Esabelle Dingizian(Grn)

Tredje vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)

Party The Green Party
Constituency Stockholm County, Bench 0
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864535
Email esabelle.dingizian[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Third Deputy Speaker
  • Ordinary member
  • Nominations Committee

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Third Deputy Speaker 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-03-19
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2008-01-22 – 2008-05-16
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-02-21
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2011-11-07 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • Nominations Committee

  • Member 2014-09-29 –
  • Deputy member 2011-09-27 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-02 – 2010-10-04
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2014-11-01 –
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2014-12-02 –

Said and done

med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

Motion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP) med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314MP062 För ett modernare Sverige Klimatansvar kunskap och nya jobb Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 För ett modernare Sverige – Klimatansvar, kunskap


Utskottsberedning: 2013/14:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 463 kB)

med anledning av prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare

Motion 2013/14:Ub21 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub21 av Jabar Amin m.fl. (MP) med anledning av prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare 201314MP061 med anledning av proposition 2013 14 220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Förslag


Utskottsberedning: 2013/14:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ub21 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

med anledning av prop. 2013/14:191 Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande

Motion 2013/14:Kr19 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr19 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) med anledning av prop. 2013/14:191 Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:KrU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Kr19 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

med anledning av prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering

Motion 2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) med anledning av prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering MP040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kommunalt veto mot prospektering. Motivering Intresset


Utskottsberedning: 2013/14:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

med anledning av skr. 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete

Motion 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) med anledning av skr. 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete MP014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa konkreta förbättringar för att möjliggöra


Utskottsberedning: 2013/14:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Utbildning om funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2013/14:67 av Dingizian, Esabelle (MP)

den 21 oktober Fråga 2013/14:67 Utbildning om funktionsnedsättning av Esabelle Dingizian (MP) till utbildningsminister Jan Björklund (FP) Regeringen har i sin strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken belyst behoven av att inom skola och förskola öka kunskaperna om funktionsnedsättningar

Inlämnad: 2013-10-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2013/14:Ub520 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub520 av Jabar Amin m.fl. (MP) Utgiftsområde 15 Studiestöd MP1035 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. 2 Anslag Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 15 Studiestöd Tusental


Utskottsberedning: 2013/14:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub520 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 68 kB)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. (MP) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning MP1036 1 Sammanfattning Sverige behöver ett starkt utbildningsväsende som präglas av öppna dörrar. Miljöpartiet de gröna kan inte acceptera en utveckling där skolresultaten sjunker, segregationen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1 2013/14:SfU1 2013/14:UbU1 2013/14:UbU12 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 245 kB)

Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2013/14:N432 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N432 av Lise Nordin m.fl. (MP) Utgiftsområde 21 Energi MP1031 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 21 Energi med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår i tabellen under avsnitt 2 i motionen. 2 Anslag Anslagsförslag


Utskottsberedning: 2013/14:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N432 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 88 kB)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2013/14:N431 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N431 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt MP1039 1 Sammanfattning Hela Sverige ska leva. Tillgång till service och goda kommunikationer är viktiga förutsättningar för fortsatt boende på landsbygden, och en allt viktigare del av detta är att ha tillgång


Utskottsberedning: 2013/14:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N431 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 65 kB)