Finn Bengtsson (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County
Title Professor/Överläkare
Born 1956

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2015-12-17 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-10-14 – 2014-10-31
  • Personally appointed substitute 2007-10-16 – 2008-09-29

 • Utbildning

  Skepparexamen, Göteborg 71. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Falkenberg, slutår 75. Läkarexamen 82. Leg. läkare 85. Med. dr 87. Docent, experimentell hjärnforskning, Lunds universitet 89. Specialistexamen, klinisk farmakologi 92. Docent, psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 01. Prof., psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 02. Prof., farmakologi, Köpenhamns universitet 02.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061006-101004). Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14 och socialutskottet 14-15. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10 och 15-, socialutskottet 06-10 och 15-, finansutskottet 10-14 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 07-08, ledamot 08-14. Suppleant Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 06-10, ledamot 10-. Ordförande i Svensk-tjeckiska parlamentarikernätverket 10-. Ledamot i Donationsrådet (Socialstyrelsen) 14-. Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 15-.
 • Föräldrar

  Lektorn Rolf Bengtsson och sjukgymnasten Gerd Bengtsson, f. Romstad.
 • Anställningar

  AT-läkare, Lund 82-83. FV-läkare, Landskrona 84-87. FV-läkare 88-92. Univ.lektor/bitr. överläkare, Lunds universitetssjukhus 92-96. Univ.lektor/överläkare, Lunds universitetssjukhus 97-98. Professor/överläkare, Linköpings universitetssjukhus 98-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, MSU och MUF i Falkenberg och Halland, 70-talet. Styrelseledamot, Moderaterna i Linköping 01-. Adjungerad ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse i Östergötland 06-. Ledamot, Sveriges Läkarförbund 76-, Svenska Läkaresällskapet -78, Svensk förening för klinisk farmakologi 88-, Svensk Psykiatrisk Förening 99-, Svenska Epilepsisällskapet 00-, Svenska Reumatikerförbundet 06- samt internationella medicinska föreningar. Grundare och styrelseledamot av 16 juni-stiftelsen 16-.
 • Litteratur

  Skrifter och artiklar inom medicin och farmakologi. Cirka 150 originalartiklar och skrifter i internationell medicinsk litteratur. Cirka 1 000 politiska artiklar av såväl redaktionell som debattkaraktär i nationella svenska medier.
 • Bostadsort

  Linköping
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Länsstyrelsen i Östergötlands insynsråd 09-. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen (slutbetänkande 15).
 • Kommunala uppdrag

  Landstingsfullmäktig, Östergötland 02-10.

Said and done

Dubbelbeskattning vid pensionssparande

Interpellation 2015/16:2 av Mats Persson (FP)

Interpellation 2015/16:2 Dubbelbeskattning vid pensionssparande av Mats Persson FP till Finansminister Magdalena Andersson S Sedan den 1 januari 2015 är möjligheten att göra avdrag för sparande i pensionsförsäkring begränsad, och från och med 2016 kommer avdragsmöjligheten att tas bort helt. Förändringen är en naturlig

Inlämnad: 2015-09-16 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:2 av Mats Persson (FP) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbelbeskattning vid pensionssparande

Ofinansierade skattehöjningar

Interpellation 2015/16:1 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2015/16:1 Ofinansierade skattehöjningar av Finn Bengtsson M till Finansminister Magdalena Andersson S Redan för 700 år sedan beskrev den arabiske matematikern Ibn Khaldun hur den dåvarande staten kunde optimera ett skatteuttag så att både staten och medborgarna skulle vara vinnare. I dag hänförs denna teori

Inlämnad: 2015-09-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:1 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ofinansierade skattehöjningar

En sjukersättning som stöder arbetslinjen

Interpellation 2014/15:421 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:421 En sjukersättning som stöder arbetslinjen av Finn Bengtsson M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I början av detta sekel övergick den tidigare förtidspensionen från det offentliga pensionssystemet till det offentliga sjukförsäkringssystemet. Detta var bra, eftersom en förtidspension

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2014/15:421 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 106 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En sjukersättning som stöder arbetslinjen

Fortbildning av läkare

Interpellation 2014/15:423 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:423 Fortbildning av läkare av Finn Bengtsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Staten ansvarar för att ange de kompetenskrav som ska gälla för att en läkare ska kunna erhålla ett specialistbevis. Men enligt hälso- och sjukvårdslagen är det sjukvårdshuvudmännen som ansvarar för själva utbildningen

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:423 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 101 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fortbildning av läkare

Grundutbildningen till läkare

Interpellation 2014/15:418 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:418 Grundutbildningen till läkare av Finn Bengtsson M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I mars 2013 överlämnades en utredning som föreslog en reformering, och internationell harmonisering, av den svenska grundutbildningen till läkare. I korthet innefattar förslaget att utbildningen förlängs

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2014/15:418 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Grundutbildningen till läkare

Ändring i offentlighets- och sekretesslagens och polisdatalagens bestämmelser

Interpellation 2014/15:415 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:415 Ändring i offentlighets- och sekretesslagens och polisdatalagens bestämmelser av Finn Bengtsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Hemlig säkerhetstjänst har syftet att inom lagens råmärken på olika sätt skydda rikets säkerhet. I totalitära stater är lagarna inte demokratiskt

Inlämnad: 2015-03-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:415 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 106 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ändring i offentlighets- och sekretesslagens och polisdatalagens bestämmelser

Risker med förändringar i RUT-reformen

Interpellation 2014/15:397 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2014/15:397 Risker med förändringar i RUT-reformen av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S RUT-reformen har fått nya jobb att växa fram. Det har det blivit billigare att köpa tjänster, vilket har lagt en grund för fler företag och fler trygga och lagliga anställningar. I dag sysselsätter

Inlämnad: 2015-03-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:397 av Helena Bouveng (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Risker med förändringar i RUT-reformen

Jämförelser med Finland på försvarsområdet

Interpellation 2014/15:368 av Stig Henriksson (V)

Interpellation 2014/15:368 Jämförelser med Finland på försvarsområdet av Stig Henriksson V till Försvarsminister Peter Hultqvist S I många sammanhang är det populärt att jämföra Sverige med Finland. Inte minst i skoldebatten har många försök till analyser gjorts över orsakerna till de goda resultaten i Finland jämfört

Inlämnad: 2015-03-09 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:368 av Stig Henriksson (V) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jämförelser med Finland på försvarsområdet

Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

Interpellation 2014/15:353 av Erik Ullenhag (FP)

Interpellation 2014/15:353 Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden av Erik Ullenhag FP till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Nya siffror från SCB visar att Alliansens jobbpolitik fortsätter att ge resultat. Antalet sysselsatta i Sverige ökade under 2014 med 98 000 personer, enligt nya siffror från SCB. Sysselsättningsökningen

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:353 av Erik Ullenhag (FP) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

Konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget

Interpellation 2014/15:338 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2014/15:338 Konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget av Olof Lavesson M till Finansminister Magdalena Andersson S RUT-reformen har fått nya jobb att växa fram. Det har blivit billigare att köpa tjänster, vilket har lagt en grund för fler företag och fler trygga och lagliga anställningar. I dag sysselsätter

Inlämnad: 2015-02-26 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:338 av Olof Lavesson (M) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget