Erik Andersson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 282
Title Ekonomie kandidat.
Born 1974
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865444
Email erik.andersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-10-28 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-03-03
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2015-05-08 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2016-01-22 – 2018-09-24
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2016-10-26 –

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:625 av Maria Stockhaus (M) 26 september 2017 Vinstbegränsning i skolan
Interpellationsdebatt 2016/17:561 av Erik Andersson (M) 27 june 2017 Ett ökat antal arbetslösa
Interpellationsdebatt 2016/17:560 av Christian Holm Barenfeld (M) 27 june 2017 Införande av ett alterneringsår
Interpellationsdebatt 2016/17:469 av Erik Andersson (M) 19 may 2017 Korrekta personuppgifter hos myndigheter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU1

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:AU2

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Lika möjligheter för kvinnor och män

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Lika möjligheter för kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: AU JuU KrU SfU UbU 2017/18:AU1 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Den moderna Stockholmsregionen

Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) Den moderna Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om prioriteringarna av Stockholmsregionen, Sveriges tillväxtmotor, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: CU JuU NU TU

Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:2192 av Maria Stockhaus och Erik Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2192 av Maria Stockhaus och Erik Andersson (båda M) Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen. Motivering På 1990-talet


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:2192 av Maria Stockhaus och Erik Andersson (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2192 av Maria Stockhaus och Erik Andersson (båda M) (pdf, 66 kB)

Dubbelt jobbskatteavdrag för vårdpersonal

Motion 2017/18:1422 av Erik Andersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1422 av Erik Andersson (M) Dubbelt jobbskatteavdrag för vårdpersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa dubbelt jobbskatteavdrag för vårdpersonal som sjuksköterskor och undersköterskor och


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:1422 av Erik Andersson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1422 av Erik Andersson (M) (pdf, 57 kB)

Återinförande av tjänstemannaansvar

Motion 2017/18:1957 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1957 av Mats Green m.fl. (M) Återinförande av tjänstemannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av tjänstemannaansvar i offentlig förvaltning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mot


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:1957 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1957 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 59 kB)

Förbjud tiggeri

Motion 2017/18:1425 av Erik Andersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1425 av Erik Andersson (M) Förbjud tiggeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett nationellt förbud mot tiggeri och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige ska människor inte behöva tigga sig till


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:1425 av Erik Andersson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1425 av Erik Andersson (M) (pdf, 58 kB)

Beslag och förverkan av fordon vid smuggling

Motion 2017/18:1424 av Erik Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1424 av Erik Andersson m.fl. (M) Beslag och förverkan av fordon vid smuggling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det lättare att beslagta och förverka ett fordon som används i samband med smuggling och tillkännager detta


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:1424 av Erik Andersson m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1424 av Erik Andersson m.fl. (M) (pdf, 62 kB)

Utvidga Attefallsreglerna och öka schablonavdraget för andrahandsuthyrning

Motion 2017/18:1428 av Erik Andersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1428 av Erik Andersson (M) Utvidga Attefallsreglerna och öka schablonavdraget för andrahandsuthyrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka ytan för komplementsbostad till 50 kvm och tillbyggnader


Utskottsberedning: CU SkU

Motion 2017/18:1428 av Erik Andersson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1428 av Erik Andersson (M) (pdf, 56 kB)