Eva Lohman(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 202
Title Lärare.
Born 1948
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866185
Email eva.lohman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2017-02-16 – 2018-09-24

Said and done

Främja företagande och entreprenörskap i skolan

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) Främja företagande och entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagande och entreprenörskap vid utformningen av all utbildning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 62 kB)

Utbyggt dubbelspår mellan Härnösand och Gävle

Motion 2017/18:3102 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3102 av Eva Lohman (M) Utbyggt dubbelspår mellan Härnösand och Gävle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spårkapaciteten Härnösand­Gävle och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt för Sveriges tillväxt


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3102 av Eva Lohman (M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3102 av Eva Lohman (M) (pdf, 56 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets-


Utskottsberedning: JuU TU UbU 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 110 kB) Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 220 kB)

Översyn av stöd till hörselinstruktörer

Motion 2017/18:3133 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3133 av Eva Lohman (M) Översyn av stöd till hörselinstruktörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av stödet till hörselinstruktörer i syfte att hörselinstruktörerna ska kunna nå ut till fler, och detta


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5

Motion 2017/18:3133 av Eva Lohman (M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3133 av Eva Lohman (M) (pdf, 62 kB)

Försäkringar för ambulanspersonal

Motion 2017/18:3104 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3104 av Eva Lohman (M) Försäkringar för ambulanspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om försäkringsskyddet för ambulanspersonal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska ambulanspersonalen omfattas


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3104 av Eva Lohman (M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3104 av Eva Lohman (M) (pdf, 65 kB)

Den nordiska ambulanshelikopterverksamheten

Motion 2017/18:3101 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3101 av Eva Lohman (M) Den nordiska ambulanshelikopterverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordna den nordiska ambulanshelikopterverksamheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den luftburna


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3101 av Eva Lohman (M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3101 av Eva Lohman (M) (pdf, 56 kB)

Funktionsnedsättning och folkhälsa

Motion 2017/18:3099 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3099 av Eva Lohman (M) Funktionsnedsättning och folkhälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkhälsoproblem för personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkhälsoläget undersöks


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5

Motion 2017/18:3099 av Eva Lohman (M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3099 av Eva Lohman (M) (pdf, 55 kB)

Gränslös vård i Norden

Motion 2017/18:3097 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3097 av Eva Lohman (M) Gränslös vård i Norden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det nordiska samarbetet och öka tillgängligheten för patienter genom att stärka deras möjlighet att fritt välja vård i Norden, oavsett


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3097 av Eva Lohman (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3097 av Eva Lohman (M) (pdf, 57 kB)

Äldres valfrihet i omsorgen

Motion 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M) Äldres valfrihet i omsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka äldres inflytande och valfrihet i omsorgen genom att införa äldrecoacher och tillkännager detta för regeringen. Motivering För


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14

Motion 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M) (pdf, 63 kB)