Erik Ezelius(SocDem)

Tjänstgörande talmansersättare

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 18
Title Yrkesofficer.
Born 1986
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email erik.ezelius[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate for Speaker for
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate for Speaker 2016-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig ersättare 2015-10-12 – 2015-12-31
  • Alternate for Speaker 2014-09-29 – 2015-10-11
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2017-03-14 –
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2016-02-02 –

Said and done

Elektrifiering av Kinnekullebanan

Motion 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Elektrifiering av Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och elektrifiering av Kinnekullebanan


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Vänersjöfarten

Motion 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen ta hänsyn till möjligheterna för en utveckling av Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Livsmedelsindustrins utveckling

Motion 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S) Livsmedelsindustrins utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om livsmedelsindustrins möjligheter till framtida utveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska självförsörjningsgraden


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18

Motion 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Statlig närvaro i kommunerna

Motion 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S) Statlig närvaro i kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statlig närvaro i landets kommuner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler av landets kommuner


Utskottsberedning: 2017/18:KU37

Motion 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Veteraner i internationella insatser

Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S) Veteraner i internationella insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över vård och rehabilitering av de som skadas vid internationella militära insatser, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:FöU8

Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Förändring av andelstal för enskilda vägar

Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S) Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av hanteringen av ändring av andelstal för enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering En


Utskottsberedning: 2017/18:CU18

Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Utbildning i Västsverige

Motion 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. S Utbildning i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om för- och grundskolans uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bristyrkesutbildningar


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15 2017/18:UbU18

Motion 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica

Motion 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S) Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Krigen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7

Motion 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Lagstifta om kontanthantering

Motion 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) Lagstifta om kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt presentera åtgärder för att återställa den statliga styrningen vid omställning av betalningssystemet


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S) (pdf, 67 kB)

Hela Sverige ska leva

Motion 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S) Hela Sverige ska leva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i alla beslut ha hela landets utveckling som utgångspunkt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett långt


Utskottsberedning: 2017/18:NU19

Motion 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 72 kB)