Ewa Thalén Finné(Mod)

Ewa Thalén Finné (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 125
Title Ekonom
Born 1959
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864556
Email ewa.thalen.finne[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • The War Delegation

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2004-09-14 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Housing

  • Member 2004-09-23 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Civil Law

  • Deputy member 2004-09-23 – 2006-10-02
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-07
  • Board of the National Audit Office

  • Member 2006-10-17 – 2010-12-31
  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16
  • The Riksdag Board

  • Member 2012-09-01 –
  • The War Delegation

  • Member 2013-01-22 –
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2013-10-04 – 2016-10-31
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2010-10-04 –

Said and done

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Skriftlig fråga 2016/17:966 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:966 Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft regeringens uppdrag och förtroende att utveckla kunskapsstöd samt att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:966 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 93 kB)

Nationellt centrum för kvinnofrid

Skriftlig fråga 2016/17:869 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:869 Nationellt centrum för kvinnofrid av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:869 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 80 kB)

Id-kapningar

Skriftlig fråga 2016/17:858 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:858 Id-kapningar av Ewa Thalén Finné (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Problemet med id-kapningar har vuxit lavinartat under de senaste åren. Polisen fick under 2015 in 185 000 anmälningar om bedrägeribrott, varav ungefär hälften hade börjat med en id-kapning. Antalet

Inlämnad: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:858 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 76 kB)

Ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Skriftlig fråga 2016/17:798 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:798 Ökad rörlighet på bostadsmarknaden av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Bostadsbristen är fortsatt mycket stor i Sverige. Boverket uppskattar nu att det behövs 710 000 nya bostäder fram till år 2025, och 240 av landets 290 kommuner uppger själva att det råder bostadsunderskott

Inlämnad: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:798 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 79 kB)

Individualiserade dödsfallsutredningar

Skriftlig fråga 2016/17:733 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:733 Individualiserade dödsfallsutredningar av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Relationsrelaterat våld är ett stort samhällsproblem och en av vår tids största folkhälsofrågor. Sett över en livstid så uppger drygt 25 procent av kvinnorna att de någon gång utsatts för brott i en nära

Inlämnad: 2017-01-26 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:733 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Motion 2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C)

Motion till riksdagen 2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C) med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en möjlighet att registrera elektroniskt upprättade


Utskottsberedning: 2016/17:CU11

Motion 2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C) (pdf, 66 kB)

Bristande boendestöd till våldsutsatta kvinnor

Skriftlig fråga 2016/17:723 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:723 Bristande boendestöd till våldsutsatta kvinnor av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Våld mot kvinnor är ett utbrett och allvarligt samhällsproblem. Under 2016 anmäldes ca 22 000 misshandelsbrott mot kvinnor i Sverige där gärningspersonen var i en nära relation med offret, och

Inlämnad: 2017-01-25 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:723 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 78 kB)

Ledtider vid bostadsbyggande

Skriftlig fråga 2016/17:656 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:656 Ledtider vid bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Regeringen presenterade för över ett halvt år sedan ett bostadspolitiskt paket med förslag till 22 steg för fler bostäder. Ett av stegen fanns under rubriken Kortare ledtider och handlade om en utvecklad

Inlämnad: 2017-01-16 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:656 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 77 kB)

Åtgärder mot den ökande hemlösheten

Skriftlig fråga 2016/17:644 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:644 Åtgärder mot den ökande hemlösheten av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Det råder i dag en stor bostadsbrist i Sverige, och bristen på bostäder har nu utvecklats till en av Sveriges allra största samhällsutmaningar. Boverket uppskattar att det behövs 710 000 nya bostäder

Inlämnad: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:644 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 79 kB)

Stopp för kommunala särkrav vid bebyggelse

Skriftlig fråga 2016/17:576 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:576 Stopp för kommunala särkrav vid bebyggelse av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Sedan den 1 januari 2015 är det förbjudet enligt plan- och bygglagen att ställa så kallade kommunala särkrav vid nybyggnation. Syftet med förändringarna i lagen var att kommunerna inte längre

Inlämnad: 2016-12-21 Svarsdatum: 2017-01-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:576 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 79 kB)