Finn Bengtsson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 31
Title Professor/Överläkare
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865766
Email finn.bengtsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Alternate member 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2015-12-17 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-10-14 – 2014-10-31
  • Personally appointed substitute 2007-10-16 – 2008-09-29

Said and done

Sveriges förbindelser med Republiken Kina (Taiwan)

Motion 2017/18:3379 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3379 av Finn Bengtsson (M) Sveriges förbindelser med Republiken Kina (Taiwan) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges förbindelser med Republiken Kina (Taiwan) och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3379 av Finn Bengtsson (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3379 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 59 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets-


Utskottsberedning: JuU TU UbU 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 110 kB) Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 220 kB)

Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera tandvårdsstöd till de mest sjuka äldre och multisjuka kroniker och tillkännager detta


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Handelsgödselskatt är skadligt

Motion 2017/18:3800 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3800 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) Handelsgödselskatt är skadligt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skattenivån på handelsgödsel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 25 mars 2015 röstade


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3800 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3800 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 68 kB)

Torghandel och kassaregisterlagen

Motion 2017/18:3643 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3643 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) Torghandel och kassaregisterlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att följa upp kassaregisterlagens effekter för ambulerande torg- och marknadshandel och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3643 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3643 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 67 kB)

En årslön på banken

Motion 2017/18:3380 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3380 av Finn Bengtsson (M) En årslön på banken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för staten att uppmuntra ett stärkt individuellt sparande hos medborgarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Långvarig


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3380 av Finn Bengtsson (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3380 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 64 kB)

Sanering av förorenade områden

Motion 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) Sanering av förorenade områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvarsfrågan för efterbehandling av förorenade områden bör förtydligas och regelverket ses över och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 66 kB)

Kommittéförordningen

Motion 2017/18:3150 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3150 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) Kommittéförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 15 § kommittéförordningen (1998:1474) ska kompletteras med ett krav på att också redovisa huruvida förslagen har betydelse


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3150 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3150 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 63 kB)

Riksdagens och de enskilda riksdagsledamöternas roller

Motion 2017/18:3027 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3027 av Finn Bengtsson (M) Riksdagens och de enskilda riksdagsledamöternas roller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett arbete för en demokratisk förstärkning inom det rådande systemet och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund I


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3027 av Finn Bengtsson (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3027 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 72 kB)