bostadsort

  Linköping
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Länsstyrelsen i Östergötlands insynsråd 09-. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen (slutbetänkande 15).
 • Kommunala uppdrag

  Landstingsfullmäktig, Östergötland 02-10.

Said and done

Norrköpings hamns strategiska betydelse

Motion 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. M, FP, C, KD Norrköpings hamns strategiska betydelse M902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Norrköpings hamns strategiska betydelse för Sverige och den fjärde storstadsregionen samt vikten


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 59 kB)

Översyn av patientsäkerhetslagen

Motion 2010/11:So574 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:So574 av Finn Bengtsson M Översyn av patientsäkerhetslagen m1932 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av missvisande auktorisationer och legitimationer inom hälso- och sjukvården. Motivering Patientsäkerhetslagen


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So574 av Finn Bengtsson (M) (doc, 50 kB)

Tillgång till geriatriker

Motion 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson (FP, M)

Motion till riksdagen 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson FP, M Tillgång till geriatriker FP1300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundutbildningen och specialistutbildningen av läkare i geriatrik. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9 2010/11:UbU11 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson (FP, M) (doc, 52 kB)

Nolltolerans mot drograttfylla

Motion 2010/11:Ju382 av Mikael Cederbratt m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju382 av Mikael Cederbratt m.fl. M Nolltolerans mot drograttfylla m1791 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra lagstiftningen så att polisen i rutinmässiga kontroller av bilförare även har möjlighet att utföra


Utskottsberedning: 2010/11:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju382 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) (doc, 50 kB)

Forskning och klinisk prövning

Motion 2010/11:Ub455 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub455 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson M Forskning och klinisk prövning m1837 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskning för utveckling av sjukvård som måste ske vid tillstånd där patienten är medvetslös


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub455 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson (M) (doc, 48 kB)

Riksväg 34

Motion 2010/11:T342 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T342 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson M Riksväg 34 m1120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riksväg 34 mellan Vimmerby och Linköping. Motivering Riksväg 34 mellan Vimmerby och Linköping är en hårt trafikerad


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T342 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M) (doc, 46 kB)

Kustjärnväg Linköping–Västervik–Oskarshamn–Kalmar–Karlskrona

Motion 2010/11:T341 av Jan R Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T341 av Jan R Andersson m.fl. M Kustjärnväg LinköpingVästervikOskarshamnKalmarKarlskrona m1113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ny kustjärnväg längs Smålandskusten med anslutning i norr till Tjustbanan mot


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T341 av Jan R Andersson m.fl. (M) (doc, 49 kB)

Ostlänken

Motion 2010/11:T489 av Betty Malmberg m.fl. (M, KD, C, FP)

Motion till riksdagen 2010/11:T489 av Betty Malmberg m.fl. M, KD, C, FP Ostlänken M903 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de stora kapacitetsbegränsningar som råder på Södra stambanan, särskilt sträckan genom Östergötland, måste avhjälpas.


Utskottsberedning: 2010/11:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T489 av Betty Malmberg m.fl. (M, KD, C, FP) (doc, 52 kB)

Läkemedlens sista förbrukningsdag

Motion 2010/11:So367 av Gustaf Hoffstedt m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:So367 av Gustaf Hoffstedt m.fl. M Läkemedlens sista förbrukningsdag m1805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förlängd sista förbrukningsdag för läkemedel. Motivering De flesta läkemedel har en praktiskt taget obegränsad


Utskottsberedning: 2010/11:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So367 av Gustaf Hoffstedt m.fl. (M) (doc, 47 kB)

Minskad administrativ börda för restauranger

Motion 2010/11:Ju246 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju246 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson M Minskad administrativ börda för restauranger m1116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minskad administrativ börda för restauranger. Motivering De företagare som väljer


Utskottsberedning: 2010/11:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju246 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M) (doc, 47 kB)