Eskil Erlandsson(Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 182
Title Lantmästare.
Born 1957
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865683
Email eskil.erlandsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-10-04 – 2018-09-24
  • Ledig 2006-10-06 – 2014-10-03
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2006-10-05
  • Committee on Defence

  • Chair 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1998-12-18 – 2002-09-30
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Chair 2006-05-18 – 2006-06-14
  • Deputy Chair 2005-11-22 – 2005-12-07
  • Deputy Chair 2004-10-19 – 2004-12-15
  • Deputy Chair 2004-05-11 – 2004-05-26
  • Chair 2004-02-05 – 2004-02-18
  • Deputy Chair 2003-06-11 – 2003-06-12
  • Chair 2002-12-03 – 2002-12-18
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy Chair 2014-10-08 –
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-08
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-10
  • Member 1998-10-13 – 2000-06-30
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 1996-03-15 – 1998-10-05
  • 2006-10-06 – 2014-10-03

Said and done

Regeringens ståndpunkt angående glyfosat

Skriftlig fråga 2017/18:174 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2017/18:174 Regeringens ståndpunkt angående glyfosat av Eskil Erlandsson (C) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Miljöminister Karolina Skog har tidigare meddelat att regeringen ska verka för ett förlängt tillstånd för användningen av växtskyddsmedlet glyfosat med hänvisning till att expertmyndigheterna

Inlämnad: 2017-10-26 Svarsdatum: 2017-11-07 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:174 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 79 kB)

Låt inte Sverige klyvas

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) Låt inte Sverige klyvas Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning Bryt den sociala klyvningen Från utanförskap till arbete Fler och växande företag Inför en arbetsförmedlarpeng Tillsätt en arbetsmarknadskommission En


Utskottsberedning: KrU NU SkU TU UbU 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:CU7 2017/18:CU9 2017/18:FiU1 2017/18:MJU9 2017/18:SfU1 2017/18:SoU9 2017/18:UbU1 2017/18:UbU2

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

En ansvarsfull internationell agenda

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) En ansvarsfull internationell agenda Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning EU-samarbetet Ett handlingskraftigt och öppet EU som står upp för liberala värden EU i olika hastigheter EU som global handelsaktör Ett


Utskottsberedning: FöU KU NU SfU UU 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:KU38 2017/18:UU2 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 4 avslag, 42 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

Skatter

Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) Skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över beskattningen av företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

Företagande för fler jobb i hela landet

Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) Företagande för fler jobb i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka möjligheten till lärlingsjobb som även småföretag kan erbjuda och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU NU TU 2017/18:AU4 2017/18:FiU25 2017/18:FiU30 2017/18:NU1 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 121 kB)

Landsbygd och regional utveckling

Motion 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) Landsbygd och regional utveckling Innehåll Sammanfattning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Landsbygdsutveckling Äganderätt Infrastruktur Närodlat strandskydd Gårdsförsäljning Lantmäteriet Regional tillväxt Fler


Utskottsberedning: AU CU KrU MJU NU SkU TU 2017/18:CU1 2017/18:FiU22 2017/18:JuU15 2017/18:KU33 2017/18:MJU1 2017/18:MJU10 2017/18:MJU13 2017/18:MJU8 2017/18:MJU9 2017/18:SoU8 2017/18:TU4

Motion 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (docx, 91 kB) Motion 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (pdf, 179 kB)

Miljö och resurseffektiv ekonomi

Motion 2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) Miljö och resurseffektiv ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att det införs ett miljömål i EU för en giftfri vardag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: NU UbU 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU9 2017/18:NU9 2017/18:SkU1 2017/18:SoU16

Motion 2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C) Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverige har bevisat att ekonomisk tillväxt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1

Motion 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 122 kB)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Landsbygdens


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2

Motion 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (pdf, 107 kB)

Miljöansvar och grön tillväxt

Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) Miljöansvar och grön tillväxt Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning Miljöansvar och grön tillväxt Politik för grön tillväxt och gröna jobb Förstärk den gröna skatteväxlingen Gör det billigare och enklare


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU TU 2017/18:FiU1 2017/18:FiU6 2017/18:MJU1 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU13 2017/18:MJU9 2017/18:NU9 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (83 yrkanden): 1 avslag, 82 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 171 kB)