Erik Ottoson(Mod)

Erik Ottoson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 55
Title Landstingsrådssekreterare.
Born 1989
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864453
Email erik.ottoson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-01-20 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2015-02-05 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:TU10 16 march 2017 Luftfartsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:TU9 1 march 2017 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
Interpellationsdebatt 2016/17:228 av Erik Ottoson (M) 24 february 2017 Digitaliseringspolitiken
Debatt om förslag 2016/17:TU6 22 february 2017 It- och postfrågor

Den svenska ubåtsjaktförmågan

Skriftlig fråga 2016/17:1076 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1076 Den svenska ubåtsjaktförmågan av Erik Ottoson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Sveriges territorium har vid upprepade tillfällen kränkts av utländska undervattensfarkoster som befunnit sig i svenska vatten. Det är oerhört allvarligt och det är därför av stor vikt att vi som nation

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1076 av Erik Ottoson (M) (pdf, 67 kB)

Lönen för poliser

Skriftlig fråga 2016/17:1075 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1075 Lönen för poliser av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Det svenska rättsväsendet är beroende av en välfungerande polis och av att medarbetarna inom poliskåren är många och gör ett bra jobb. En viktig del i att göra polisyrket mer attraktivt är att ha attraktiva löner som gör

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1075 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB)

Digitaliseringsrådets befogenheter

Skriftlig fråga 2016/17:1074 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1074 Digitaliseringsrådets befogenheter av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Det är glädjande att regeringen har tillsatt ett digitaliseringsråd. Hur det framtida samhället kommer att se ut till följd av den ökade digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen är en av våra

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1074 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB)

Veterandagen som allmän flaggdag

Skriftlig fråga 2016/17:1083 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1083 Veterandagen som allmän flaggdag av Erik Ottoson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) I Sverige har vi varit förskonade från krig under en mycket lång följd av år. Detta har sannolikt varit en bidragande faktor till att vi inte har en lång tradition av att hedra våra veteraner som återvänt

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1083 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Kostnaderna för Ostlänken

Skriftlig fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1080 Kostnaderna för Ostlänken av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) På bara ett par år har kostnaderna för järnvägsprojektet Ostlänken, mellan Järna och Linköping, stigit markant och är nu uppe i 55 miljarder kronor. Eftersom sträckan endast är 15 mil lång är kostnaden per mil järnväg

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Ryska spioner på svenskt territorium

Skriftlig fråga 2016/17:1077 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1077 Ryska spioner på svenskt territorium av Erik Ottoson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) I sin årsrapport beskriver Säkerhetspolisen att det i Sverige i dag finns minst ett tiotal ryska spioner som på olika sätt arbetar för att skada det svenska samhället. Det är vid det här laget väldokumenterat

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1077 av Erik Ottoson (M) (pdf, 68 kB)

Vinterunderhållet på statliga vägar

Skriftlig fråga 2016/17:1027 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1027 Vinterunderhållet på statliga vägar av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Denna vinter, precis som många andra vintrar i Sverige, har snöfallen blivit ett problem för både vägtrafik och spårtrafik. Våra transporter är viktiga för att vardagslivet såväl som godstransporterna ska

Inlämnad: 2017-03-08 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1027 av Erik Ottoson (M) (pdf, 75 kB)

Lagstiftningen runt drönare

Interpellation 2016/17:326 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:326 Lagstiftningen runt drönare av Erik Ottoson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Lagförslaget som skulle göra det möjligt för privatpersoner och företag att flyga med drönare utrustade med kamera på allmänna platser har stött på motstånd. Datainspektionen säger

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-31 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:326 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Utlämning av fångar till USA

Skriftlig fråga 2016/17:845 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:845 Utlämning av fångar till USA av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) För en tid sedan frågade jag utrikesministern om hon var beredd att utlämna personer till USA även om USA återinför tortyrliknande metoder vid förhör av vissa brottsmisstänkta. Jag fick ett svar av statsrådet Anders

Inlämnad: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:845 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB)

De regionala etikprövningsnämnderna

Skriftlig fråga 2016/17:844 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:844 De regionala etikprövningsnämnderna av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sverige håller generellt, och ska hålla, en hög etisk nivå för forskning på och med människor och djur. Denna respekt för livet och även för avlidna är viktig för legitimiteten i svensk forskning och för

Inlämnad: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:844 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)