Emma Nohrén(Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 192
Title Fil.mag. marinbiologi.
Born 1980
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email emma.nohren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2016-06-28 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-01

Said and done

Vätterns vatten

Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP) Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och genom att se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs,


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 65 kB)

Prioritera lärande om hållbar utveckling i skolan

Motion 2017/18:2396 av Stina Bergström och Emma Nohrén (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2396 av Stina Bergström och Emma Nohrén (båda MP) Prioritera lärande om hållbar utveckling i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera hållbar utveckling i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19

Motion 2017/18:2396 av Stina Bergström och Emma Nohrén (båda MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2396 av Stina Bergström och Emma Nohrén (båda MP) (pdf, 80 kB)

Satsa på Västsveriges järnvägar

Motion 2017/18:2653 av Emma Nohrén och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2653 av Emma Nohrén och Janine Alm Ericson (båda MP) Satsa på Västsveriges järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta underhålla och utveckla Västsveriges järnvägar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2653 av Emma Nohrén och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2653 av Emma Nohrén och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 68 kB)

Möjliggör för läkemedelskonsumenter att göra aktiva miljöval

Motion 2017/18:2654 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2654 av Emma Nohrén (MP) Möjliggör för läkemedelskonsumenter att göra aktiva miljöval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för läkemedelskonsumenter att göra aktiva miljöval och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16

Motion 2017/18:2654 av Emma Nohrén (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2654 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 63 kB)

Satsa på Västsveriges järnvägar

Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP) Satsa på Västsveriges järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förlänga Bohusbanan till Oslo och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 66 kB)

Läkemedel och miljö – kan luftvägsprodukter vara nästa steg?

Motion 2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP) Läkemedel och miljö – kan luftvägsprodukter vara nästa steg? Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att det tas fram kriterier för miljöbedömning av luftvägsläkemedels hela livscykel som kan användas


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 67 kB)

Läkemedel på gott och ont

Motion 2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) Läkemedel på gott och ont Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket i uppdrag att snabbt påbörja arbetet med att införliva miljöpåverkan av läkemedels


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 69 kB)

Skydd av Vätterns vatten

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) Skydd av Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs samt


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 65 kB)

Friluftsorganisationers skattestatus

Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) Friluftsorganisationers skattestatus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga undantaget i socialavgiftslagen (2000:980) till att vid sidan av idrottsorganisationer


Utskottsberedning: 2016/17:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) (pdf, 63 kB)

Fungerande rovdjursförvaltning

Interpellation 2015/16:409 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:409 Fungerande rovdjursförvaltning av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Den svenska vargstammen växer. I Naturvårdsverkets senaste inventering av varg beräknades stammen uppgå till omkring 415 individer inom ett konfidensintervall. Den årliga tillväxttakten hos vargstammen

Inlämnad: 2016-02-15 Svarsdatum: 2016-04-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:409 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fungerande rovdjursförvaltning