Eva-Lena Jansson(SocDem)

Eva-Lena Jansson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 199
Title Brevbärare.
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864700
Email eva-lena.jansson[på]riksdagen.se
Social media: Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-09-10
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-10-07
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2014-11-01 –

Said and done

Regeringens arbetslöshetsmål

Interpellation 2016/17:152 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:152 Regeringens arbetslöshetsmål av Erik Andersson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Socialdemokraterna gick till val på att nå lägst arbetslöshet i EU till år 2020. När EU-kommissionen presterade arbetslöshetsstatistik från samtliga EU-länder den 16 november

Inlämnad: 2016-11-24 Svarsdatum: 2016-12-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:152 av Erik Andersson (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens arbetslöshetsmål

Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna

Interpellation 2016/17:148 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2016/17:148 Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna av Gunilla Nordgren (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Dagligen debatteras kommunernas svåra situation med att ordna bostäder till flyktingar som Migrationsverket anvisar enligt anvisningslagen. Anvisningslagen

Inlämnad: 2016-11-23 Svarsdatum: 2016-12-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:148 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna

Bostadsbrist på grund av stort mottagande

Interpellation 2016/17:113 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:113 Bostadsbrist på grund av stort mottagande av Elisabeth Svantesson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Från olika håll i landet beskrivs stora svårigheter att hitta bra boenden till en rimlig kostnad för människor som nu beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Inlämnad: 2016-11-11 Svarsdatum: 2016-12-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:113 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsbrist på grund av stort mottagande

Mål för bolag med statlig ägande

Skriftlig fråga 2016/17:292 av Eva-Lena Jansson (S)

Fråga 2016/17:292 Mål för bolag med statlig ägande av Eva-Lena Jansson (S) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Enligt statens ägarpolicy ska bolag med statligt ägande arbeta strategiskt för att agera föredömligt inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik,

Inlämnad: 2016-11-08 Svarsdatum: 2016-11-16 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:292 av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 76 kB)

Orättvisa villkor inom idrotten

Skriftlig fråga 2016/17:291 av Eva-Lena Jansson (S)

Fråga 2016/17:291 Orättvisa villkor inom idrotten av Eva-Lena Jansson (S) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Kvinnor och män har i dag olika förutsättningar för att utöva idrott. Det handlar dels om hur statens ekonomiska stöd fördelas, dels om hur kommunalt stöd fördelas. Förutsättningarna påverkas också av

Inlämnad: 2016-11-08 Svarsdatum: 2016-11-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:291 av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 77 kB)

Ge alla gymnasieelever lika utbildning i samhällskunskap och demokratiska värderingar

Motion 2016/17:2143 av Eva-Lena Jansson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2143 av Eva-Lena Jansson (S) Ge alla gymnasieelever lika utbildning i samhällskunskap och demokratiska värderingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om likvärdig samhällskunskap i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2143 av Eva-Lena Jansson (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2143 av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 61 kB)

Lärcentrum

Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) Lärcentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en förnyad satsning på att utveckla lärcentrum runt om i landet så att fler utbildningsplatser förläggs dit och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Hbt i hela världen

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring


Utskottsberedning: KU 2016/17:AU14 2016/17:SfU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 92 kB)

En politik för ökad jämlikhet

Motion 2016/17:2777 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2777 av Teres Lindberg m.fl. (S) En politik för ökad jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en jämlikhetskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter nästan fyra decennier av ökande klyftor har


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20

Motion 2016/17:2777 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:2777 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

En allmännytta, för alla

Motion 2016/17:2776 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2776 av Teres Lindberg m.fl. (S) En allmännytta, för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge allmännyttan tydligare roll och syfte för att bygga bort bostadsbristen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen


Utskottsberedning: 2016/17:CU14

Motion 2016/17:2776 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2776 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 70 kB)