Erik Ottoson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 211
Title Landstingsrådssekreterare.
Born 1989
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864453
Email erik.ottoson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-01-20 – 2022-09-26
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2015-02-05 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2017-05-18 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2018-09-24 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 15- (statsrådsersättare 140929-141003). Suppleant trafikutskottet 15-.
 • Föräldrar

  Civilingenjören Åke Ottoson och sekreteraren Karin Wallin.
 • Utbildning

  Sjödalsgymnasiet, Huddinge, slutår 09. Studier i statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet, ej avslutade.
 • Anställningar

  Truckförare, Academic Work 09-10. Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10. Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12-14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15- (tjänstledig).
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Huddinge 10-. Ersättare, grundskolenämnden, Huddinge 08 och 1:e vice ordförande 11-14. Ledamot, gymnasienämnden, Huddinge 09-10. 1:e vice ordförande, natur- och byggnadsnämnden, Huddinge 15-. Ledamot, jämställdhetsrådet, Huddinge kommun 09-10. Ledamot, mångfalds- och demokratiberedningen, Huddinge kommun 11-14. Vice ordförande, partistöds- och arvodeskommittén, Huddinge kommun 14-. Ordförande, kommunens valberedning, Huddinge 14-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Moderaterna i Huddinge 07. Vice föreningsordförande, Huddinge MUF 07. Styrelseordförande, Huddinge MUF 07-13. Styrelseersättare, Huddingemoderaternas kretsstyrelse 07. Styrelseledamot, Huddingemoderaternas kretsstyrelse 08-13. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 11-. Styrelseledamot, MUF Stockholm 12-13. Föreningsordförande, Huddingemoderaternas kommunkrets 13-. Föreningsordförande, Friluftsföreningen Bofinken 14-. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15-.

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:TU13 2 may 2018 Fossiloberoende transporter
Debatt om förslag 2017/18:TU9 28 march 2018 It-politik
Interpellationsdebatt 2017/18:292 av Erik Ottoson (M) 6 february 2018 Uppföljning av kollektivtrafiklagen
Debatt om förslag 2017/18:TU4 24 january 2018 Postfrågor

Auktionsvillkor för 700-megahertzbandet

Skriftlig fråga 2017/18:1255 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:1255 Auktionsvillkor för 700-megahertzbandet av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP När en mobiloperatör ska tillhandahålla mobila tjänster är tillgången till radiofrekvenser grundläggande. Post- och telestyrelsen PTS har nu på sitt bord att besluta hur frekvenserna ska kunna köpas och delas

Inlämnad: 2018-05-03 Svarsdatum: 2018-05-16 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1255 av Erik Ottoson (M) (pdf, 90 kB)

Uppföljning av kollektivtrafiklagen

Interpellation 2017/18:292 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:292 Uppföljning av kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S I november 2015 valde trafikutskottet att göra en uppföljning av kollektivtrafiklagen 2015/16:RFR14Bland annat identifierades inträdeshinder på den regionala kollektivtrafikmarknaden, som förklarades av bland

Inlämnad: 2017-12-19 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:292 av Erik Ottoson (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uppföljning av kollektivtrafiklagen

Postnords brevkvalitet för inrikespost

Skriftlig fråga 2017/18:465 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:465 Postnords brevkvalitet för inrikespost av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Opinionsundersökningsföretaget Demoskop har genomfört en alternativ undersökning av brevkvaliteten hos Postnord. Uppdragsgivaren är ett stort antal företag på landsbygden. Undersökningen visar att

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:465 av Erik Ottoson (M) (pdf, 88 kB)

Val av särskild utredare till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden

Skriftlig fråga 2017/18:312 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:312 Val av särskild utredare till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Den 20 november 2017 aviserade regeringen att Stockholms nya landshövding, Sven-Erik Österberg, har tillsatts som särskild utredare i Utredningen om radiospektrumanvändning

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:312 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB)

Uppföljning av kollektivtrafiklagen

Skriftlig fråga 2017/18:254 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:254 Uppföljning av kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik trädde i kraft den 1 januari 2012. I november 2015 valde trafikutskottet att göra en uppföljning av lagen (2015/16:RFR14) för att säkerställa att de transportpolitiska

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:254 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Utredningen om järnvägens organisation

Skriftlig fråga 2017/18:192 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:192 Utredningen om järnvägens organisation av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Under 2015 överlämnade Gunnar Alexanderson, särskild utredare i Utredningen om järnvägens organisation, sitt slutbetänkande (SOU 2015:100) till regeringen. I det finns ett flertal förslag på åtgärder

Inlämnad: 2017-10-30 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:192 av Erik Ottoson (M) (pdf, 68 kB)

Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar

Interpellation 2017/18:52 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:52 Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Rapporterna om vägar som Trafikverket inte längre vill ta ansvar för utan som under tvång överlämnas till kommuner eller boende utan att ersätta kostnaderna för drift och underhåll blir allt fler. Enligt

Inlämnad: 2017-10-23 Svarsdatum: 2017-11-07 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:52 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar

Antalet vargar i Sverige

Skriftlig fråga 2017/18:146 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:146 Antalet vargar i Sverige av Erik Ottoson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I sitt svar på min skriftliga fråga 2017/18:95 beskriver miljöministern att riksdagens mål om 170–270 vargar har överprövats av Naturvårdsverket som menar att en livskraftig vargstam förutsätter 300 vargar samt

Inlämnad: 2017-10-23 Svarsdatum: 2017-11-01 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:146 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB)

Tvärförbindelse Södertörn

Interpellation 2017/18:33 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:33 Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Stockholm och Stockholms län är och har varit en viktig tillväxtmotor för hela Sverige. Som huvudstadsregion fyller Stockholms län en viktig funktion för hela landet och som draglok i ekonomin. För att huvudstadsregionen

Inlämnad: 2017-10-12 Svarsdatum: 2017-10-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:33 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tvärförbindelse Södertörn

Arlandas roll som hubb i norra Europa

Interpellation 2017/18:32 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:32 Arlandas roll som hubb i norra Europa av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S I den flygstrategi som regeringen tagit fram står det bland annat att det både finns fog för att bygga ut Arlanda ytterligare och att flygplatsen har en viktig roll som tillväxtmotor för den svenska ekonomin.

Inlämnad: 2017-10-12 Svarsdatum: 2017-10-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:32 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arlandas roll som hubb i norra Europa