Ewa Thalén Finné(Mod)

Ewa Thalén Finné (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 125
Title Ekonom
Born 1959
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864556
Email ewa.thalen.finne[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • The War Delegation

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2004-09-14 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Housing

  • Member 2004-09-23 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Civil Law

  • Deputy member 2004-09-23 – 2006-10-02
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-07
  • Board of the National Audit Office

  • Member 2006-10-17 – 2010-12-31
  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16
  • The Riksdag Board

  • Member 2012-09-01 –
  • The War Delegation

  • Member 2013-01-22 –
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2013-10-04 – 2016-10-31
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2010-10-04 –

Said and done

Moderniseringen av lagen om ekonomiska föreningar

Skriftlig fråga 2016/17:1299 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:1299 Moderniseringen av lagen om ekonomiska föreningar av Ewa Thalén Finné (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I januari 2016 biföll riksdagen regeringens förslag om att modernisera lagen om ekonomiska föreningar. Den nya lagstiftningen började gälla den 1 juli 2016 och

Inlämnad: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1299 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 78 kB)

Ombildning till ägarlägenheter

Skriftlig fråga 2016/17:1279 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:1279 Ombildning till ägarlägenheter av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) I april 2016 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen om att hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna ombildas till ägarlägenheter. En sådan reform skulle bidra till att öka mångfalden

Inlämnad: 2017-04-25 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1279 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

Motion 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera vilka detaljplanebestämmelser kommunen ställer upp


Utskottsberedning: 2016/17:CU20

Motion 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

Motion 2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. (KD, M, C)

Motion till riksdagen 2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. (KD, M, C) med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta 18 § regeringens förslag till l ag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande


Utskottsberedning: 2016/17:CU13

Motion 2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. (KD, M, C) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. (KD, M, C) (pdf, 80 kB)

Byggande på jordbruksmark

Interpellation 2016/17:414 av Ewa Thalén Finné (M)

Interpellation 2016/17:414 Byggande på jordbruksmark av Ewa Thalén Finné (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Två uppmärksammade domar från Mark- och miljööverdomstolen (Möd) har nyligen slagit fast att det inte är lagligt att bygga hus på jordbruksmark. Båda fallen har rört markägare som har velat bygga

Inlämnad: 2017-03-30 Svarsdatum: 2017-05-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:414 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 79 kB)

SINK

Skriftlig fråga 2016/17:1135 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:1135 SINK av Ewa Thalén Finné (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Finansminister Magdalena Andersson meddelade nyligen att regeringen har kommit överens med Vänsterpartiet att höja den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) från 20 till 25 procent. Enligt regeringen ska

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1135 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 75 kB)

SINK-skatten

Skriftlig fråga 2016/17:1133 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:1133 SINK-skatten av Ewa Thalén Finné (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Finansminister Magdalena Andersson meddelade nyligen att regeringen har kommit överens med Vänsterpartiet att höja den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) från 20 till 25 procent. Enligt regeringen

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1133 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 78 kB)

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Skriftlig fråga 2016/17:966 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:966 Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft regeringens uppdrag och förtroende att utveckla kunskapsstöd samt att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:966 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 93 kB)

Nationellt centrum för kvinnofrid

Skriftlig fråga 2016/17:869 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:869 Nationellt centrum för kvinnofrid av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:869 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 80 kB)

Id-kapningar

Skriftlig fråga 2016/17:858 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:858 Id-kapningar av Ewa Thalén Finné (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Problemet med id-kapningar har vuxit lavinartat under de senaste åren. Polisen fick under 2015 in 185 000 anmälningar om bedrägeribrott, varav ungefär hälften hade börjat med en id-kapning. Antalet

Inlämnad: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:858 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 76 kB)