Eskil Erlandsson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 90
Title Lantmästare.
Born 1957
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865683
Email eskil.erlandsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-10-04 – 2022-09-26
  • Ledig 2006-10-06 – 2014-10-03
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2006-10-05
  • Committee on Defence

  • Chair 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1998-12-18 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Chair 2006-05-18 – 2006-06-14
  • Deputy Chair 2005-11-22 – 2005-12-07
  • Deputy Chair 2004-10-19 – 2004-12-15
  • Deputy Chair 2004-05-11 – 2004-05-26
  • Chair 2004-02-05 – 2004-02-18
  • Deputy Chair 2003-06-11 – 2003-06-12
  • Chair 2002-12-03 – 2002-12-18
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2018-10-03
  • Deputy Chair 2014-10-08 –
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-08
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-10
  • Member 1998-10-13 – 2000-06-30
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 1996-03-15 – 1998-10-05
  • 2006-10-06 – 2014-10-03

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02 och miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-. Suppleant OSSE-delegationen 96-98 och EU-nämnden 02-06. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00, riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06 och vice ordförande EU-nämnden 14- . Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
 • Föräldrar

  Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
 • Anställningar

  Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.

Said and done

Budgetfördelningssystem för forskning

Motion 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson båda C Budgetfördelningssystem för forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett nytt budgetfördelningssystem för forskningsanslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 75 kB)

Utrikes, omvärld och utveckling

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes, omvärld och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: KU UU 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 4 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 120 kB)

Tyngre och längre fordon vid vägtransporter

Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson C Tyngre och längre fordon vid vägtransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ytterligare översyn av trafikförordningen som möjliggör fler tyngre och längre transportfordon på vägnätet och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 71 kB)

Enskilda vägnätet

Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson C Enskilda vägnätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn för att utreda ytterligare förstärkning av stödet till det enskilda vägnätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering 43 000


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 69 kB)

Gårdsförsäljning

Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson båda C Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av öl och vin ska införas på försök och tillkännager detta för regeringen. Motivering Norge har tagit ett första


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Migration och mottagande

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. C Migration och mottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva att EU tar ett gemensamt och solidariskt ansvar för flyktingmottagande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU18

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 100 kB)

Jakt för personer med funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius båda C Jakt för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder som möjliggör och tillgängliggör jakt för personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:MJU6

Motion 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (pdf, 73 kB)

Strandskydd som skapar utveckling

Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius båda C Strandskydd som skapar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra strandskyddet så att kommunernas, företagens, lantbrukens och olika verksamheters möjligheter att utvecklas stärks


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (pdf, 74 kB)

Behovet av licensjakt på gråsäl och vikare i Bottenviken och Östersjön

Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson båda C Behovet av licensjakt på gråsäl och vikare i Bottenviken och Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa licensjakt på säl och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 81 kB)

Glasriket

Motion 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson båda C Glasriket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Glasriket är en nationell angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kultur och industrihistoria måste synliggöras i


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7

Motion 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 82 kB)