Erik Ottoson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 55
Title Landstingsrådssekreterare.
Born 1989
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864453
Email erik.ottoson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-01-20 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2015-02-05 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2017-05-18 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:292 av Erik Ottoson (M) 6 february 2018 Uppföljning av kollektivtrafiklagen
Debatt om förslag 2017/18:TU4 24 january 2018 Postfrågor
Debatt om förslag 2017/18:TU5 24 january 2018 Cykelfrågor
Interpellationsdebatt 2017/18:52 av Erik Ottoson (M) 7 november 2017 Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar

Uppföljning av kollektivtrafiklagen

Interpellation 2017/18:292 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:292 Uppföljning av kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) I november 2015 valde trafikutskottet att göra en uppföljning av kollektivtrafiklagen (2015/16:RFR14). Bland annat identifierades inträdeshinder på den regionala kollektivtrafikmarknaden, som förklarades

Inlämnad: 2017-12-19 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:292 av Erik Ottoson (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uppföljning av kollektivtrafiklagen

Postnords brevkvalitet för inrikespost

Skriftlig fråga 2017/18:465 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:465 Postnords brevkvalitet för inrikespost av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Opinionsundersökningsföretaget Demoskop har genomfört en alternativ undersökning av brevkvaliteten hos Postnord. Uppdragsgivaren är ett stort antal företag på landsbygden. Undersökningen visar att

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:465 av Erik Ottoson (M) (pdf, 88 kB)

Val av särskild utredare till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden

Skriftlig fråga 2017/18:312 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:312 Val av särskild utredare till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Den 20 november 2017 aviserade regeringen att Stockholms nya landshövding, Sven-Erik Österberg, har tillsatts som särskild utredare i Utredningen om radiospektrumanvändning

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:312 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB)

Uppföljning av kollektivtrafiklagen

Skriftlig fråga 2017/18:254 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:254 Uppföljning av kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik trädde i kraft den 1 januari 2012. I november 2015 valde trafikutskottet att göra en uppföljning av lagen (2015/16:RFR14) för att säkerställa att de transportpolitiska

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:254 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Utredningen om järnvägens organisation

Skriftlig fråga 2017/18:192 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:192 Utredningen om järnvägens organisation av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Under 2015 överlämnade Gunnar Alexanderson, särskild utredare i Utredningen om järnvägens organisation, sitt slutbetänkande (SOU 2015:100) till regeringen. I det finns ett flertal förslag på åtgärder

Inlämnad: 2017-10-30 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:192 av Erik Ottoson (M) (pdf, 68 kB)

Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar

Interpellation 2017/18:52 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:52 Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Rapporterna om vägar som Trafikverket inte längre vill ta ansvar för utan som under tvång överlämnas till kommuner eller boende utan att ersätta kostnaderna för drift och underhåll blir allt

Inlämnad: 2017-10-23 Svarsdatum: 2017-11-07 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:52 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar

Antalet vargar i Sverige

Skriftlig fråga 2017/18:146 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:146 Antalet vargar i Sverige av Erik Ottoson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I sitt svar på min skriftliga fråga 2017/18:95 beskriver miljöministern att riksdagens mål om 170–270 vargar har överprövats av Naturvårdsverket som menar att en livskraftig vargstam förutsätter 300 vargar samt

Inlämnad: 2017-10-23 Svarsdatum: 2017-11-01 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:146 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB)

Tvärförbindelse Södertörn

Interpellation 2017/18:33 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:33 Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Stockholm och Stockholms län är och har varit en viktig tillväxtmotor för hela Sverige. Som huvudstadsregion fyller Stockholms län en viktig funktion för hela landet och som draglok i ekonomin. För att huvudstadsregionen

Inlämnad: 2017-10-12 Svarsdatum: 2017-10-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:33 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tvärförbindelse Södertörn

Arlandas roll som hubb i norra Europa

Interpellation 2017/18:32 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:32 Arlandas roll som hubb i norra Europa av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) I den flygstrategi som regeringen tagit fram står det bland annat att det både finns fog för att bygga ut Arlanda ytterligare och att flygplatsen har en viktig roll som tillväxtmotor för den svenska

Inlämnad: 2017-10-12 Svarsdatum: 2017-10-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:32 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arlandas roll som hubb i norra Europa

Östlig förbindelse i Stockholms län

Skriftlig fråga 2017/18:100 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2017/18:100 Östlig förbindelse i Stockholms län av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Stockholm och Stockholms län är och har varit en viktig tillväxtmotor för hela Sverige. Som huvudstadsregion fyller Stockholms län en viktig funktion för hela landet och som draglok i ekonomin. För att

Inlämnad: 2017-10-12 Svarsdatum: 2017-10-25 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:100 av Erik Ottoson (M) (pdf, 82 kB)