Eva Lohman(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 202
Title Lärare.
Born 1948
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866185
Email eva.lohman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Extra deputy member
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Deputy Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2017-02-16 – 2018-01-19
  • Extra deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Deputy Chair 2018-01-16 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:KrU2 1 march 2018 Idrott, friluftsliv och folkbildning
Interpellationsdebatt 2017/18:157 av Eva Lohman (M) 5 december 2017 Barn med funktionsvariationer på kulturskolan
Interpellationsdebatt 2017/18:156 av Eva Lohman (M) 5 december 2017 Utredningen om bättre skydd mot diskriminering
Interpellationsdebatt 2017/18:155 av Eva Lohman (M) 28 november 2017 Regeringens planer för folkbildningen

Med anledning av prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö

Motion 2017/18:3995 av Olof Lavesson m.fl. (M, KD, C, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3995 av Olof Lavesson m.fl. M, KD, C, L Med anledning av prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner vad som föreslås i motionen om ett nytt nationellt mål för arkitektur-form- och designpolitiken. Inledning Sverige växer och behovet


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3995 av Olof Lavesson m.fl. (M, KD, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3995 av Olof Lavesson m.fl. (M, KD, C, L) (pdf, 86 kB)

Barn med funktionsvariationer på kulturskolan

Interpellation 2017/18:157 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2017/18:157 Barn med funktionsvariationer på kulturskolan av Eva Lohman (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Endast hälften av de kommunala kulturskolorna erbjuder verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer. På vissa kulturskolor får de inte ens delta i den ordinarie

Inlämnad: 2017-11-15 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:157 av Eva Lohman (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barn med funktionsvariationer på kulturskolan

Utredningen om bättre skydd mot diskriminering

Interpellation 2017/18:156 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2017/18:156 Utredningen om bättre skydd mot diskriminering av Eva Lohman (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) I december 2016 presenterades utredningen som har sett över förslag till bättre möjligheter att motverka diskriminering. Utredningen har flera förslag, däribland

Inlämnad: 2017-11-15 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:156 av Eva Lohman (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utredningen om bättre skydd mot diskriminering

Regeringens planer för folkbildningen

Interpellation 2017/18:155 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2017/18:155 Regeringens planer för folkbildningen av Eva Lohman (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) I sin andra delrapport till regeringen om folkbildningen konstaterar Statskontoret att det finns ett antal risker som skulle kunna försämra folkhögskolornas förutsättningar att bidra till sina syften. Riskerna

Inlämnad: 2017-11-15 Svarsdatum: 2017-11-28 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2017/18:155 av Eva Lohman (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens planer för folkbildningen

Främja företagande och entreprenörskap i skolan

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) Främja företagande och entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagande och entreprenörskap vid utformningen av all utbildning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 62 kB)

Utbyggt dubbelspår mellan Härnösand och Gävle

Motion 2017/18:3102 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3102 av Eva Lohman (M) Utbyggt dubbelspår mellan Härnösand och Gävle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spårkapaciteten HärnösandGävle och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt för Sveriges tillväxt


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:3102 av Eva Lohman (M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3102 av Eva Lohman (M) (pdf, 56 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. M En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets- och samordningsmiljard


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU16 2017/18:SoU18 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9 2017/18:TU6 2017/18:UbU14 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (89 yrkanden): 53 avslag, 1 bifall, 35 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 110 kB) Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 220 kB)

Översyn av stöd till hörselinstruktörer

Motion 2017/18:3133 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3133 av Eva Lohman (M) Översyn av stöd till hörselinstruktörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av stödet till hörselinstruktörer i syfte att hörselinstruktörerna ska kunna nå ut till fler, och detta


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3133 av Eva Lohman (M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3133 av Eva Lohman (M) (pdf, 62 kB)

Försäkringar för ambulanspersonal

Motion 2017/18:3104 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3104 av Eva Lohman (M) Försäkringar för ambulanspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om försäkringsskyddet för ambulanspersonal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska ambulanspersonalen omfattas


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3104 av Eva Lohman (M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3104 av Eva Lohman (M) (pdf, 65 kB)