Finn Bengtsson (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County
Title Professor/Överläkare
Born 1956

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2015-12-17 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-10-14 – 2014-10-31
  • Personally appointed substitute 2007-10-16 – 2008-09-29

 • Utbildning

  Skepparexamen, Göteborg 71. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Falkenberg, slutår 75. Läkarexamen 82. Leg. läkare 85. Med. dr 87. Docent, experimentell hjärnforskning, Lunds universitet 89. Specialistexamen, klinisk farmakologi 92. Docent, psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 01. Prof., psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 02. Prof., farmakologi, Köpenhamns universitet 02.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061006-101004). Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14 och socialutskottet 14-15. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10 och 15-, socialutskottet 06-10 och 15-, finansutskottet 10-14 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 07-08, ledamot 08-14. Suppleant Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 06-10, ledamot 10-. Ordförande i Svensk-tjeckiska parlamentarikernätverket 10-. Ledamot i Donationsrådet (Socialstyrelsen) 14-. Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 15-.
 • Föräldrar

  Lektorn Rolf Bengtsson och sjukgymnasten Gerd Bengtsson, f. Romstad.
 • Anställningar

  AT-läkare, Lund 82-83. FV-läkare, Landskrona 84-87. FV-läkare 88-92. Univ.lektor/bitr. överläkare, Lunds universitetssjukhus 92-96. Univ.lektor/överläkare, Lunds universitetssjukhus 97-98. Professor/överläkare, Linköpings universitetssjukhus 98-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, MSU och MUF i Falkenberg och Halland, 70-talet. Styrelseledamot, Moderaterna i Linköping 01-. Adjungerad ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse i Östergötland 06-. Ledamot, Sveriges Läkarförbund 76-, Svenska Läkaresällskapet -78, Svensk förening för klinisk farmakologi 88-, Svensk Psykiatrisk Förening 99-, Svenska Epilepsisällskapet 00-, Svenska Reumatikerförbundet 06- samt internationella medicinska föreningar. Grundare och styrelseledamot av 16 juni-stiftelsen 16-.
 • Litteratur

  Skrifter och artiklar inom medicin och farmakologi. Cirka 150 originalartiklar och skrifter i internationell medicinsk litteratur. Cirka 1 000 politiska artiklar av såväl redaktionell som debattkaraktär i nationella svenska medier.
 • Bostadsort

  Linköping
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Länsstyrelsen i Östergötlands insynsråd 09-. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen (slutbetänkande 15).
 • Kommunala uppdrag

  Landstingsfullmäktig, Östergötland 02-10.

Said and done

ECT-behandling

Interpellation 2009/10:187 av Linna, Elina (v)

den 19 januari Interpellation 2009/10:187 ECT-behandling av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Inom den psykiatriska hälso- och sjukvården har ECT-behandling elbehandling återigen blivit ett alltmer förekommande inslag. Frågan har uppmärksammats och debatterats flitigt i medier och tidningar. Framför

Inlämnad: 2010-01-19 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: ECT-behandling

Arbetskraftsinvandring för gömda människor

Motion 2009/10:Sf404 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf404 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. m Arbetskraftsinvandring för gömda människor m1929 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetskraftsinvandring. Motivering Regeringens mål och strävan mot en ökad arbetskraftsinvandring


Utskottsberedning: 2009/10:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf404 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (m) (doc, 47 kB)

En ljus framtid för Östergötland

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. m, c, fp, kd En ljus framtid för Östergötland m917 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningar för en god utveckling i Östergötland. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 69 kB)

Skatteåterbäring

Motion 2009/10:Fi322 av Anna Kinberg Batra m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi322 av Anna Kinberg Batra m.fl. m Skatteåterbäring m1607 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra för individuell återbäring av kommunal- och landstingsskatt vid överskott. Motivering Regering och riksdag


Utskottsberedning: 2009/10:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi322 av Anna Kinberg Batra m.fl. (m) (doc, 35 kB)

Forskning och utbildning i geriatrisk klinisk farmakologi

Motion 2009/10:Ub570 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (m, fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub570 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm m, fp Forskning och utbildning i geriatrisk klinisk farmakologi m901 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i geriatrisk klinisk farmakologi. Bakgrund


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub570 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (m, fp) (doc, 50 kB)

Översyn av forskning på området integrativ medicin

Motion 2009/10:Ub568 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson (kd, m)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub568 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson kd, m Översyn av forskning på området integrativ medicin Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av forskningen på området integrativ medicin.


Utskottsberedning: 2009/10:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub568 av Yvonne Andersson och Finn Bengtsson (kd, m) (doc, 43 kB)

Forskningsstiftelserna och stiftelselagen

Motion 2009/10:Ub400 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub400 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson m Forskningsstiftelserna och stiftelselagen m2000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphävande av 6 kap. 4 a stiftelselagen. Motivering Under den tid Carl Tham s var


Utskottsberedning: 2009/10:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub400 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (m) (doc, 41 kB)

Dawit Isaak

Motion 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, v, m, kd, mp, c)

Motion till riksdagen 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, v, m, kd, mp, c Dawit Isaak fp1039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dawit Isaaks situation bör uppmärksammas. Motivering Det är nu åtta år sedan göteborgaren


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, v, m, kd, mp, c) (doc, 51 kB)

Sveriges relationer till Kuba

Motion 2009/10:U292 av Finn Bengtsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Motion till riksdagen 2009/10:U292 av Finn Bengtsson och Ulrika Karlsson i Uppsala m Sveriges relationer till Kuba m1075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skärpning av Sveriges relationer till Kuba i syfte att kunna leva upp till de överenskomna


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U292 av Finn Bengtsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (m) (doc, 42 kB)

Gröna tegelstenar i utvecklingsländer

Motion 2009/10:U271 av Finn Bengtsson (m)

Motion till riksdagen 2009/10:U271 av Finn Bengtsson m Gröna tegelstenar i utvecklingsländer m1223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd för satsningar på grön tegelstensframställning i utvecklingsländer. Bakgrund I en del mycket fattiga


Utskottsberedning: 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U271 av Finn Bengtsson (m) (doc, 41 kB)