Erik Ezelius(SocDem)

Erik Ezelius (SocDem)

Tjänstgörande talmansersättare

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 18
Title Yrkesofficer.
Born 1986
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email erik.ezelius[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate for Speaker for
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate for Speaker 2016-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig ersättare 2015-10-12 – 2015-12-31
  • Alternate for Speaker 2014-09-29 – 2015-10-11
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2017-03-14 –
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2016-02-02 –

Said and done

Kinnekullebanan

Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och elektrifiering av Kinnekullebanan och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Vänersjöfarten

Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Cykelväg längs E20

Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) Cykelväg längs E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga cykelväg utmed E20 i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Tillämpning av EU-program

Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S) Tillämpning av EU-program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förändringar av tillämpningen av EU:s program i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU-finansierade


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Fler poliser ute i trafiken

Motion 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S) Fler poliser ute i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av fler poliser som aktivt arbetar med trafikövervakning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1

Motion 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Statens styrning av kontanthanteringen

Motion 2016/17:2820 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2820 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) Statens styrning av kontanthanteringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statlig styrning vid omställning av betalningssystemet från kontanter till elektroniska tjänster och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2820 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2820 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) (pdf, 66 kB)

Högskolan i Skövde

Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S) Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla och bredda utbildningarna vid Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Problem att rekrytera


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Reglering av kostnader för konstaterad arbetsskada i munnen

Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S) Reglering av kostnader för konstaterad arbetsskada i munnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över regelverket för Försäkringskassans reglering av kostnader för konstaterad arbetsskada


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Ungdomsförbunden i skolan

Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) Ungdomsförbunden i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Arbetsmarknad Västsverige

Motion 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) Arbetsmarknad Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka arbetsmarknaden i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige,


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) (pdf, 86 kB)