Eva Lindh (SocDem)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency Östergötland County
Title Socionom.
Born 1971

Current assignments

 • No assignments since 2017-06-30

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2017-02-27 – 2017-06-30
  • Alternate member 2016-04-18 – 2017-01-01
  • Alternate member 2015-09-01 – 2015-12-31
  • Committee on Civil Affairs

  • Extra deputy member 2017-02-27 – 2017-06-30
  • Extra deputy member 2015-09-01 – 2015-12-31
  • Committee on Social Insurance

  • Extra deputy member 2016-04-18 – 2017-01-01

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ersättare 150901-151231 och 160418-170101. Extra suppleant civilutskottet 15 och extra suppleant socialförsäkringsutskottet 16-17.
 • Föräldrar

  Ombudsmannen Ulf Lindh och vårdbiträdet Rose-Marie Lindh.

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 4 may 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:CU10 22 march 2017 Familjerätt
Debatt om förslag 2016/17:SfU3 14 december 2016 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Lättillgängligt stöd

Skriftlig fråga 2016/17:577 av Eva Lindh (S)

Fråga 2016/17:577 Lättillgängligt stöd av Eva Lindh (S) till Statsrådet Åsa Regnér (S) När människor behöver samhällets insatser bör insatserna finnas lättillgängliga. Att kunna ge stöd i ett tidigt skede handlar i grunden om att människor ges verklig makt och inflytande över sina egna liv. Som Linköpingsbo

Inlämnad: 2016-12-20 Svarsdatum: 2017-01-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:577 av Eva Lindh (S) (pdf, 75 kB)

Införsel av alkohol

Skriftlig fråga 2016/17:469 av Eva Lindh (S)

Fråga 2016/17:469 Införsel av alkohol av Eva Lindh (S) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Illegal införsel av alkohol i bussar har alltmer uppmärksammats. Inte minst i Östergötland där Polismyndigheten har kunnat kartlägga och göra tillslag där mycket stora mängder har kunnat föras in i Sverige. Det handlar

Inlämnad: 2016-12-07 Svarsdatum: 2016-12-14 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:469 av Eva Lindh (S) (pdf, 76 kB)

Jämställdhet och idrott

Skriftlig fråga 2016/17:465 av Eva Lindh (S)

Fråga 2016/17:465 Jämställdhet och idrott av Eva Lindh (S) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Jämställdhet är en fråga som har diskuteras inom idrottsrörelsen under många år. År 1945 arrangerades den första konferensen för kvinnlig idrott och 1977 antogs ett handlingsprogram för lika villkor för kvinnor och män,

Inlämnad: 2016-12-07 Svarsdatum: 2016-12-14 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:465 av Eva Lindh (S) (pdf, 78 kB)

Folkhögskolespår

Motion 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S) Folkhögskolespår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheterna att möta enskilda elevers behov och överlämna viss undervisning inom gymnasieskolans introduktionsprogram för språkintroduktion


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 58 kB)

Campus Norrköping

Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. S Campus Norrköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka antalet studieplatser med fokus på att möta den pågående omvandlingen på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Lärarutbildning och forskning

Motion 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S) Lärarutbildning och forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stärka lärarutbildningens forskningsbas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utmaningarna inom utbildningsområdet


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Barns cyklande

Motion 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S) Barns cyklande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap i trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2016/17:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 59 kB)

Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. S Teknisk infrastruktur i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över hur mobiltäckningen kan ökas runt om i landet och även, genom kommunerna, öka möjligheterna för utbyggnad av bredband


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Bredband i glesbygd

Motion 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. S Bredband i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att de resurser som satsas för utbyggnad av bredband kommer även mindre kommuner och landsbygd till del och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Regionala flygplatser

Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S) Regionala flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid infrastrukturplaneringen se över stödet till landets regionala flygplatser och tillkännager detta för regeringen. Motivering En


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 59 kB)