Erik Slottner(ChrDem)

Tjänstgörande ersättare

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 111
Born 1980
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email erik.slottner[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on the Labour Market

  • Extra deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Extra deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2018-02-05 – 2018-06-30
  • Committee on the Labour Market

  • Extra deputy member 2018-02-06 – 2018-06-30
  • Committee on European Union Affairs

  • Extra deputy member 2018-02-06 – 2018-06-30

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:AU8 8 march 2018 Arbetsmiljö och arbetstid
Debatt om förslag 2017/18:AU7 7 march 2018 Integration

med anledning av prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

Motion 2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa upp eventuella följdverkningar av lagändringarna och vid


Utskottsberedning: 2017/18:SfU20

Motion 2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Regionala arbetsmiljöombud

Skriftlig fråga 2017/18:990 av Erik Slottner (KD)

Fråga 2017/18:990 Regionala arbetsmiljöombud av Erik Slottner KD till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S En god arbetsmiljö är en lagstadgad ambition som de flesta företag arbetar väl för att uppnå. Arbetsgivaren bär ett långtgående arbetsmiljöansvar för att främja en hållbar arbetsmiljö fri från

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:990 av Erik Slottner (KD) (pdf, 120 kB)