Eva Sonidsson(SocDem)

Eva Sonidsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 167
Title Konsumentvägledare.
Born 1955
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864382
Email eva.sonidsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2008-10-21 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2008-10-21
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2012-03-22
  • Deputy member 2007-12-06 – 2008-10-16
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2010-10-04 –

Said and done

Regler för arbetskraftsinvandring

Skriftlig fråga 2016/17:80 av Eva Sonidsson (S)

Fråga 2016/17:80 Regler för arbetskraftsinvandring av Eva Sonidsson (S) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Reglerna för förnyat arbetstillstånd skärptes förra året efter ett beslut av Migrationsöverdomstolen och innebär ett absolut krav att månadsinkomsten måste vara minst 13 000 kronor

Inlämnad: 2016-10-07 Svarsdatum: 2016-10-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:80 av Eva Sonidsson (S) (pdf, 77 kB)

Nollvision för trafiken

Motion 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S) Nollvision för trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till att låta Bilprovningen eller någon annan göra en kontroll av synen så att alla bilister


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 60 kB)

Dragning av E4 genom Västernorrland och Västerbotten

Motion 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) Dragning av E4 genom Västernorrland och Västerbotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en dragning av E4:an genom


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård

Motion 2016/17:2147 av Eva Sonidsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2147 av Eva Sonidsson (S) Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att ständigt arbeta med kompetensförsörjningsfrågor och tillkännager detta för regeringen. Motivering För


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2147 av Eva Sonidsson (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2147 av Eva Sonidsson (S) (pdf, 64 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Lokalisering av statliga myndigheter och verk

Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Lokalisering av statliga myndigheter och verk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till bättre lokalisering av statliga verk och myndigheter i olika delar av landet


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Behålla kontonummer vid byte av bank

Motion 2016/17:1136 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1136 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) Behålla kontonummer vid byte av bank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätt för konsumenter att behålla sitt kontonummer vid byte av bankkonto och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1136 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1136 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 63 kB)

Mittuniversitetet

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslösheten


Utskottsberedning: 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Mittuniversitetet

Motion 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S) Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (pdf, 71 kB)