Erik Andersson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 282
Title Ekonomie kandidat.
Born 1974
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865444
Email erik.andersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-10-28 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-03-03
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2015-05-08 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2016-01-22 – 2018-09-24
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2016-10-26 –

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:270 av Lars Beckman (M) 23 january 2018 Vinstförbud
Interpellationsdebatt 2017/18:256 av Erik Andersson (M) 23 january 2018 Vinstförbudets påverkan på jämställdheten
Interpellationsdebatt 2017/18:141 av Helena Bouveng (M) 23 january 2018 Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten
Interpellationsdebatt 2017/18:247 av Erik Andersson (M) 23 january 2018 Psykisk ohälsa och sjukskrivningar

Vinstförbud

Interpellation 2017/18:270 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:270 Vinstförbud av Lars Beckman (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I Gävle kommun tillhandahålls 23 procent av alla platser i grund- och gymnasieskolan av privata företag. 32 procent av alla platser i särskilt boende för äldre tillhandahålls vidare av privata företag. I Region Gävleborg

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:270 av Lars Beckman (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vinstförbud

Vinstförbudets påverkan på jämställdheten

Interpellation 2017/18:256 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2017/18:256 Vinstförbudets påverkan på jämställdheten av Erik Andersson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) I september i år meddelades det att regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har nått en överenskommelse om att stoppa vinster i välfärden – en överenskommelse och ett beslut som bygger på

Inlämnad: 2017-12-01 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:256 av Erik Andersson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vinstförbudets påverkan på jämställdheten

Hot och våld i arbetsmiljön

Interpellation 2017/18:248 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2017/18:248 Hot och våld i arbetsmiljön av Erik Andersson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Anmälningar om hot och våld inkommer ofta från säkerhets-, blåljus-, vård- och omsorgspersonal, men även anställda inom skola, barnomsorg och kollektivtrafik är grupper

Inlämnad: 2017-12-01 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:248 av Erik Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Psykisk ohälsa och sjukskrivningar

Interpellation 2017/18:247 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2017/18:247 Psykisk ohälsa och sjukskrivningar av Erik Andersson (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Psykisk ohälsa ökar lavinartat i Sverige, och den grupp som främst är utsatt och representerad är unga kvinnor. Statistik från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket pekar på detta,

Inlämnad: 2017-12-01 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:247 av Erik Andersson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Psykisk ohälsa och sjukskrivningar

Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten

Interpellation 2017/18:141 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2017/18:141 Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten av Helena Bouveng (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Den av regeringen beställda välfärdsutredningen innebär i praktiken ett vinstförbud. Ett vinstförbud av företag vars majoritet leds av kvinnor. Närmare 7 000 kvinnor leder företag inom

Inlämnad: 2017-11-13 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:141 av Helena Bouveng (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten

Arbetsförmedlingens flytt

Skriftlig fråga 2017/18:233 av Erik Andersson (M)

Fråga 2017/18:233 Arbetsförmedlingens flytt av Erik Andersson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsförmedlingens ska byta huvudkontor till nya lokaler i Solna. Tanken är att flytten ska ske 2019, och totalt har flytten budgeterats till 150 miljoner kronor. Flytten beräknas

Inlämnad: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-15 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:233 av Erik Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:AU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Lika möjligheter för kvinnor och män

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Lika möjligheter för kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:FiU1 2017/18:JuU17 2017/18:KrU2 2017/18:SfU1 2017/18:SfU3 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 5 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Den moderna Stockholmsregionen

Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) Den moderna Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om prioriteringarna av Stockholmsregionen, Sveriges tillväxtmotor, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: TU 2017/18:CU15 2017/18:JuU13 2017/18:NU19

Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (pdf, 90 kB)