Eskil Erlandsson(Cen)

Eskil Erlandsson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 182
Title Lantmästare.
Born 1957
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865683
Email eskil.erlandsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-10-04 – 2018-09-24
  • Ledig 2006-10-06 – 2014-10-03
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2006-10-05
  • Committee on Defence

  • Chair 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1998-12-18 – 2002-09-30
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Chair 2006-05-18 – 2006-06-14
  • Deputy Chair 2005-11-22 – 2005-12-07
  • Deputy Chair 2004-10-19 – 2004-12-15
  • Deputy Chair 2004-05-11 – 2004-05-26
  • Chair 2004-02-05 – 2004-02-18
  • Deputy Chair 2003-06-11 – 2003-06-12
  • Chair 2002-12-03 – 2002-12-18
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy Chair 2014-10-08 –
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-08
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-10
  • Member 1998-10-13 – 2000-06-30
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 1996-03-15 – 1998-10-05
  • 2006-10-06 – 2014-10-03

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Sverige behöver en ny reformagenda 2 Alliansens bedömning av svensk ekonomi Starkare internationell återhämtning Utanförskapet


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 697 kB) Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 846 kB)

Sena utbetalningar av jordbruksstöd

Skriftlig fråga 2016/17:1258 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2016/17:1258 Sena utbetalningar av jordbruksstöd av Eskil Erlandsson (C) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat de försenade utbetalningarna av olika ersättningar inom ramen för Landsbygdsprogrammet. En del lantbrukare har i väntan på sina ersättningar

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1258 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 78 kB)

Referensnivåer för LULUCF

Skriftlig fråga 2016/17:1109 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2016/17:1109 Referensnivåer för LULUCF av Eskil Erlandsson (C) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Just nu förhandlas i rådet och Europaparlamentet frågan om inkludering av utsläpp och upptag från jordbruks- och skogssektorn. Uppgifter från dessa förhandlingar tyder på att Sverige är passivt och inte har

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1109 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 79 kB)

Regeringens ståndpunkt i frågan om skogen och LULUCF

Skriftlig fråga 2016/17:1024 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2016/17:1024 Regeringens ståndpunkt i frågan om skogen och LULUCF av Eskil Erlandsson (C) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Den 27 mars kommer artikel 8, LULUCF, att diskuteras på rådsmötet i Bryssel. Riksdagens mandat till regeringen grundar sig på följande ståndpunkt: Regeringen bedömer att ett aktivt,

Inlämnad: 2017-03-09 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1024 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 81 kB)

Motionen utgår

Motion 2016/17:3625

Motion till riksdagen 2016/17:3625 Motionen utgår.

2017-03-01

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Motion 2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa generellt goda företagsvillkor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 101 kB) Motion 2016/17:3618 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 199 kB)

Livsmedelsexport

Skriftlig fråga 2016/17:751 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2016/17:751 Livsmedelsexport av Eskil Erlandsson (C) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Under alliansregeringen lanserade vi Matlandet Sverige, en heltäckande satsning som skapade 9 000 nya arbetstillfällen inom hela livsmedelskedjan. Satsningen förenklade flera krångliga regler och sänkte kostnaderna för

Inlämnad: 2017-01-27 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:751 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 77 kB)

Regeringens ställningstagande till det svenska skogsbruket

Interpellation 2016/17:104 av Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2016/17:104 Regeringens ställningstagande till det svenska skogsbruket av Eskil Erlandsson (C) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Regeringen presenterar i höstbudgeten, under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, en tydlig ambition att försvåra och byråkratisera

Inlämnad: 2016-11-03 Svarsdatum: 2016-11-17 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:104 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ställningstagande till det svenska skogsbruket

Skyndsamma åtgärder mot långa handläggningstider för jordbruksstöd

Skriftlig fråga 2016/17:100 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2016/17:100 Skyndsamma åtgärder mot långa handläggningstider för jordbruksstöd av Eskil Erlandsson (C) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Efter att Jordbruksverket bytte it-system har handläggningstiderna för bland annat investeringsstöd ökat kraftigt. Lantbrukare tvingas vänta över ett år på både beslut

Inlämnad: 2016-10-12 Svarsdatum: 2016-11-01 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:100 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 81 kB)

Mer biståndsfokus på Afrikas jordbruk

Motion 2016/17:1941 av Staffan Danielsson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:1941 av Staffan Danielsson och Eskil Erlandsson (båda C) Mer biståndsfokus på Afrikas jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att biståndsbudgeten bör få ett fokus på livsmedelsproduktion i Afrika och på så sätt bidra till


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1941 av Staffan Danielsson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1941 av Staffan Danielsson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 64 kB)