Eva Lohman(Mod)

Eva Lohman (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 202
Title Lärare.
Born 1948
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866185
Email eva.lohman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2017-02-16 – 2018-09-24

Said and done

Försäkringsskydd för ambulanspersonal

Interpellation 2016/17:432 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2016/17:432 Försäkringsskydd för ambulanspersonal av Eva Lohman (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den svenska ambulanspersonalen omfattas av samma försäkringsskydd som övrig vårdpersonal. Detta innebär att de som yrkesgrupp ingår i försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun-

Inlämnad: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-06-13 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2016/17:432 av Eva Lohman (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringsskydd för ambulanspersonal

Försäkringsskydd för ambulanspersonal

Interpellation 2016/17:382 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2016/17:382 Försäkringsskydd för ambulanspersonal av Eva Lohman (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den svenska ambulanspersonalen omfattas av samma försäkringsskydd som övrig vårdpersonal. Detta innebär att de som yrkesgrupp ingår i försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun-

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:382 av Eva Lohman (M) (pdf, 71 kB)

Utbyggnad av E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall

Skriftlig fråga 2016/17:997 av Eva Lohman (M)

Fråga 2016/17:997 Utbyggnad av E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall av Eva Lohman (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Från södra Sverige och norrut till Västernorrland är det med några undantag fyrfiligt. Sträckan Hudiksvall–Sundsvall är delvis trefilig, men långa sträckor är tvåfiliga utan mitträcke. Detta

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:997 av Eva Lohman (M) (pdf, 79 kB)

Postförsändelser till rättspsykiatriska regionkliniker

Interpellation 2016/17:70 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2016/17:70 Postförsändelser till rättspsykiatriska regionkliniker av Eva Lohman (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) I lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, finns inget specifikt om inkommande brev och andra försändelser. Det är dock svårt att rent fysiskt komma in till en rättspsykiatrisk regionklinik.

Inlämnad: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-11-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:70 av Eva Lohman (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Postförsändelser till rättspsykiatriska regionkliniker

Modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken

Skriftlig fråga 2016/17:104 av Eva Lohman (M)

Fråga 2016/17:104 Modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken av Eva Lohman (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Under de senaste tio åren har Europarådet och nationella minoritetsorganisationer larmat om bristerna och svårigheterna att få modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken

Inlämnad: 2016-10-13 Svarsdatum: 2016-10-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:104 av Eva Lohman (M) (pdf, 77 kB)

Förändring av alkohollagen

Motion 2016/17:2666 av Eva Lohman och Lars-Arne Staxäng (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:2666 av Eva Lohman och Lars-Arne Staxäng (båda M) Förändring av alkohollagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändringar av alkohollagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Problemet för brännerier som tillverkar


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2666 av Eva Lohman och Lars-Arne Staxäng (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2666 av Eva Lohman och Lars-Arne Staxäng (båda M) (pdf, 70 kB)

Översyn av bilkostnader för boende på landsbygden

Motion 2016/17:1912 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1912 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M) Översyn av bilkostnader för boende på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1912 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1912 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M) (pdf, 62 kB)

Kreativa näringar

Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram bättre statistik över de kreativa näringarna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:NU12 2016/17:NU13 2016/17:NU23
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Proveniensforskning

Motion 2016/17:3100 av Cecilia Magnusson och Eva Lohman (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:3100 av Cecilia Magnusson och Eva Lohman (båda M) Proveniensforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra proveniensforskning av de statliga samlingarna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:KrU9

Motion 2016/17:3100 av Cecilia Magnusson och Eva Lohman (båda M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3100 av Cecilia Magnusson och Eva Lohman (båda M) (pdf, 75 kB)

Kultur för barn och unga

Motion 2016/17:2967 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2967 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur för barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut Skapande skola att omfatta även gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:KrU1 2016/17:KrU10 2016/17:KrU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2967 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2967 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)