Eva Sonidsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 167
Title Konsumentvägledare.
Born 1955
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864382
Email eva.sonidsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2008-10-21 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2008-10-21
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2012-03-22
  • Deputy member 2007-12-06 – 2008-10-16
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-10-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2010-10-04 –

Said and done

Mittuniversitetet

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. S Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska vara en ledande kunskaps-och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Postförsändelser till rättspsykiatriska kliniker

Motion 2017/18:2598 av Eva Sonidsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2598 av Eva Sonidsson (S) Postförsändelser till rättspsykiatriska kliniker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska överväga möjligheten att all ingående post till rättspsykiatriska kliniker ska röntgenundersökas


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2598 av Eva Sonidsson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2598 av Eva Sonidsson (S) (pdf, 53 kB)

Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga

Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nästan


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Behålla kontonummer vid byte av bank

Motion 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson båda S Behålla kontonummer vid byte av bank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att behålla sitt kontonummer vid byte av bank och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. S Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att uppnå en bättre styrning av vilka gymnasieutbildningar som erbjuds i förhållande till den kommande


Utskottsberedning: 2017/18:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Ostkustbanan

Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. S Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastrukturplaneringen bör genomföras på ett sätt som ger förutsättningar för investeringar i Ostkustbanan i Västernorrlands län och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

E4:s dragning genom Västernorrland och Västerbotten

Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson båda S E4:s dragning genom Västernorrland och Västerbotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för hur trafiksituationen ska kunna lösas, så


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Kraftfullt och skyndsamt verka för att minska utsläppen av mikroplast

Motion 2017/18:837 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:837 av Suzanne Svensson m.fl. S Kraftfullt och skyndsamt verka för att minska utsläppen av mikroplast Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraftfullt och skyndsamt verka för att minska utsläpp av mikroplast och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:837 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:837 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Åldersgräns vid försäljning av energidrycker

Motion 2017/18:824 av Eva Sonidsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:824 av Eva Sonidsson S Åldersgräns vid försäljning av energidrycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en åldersgräns vid försäljning av energidrycker i dagligvaruhandeln och tillkännager detta för regeringen. Motivering Energidrycker är


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:824 av Eva Sonidsson (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:824 av Eva Sonidsson (S) (pdf, 58 kB)

Gränshinder som rör den nordiska arbetsmarknaden

Motion 2017/18:775 av Pyry Niemi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:775 av Pyry Niemi m.fl. (S) Gränshinder som rör den nordiska arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gränshinder som rör den nordiska arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Norden


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:775 av Pyry Niemi m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:775 av Pyry Niemi m.fl. (S) (pdf, 66 kB)