Finn Bengtsson (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County
Title Professor/Överläkare
Born 1956

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2015-12-17 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-10-14 – 2014-10-31
  • Personally appointed substitute 2007-10-16 – 2008-09-29

 • Utbildning

  Skepparexamen, Göteborg 71. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Falkenberg, slutår 75. Läkarexamen 82. Leg. läkare 85. Med. dr 87. Docent, experimentell hjärnforskning, Lunds universitet 89. Specialistexamen, klinisk farmakologi 92. Docent, psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 01. Prof., psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 02. Prof., farmakologi, Köpenhamns universitet 02.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061006-101004). Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14 och socialutskottet 14-15. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10 och 15-, socialutskottet 06-10 och 15-, finansutskottet 10-14 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 07-08, ledamot 08-14. Suppleant Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 06-10, ledamot 10-. Ordförande i Svensk-tjeckiska parlamentarikernätverket 10-. Ledamot i Donationsrådet (Socialstyrelsen) 14-. Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 15-.
 • Föräldrar

  Lektorn Rolf Bengtsson och sjukgymnasten Gerd Bengtsson, f. Romstad.
 • Anställningar

  AT-läkare, Lund 82-83. FV-läkare, Landskrona 84-87. FV-läkare 88-92. Univ.lektor/bitr. överläkare, Lunds universitetssjukhus 92-96. Univ.lektor/överläkare, Lunds universitetssjukhus 97-98. Professor/överläkare, Linköpings universitetssjukhus 98-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, MSU och MUF i Falkenberg och Halland, 70-talet. Styrelseledamot, Moderaterna i Linköping 01-. Adjungerad ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse i Östergötland 06-. Ledamot, Sveriges Läkarförbund 76-, Svenska Läkaresällskapet -78, Svensk förening för klinisk farmakologi 88-, Svensk Psykiatrisk Förening 99-, Svenska Epilepsisällskapet 00-, Svenska Reumatikerförbundet 06- samt internationella medicinska föreningar. Grundare och styrelseledamot av 16 juni-stiftelsen 16-.
 • Litteratur

  Skrifter och artiklar inom medicin och farmakologi. Cirka 150 originalartiklar och skrifter i internationell medicinsk litteratur. Cirka 1 000 politiska artiklar av såväl redaktionell som debattkaraktär i nationella svenska medier.
 • Bostadsort

  Linköping
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Länsstyrelsen i Östergötlands insynsråd 09-. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen (slutbetänkande 15).
 • Kommunala uppdrag

  Landstingsfullmäktig, Östergötland 02-10.

Said and done

Vård i livets slutskede

Interpellation 2008/09:456 av Bengtsson, Finn (m)

den 14 april Interpellation 2008/09:456 Vård i livets slutskede av Finn Bengtsson (m) till socialminister Göran Hägglund (kd) Upprepade krav har under senare tid rests från olika håll med önskemål om initiativ från regeringen att ta fram strikta, enhetliga nationella riktlinjer för vård

Inlämnad: 2009-04-14 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård i livets slutskede

Åkermarkens bevarande

Skriftlig fråga 2008/09:514 av Bengtsson, Finn (m)

den 22 januari Fråga 2008/09:514 Åkermarkens bevarande av Finn Bengtsson (m) till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) Det senaste århundradet har alltmer mark exploaterats och bebyggts. Men den ökade exploateringen av mark innebär också problem. Kortsiktiga vinster vid exploatering

Inlämnad: 2009-01-22 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Aktiv jämställdhetspolitik

Interpellation 2008/09:233 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 december Interpellation 2008/09:233 Aktiv jämställdhetspolitik av Eva-Lena Jansson (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) På regeringens hemsida framgår av ansvarsfördelningen att jämställdhetsminister Nyamko Sabuni ansvarar för samordningen av regeringens

Inlämnad: 2008-12-19 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Aktiv jämställdhetspolitik

Vårdnadsbidraget och segregationen

Interpellation 2008/09:151 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 24 november Interpellation 2008/09:151 Vårdnadsbidraget och segregationen av Amineh Kakabaveh (v) till socialminister Göran Hägglund (kd) Det har kommit till min kännedom att antalet ansökningar om vårdnadsbidrag skiljer sig kraftigt åt mellan olika kommuner och stadsdelar i Stockholmsområdet.

Inlämnad: 2008-11-24 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vårdnadsbidraget och segregationen

Diskriminering av lesbiska par vid assisterad befruktning

Interpellation 2008/09:130 av Brink, Josefin (v)

den 18 november Interpellation 2008/09:130 Diskriminering av lesbiska par vid assisterad befruktning av Josefin Brink (v) till socialminister Göran Hägglund (kd) En kartläggning av landstingens erbjudande om assisterad befruktning som SKL gjort visar att vissa landsting fortfarande

Inlämnad: 2008-11-18 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Diskriminering av lesbiska par vid assisterad befruktning

Svenska forskningsansökningar till EU:s ramprogram

Motion 2008/09:Ub584 av Finn Bengtsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub584 av Finn Bengtsson (m) Svenska forskningsansökningar till EU:s ramprogram m2041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för ökat svenskt deltagande i EU:s ramprogram. Motivering EU:s ramprogram är


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub584 av Finn Bengtsson (m) (doc, 38 kB)

Ändrat huvudmannaskap för lärarna

Motion 2008/09:Ub562 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub562 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (m) Ändrat huvudmannaskap för lärarna m1908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärares formella kompetens ska gälla vid anställning. Motivering Läraryrkets


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub562 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (m) (doc, 40 kB)

Forskning vid Linköpings universitet

Motion 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, fp, c)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, fp, c) Forskning vid Linköpings universitet -kd408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Linköpings universitet. Aktuell probleminventering för Linköpings universitet Det


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 45 kB)

Barnkonton

Motion 2008/09:Sk508 av Anna Tenje och Finn Bengtsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk508 av Anna Tenje och Finn Bengtsson (m) Barnkonton m2049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till avdragsrätt för barnkonton. Motivering Många ungdomar tar sina första steg ut i


Utskottsberedning: 2008/09:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk508 av Anna Tenje och Finn Bengtsson (m) (doc, 40 kB)

Beaktande av Vinnovas roll för forskning för ökat företagande

Motion 2008/09:N434 av Finn Bengtsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:N434 av Finn Bengtsson (m) Beaktande av Vinnovas roll för forskning för ökat företagande m2042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att beakta Vinnovas roll för företagsutvecklingen i Sverige. Motivering I


Utskottsberedning: 2008/09:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N434 av Finn Bengtsson (m) (doc, 38 kB)