Finn Bengtsson (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County
Title Professor/Överläkare
Born 1956

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2015-12-17 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-10-14 – 2014-10-31
  • Personally appointed substitute 2007-10-16 – 2008-09-29

 • Utbildning

  Skepparexamen, Göteborg 71. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Falkenberg, slutår 75. Läkarexamen 82. Leg. läkare 85. Med. dr 87. Docent, experimentell hjärnforskning, Lunds universitet 89. Specialistexamen, klinisk farmakologi 92. Docent, psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 01. Prof., psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 02. Prof., farmakologi, Köpenhamns universitet 02.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061006-101004). Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14 och socialutskottet 14-15. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10 och 15-, socialutskottet 06-10 och 15-, finansutskottet 10-14 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 07-08, ledamot 08-14. Suppleant Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 06-10, ledamot 10-. Ordförande i Svensk-tjeckiska parlamentarikernätverket 10-. Ledamot i Donationsrådet (Socialstyrelsen) 14-. Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 15-.
 • Föräldrar

  Lektorn Rolf Bengtsson och sjukgymnasten Gerd Bengtsson, f. Romstad.
 • Anställningar

  AT-läkare, Lund 82-83. FV-läkare, Landskrona 84-87. FV-läkare 88-92. Univ.lektor/bitr. överläkare, Lunds universitetssjukhus 92-96. Univ.lektor/överläkare, Lunds universitetssjukhus 97-98. Professor/överläkare, Linköpings universitetssjukhus 98-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, MSU och MUF i Falkenberg och Halland, 70-talet. Styrelseledamot, Moderaterna i Linköping 01-. Adjungerad ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse i Östergötland 06-. Ledamot, Sveriges Läkarförbund 76-, Svenska Läkaresällskapet -78, Svensk förening för klinisk farmakologi 88-, Svensk Psykiatrisk Förening 99-, Svenska Epilepsisällskapet 00-, Svenska Reumatikerförbundet 06- samt internationella medicinska föreningar. Grundare och styrelseledamot av 16 juni-stiftelsen 16-.
 • Litteratur

  Skrifter och artiklar inom medicin och farmakologi. Cirka 150 originalartiklar och skrifter i internationell medicinsk litteratur. Cirka 1 000 politiska artiklar av såväl redaktionell som debattkaraktär i nationella svenska medier.
 • Bostadsort

  Linköping
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Länsstyrelsen i Östergötlands insynsråd 09-. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen (slutbetänkande 15).
 • Kommunala uppdrag

  Landstingsfullmäktig, Östergötland 02-10.

Said and done

Företagshälsovården

Skriftlig fråga 2006/07:1582 av Bengtsson, Finn (m)

den 24 augusti Fråga 2006/07:1582 Företagshälsovården av Finn Bengtsson m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I den pågående, och i medierna delvis olyckligt polariserade, debatten om sjukskrivningarna kommer ibland frågan om företagshälsovård FHV i detta sammanhang upp. En del debattörer har gjort gällande

Inlämnad: 2007-08-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Medel avsedda för medicinsk forskning

Skriftlig fråga 2006/07:928 av Bengtsson, Finn (m)

den 23 mars Fråga 2006/07:928 Medel avsedda för medicinsk forskning av Finn Bengtsson m till socialminister Göran Hägglund kd Under senare år har en rad statliga myndigheter visat prov på att vilja förmera sina interna resurser genom att bland annat uttaxera kliniska forskare inom offentligheten för uppdrag som

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken

Skriftlig fråga 2006/07:542 av Bengtsson, Finn (m)

den 25 januari Fråga 2006/07:542 Riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken av Finn Bengtsson m till statsrådet Åsa Torstensson c Redan år 1942 kom första förslaget för en bro över Motalaviken, den så kallade Skepparpinan. I början av 1970-talet byggdes så nuvarande genomfart för trafik i Motala som ett provisorium

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Orättvis beskattning av dieselbilar

Skriftlig fråga 2006/07:484 av Bengtsson, Finn (m)

den 15 januari Fråga 2006/07:484 Orättvis beskattning av dieselbilar av Finn Bengtsson m till finansminister Anders Borg m Med den nya alliansregeringen tar Sverige glädjande nog alltmer ledningen som nation för en rad viktiga initiativ på miljöområdet. Bland de mest centrala frågorna här hör utsläppen av koldioxid,

Inlämnad: 2007-01-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Politiskt initiativ mot förfalskade läkemedel

Skriftlig fråga 2006/07:483 av Bengtsson, Finn (m)

den 15 januari Fråga 2006/07:483 Politiskt initiativ mot förfalskade läkemedel av Finn Bengtsson m till socialminister Göran Hägglund kd Förfalskade läkemedel är olagligt framställda och distribuerade läkemedel som även för experter som tull, polis och uppköpare till exempel apotek förefaller vara korrekta produkter.

Inlämnad: 2007-01-15 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Äldrevården i Finspång -- ett föredöme

Skriftlig fråga 2006/07:391 av Bengtsson, Finn (m)

den 18 december Fråga 2006/07:391 Äldrevården i Finspång ett föredöme av Finn Bengtsson m till statsrådet Maria Larsson kd Allianspartierna såg inför valet 2006 en äldrevård som på många håll i landet var under all kritik och krävde kraftiga och snabba förbättringar ute i kommunerna med hjälp av en ny regering.

Inlämnad: 2006-12-18 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Byggfelsförsäkringen för självbyggare

Skriftlig fråga 2006/07:389 av Bengtsson, Finn (m)

den 18 december Fråga 2006/07:389 Byggfelsförsäkringen för självbyggare av Finn Bengtsson m till statsrådet Mats Odell kd Den så kallade byggfelsförsäkringen innebär att en försäkring måste tecknas vid nybyggnation där värdet överstiger tio basbelopp. Det allmänna syftet med denna obligatoriska försäkring förefaller

Inlämnad: 2006-12-18 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Regler för ersättningsetablering

Skriftlig fråga 2006/07:365 av Bengtsson, Finn (m)

den 14 december Fråga 2006/07:365 Regler för ersättningsetablering av Finn Bengtsson m till socialminister Göran Hägglund kd I dag hanterar landstingen själva villkoren för alla etableringar inom vården egna likaväl som andras. Detta medför inte sällan problem, som skulle kunna lösas bättre av staten med lika regler

Inlämnad: 2006-12-14 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Kilen

Interpellation 2006/07:52 av Linna, Elina (v)

den 9 november Interpellation 2006/07:52 Kilen av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Läkemedel är en stor tillgång för bot, lindring och ökat välbefinnande hos många människor, men de kan även innebära risker. Marknadskrafterna kan därför inte tillåtas råda oreglerat utan den producentoberoende

Inlämnad: 2006-11-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kilen

Kraven för att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund

Motion 2006/07:Ju335 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju335 av Andreas Norlén m.fl. m, c, fp, kd Kraven för att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kraven för att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund och deras frikoppling från en


Utskottsberedning: 2006/07:JuU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ju335 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 58 kB)