Finn Bengtsson(Mod)

Finn Bengtsson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 31
Title Professor/Överläkare
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865766
Email finn.bengtsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Alternate member 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2015-12-17 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-10-14 – 2014-10-31
  • Personally appointed substitute 2007-10-16 – 2008-09-29

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 2 § lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Frigivning av Dawit Isaak

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C)

Motion till riksdagen 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) Frigivning av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än 15 år men inte är


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (pdf, 86 kB)

Digitaliserad vård, omsorg och apotek - samordning krävs

Motion 2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Digitaliserad vård, omsorg och apotek – samordning krävs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan för digitaliserad vård, omsorg och apotek och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 106 kB)

Stärk äldres livskvalitet

Motion 2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Stärk äldres livskvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för att stärka äldreomsorgens kvalitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:SoU1 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

En ny nationell och samlad cancerstrategi

Motion 2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En ny nationell och samlad cancerstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny och samlad cancerstrategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SoU 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 106 kB)

Stärk hjärt- och kärlsjukvården

Motion 2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Stärk hjärt- och kärlsjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan för att stärka kvaliteten och minska skillnaderna i vården av hjärt- och kärlsjukdomar


Utskottsberedning: SoU 2016/17:SoU10 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 6 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Vård av hög kvalitet och kontinuitet, patientsäker och effektiv i god arbetsmiljö

Motion 2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Vård av hög kvalitet och kontinuitet, patientsäker och effektiv i god arbetsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram och genomföra en nationell handlingsplan för


Utskottsberedning: 2016/17:SoU1 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 139 kB)

Nationell handlingsplan för socialtjänsten

Motion 2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Nationell handlingsplan för socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för socialtjänsten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:CU10 2016/17:JuU16 2016/17:SoU1 2016/17:SoU11
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 141 kB)

Stärk diabetesvården

Motion 2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Stärk diabetesvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan för att motverka diabetes och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: SoU 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Sammanfattning I vår plan för ett starkare Sverige möter vi de utmaningar som vården, omsorgen, psykiatrin och socialtjänsten står inför. Vi föreslår bland annat att en prestationsbunden


Utskottsberedning: 2016/17:SoU1
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 95 kB)