Emma Nohrén (Grn)

Tillgänglig ersättare

Party The Green Party
Constituency City of Göteborg
Title Fil.mag. marinbiologi.
Born 1980

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2016-06-28 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-01

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14-, EU-nämnden 14-16 och utrikesutskottet 16-.
 • Föräldrar

  Hans Nohrén och Gerd Nohrén, f. Nordén.
 • Utbildning

  Naturvetenskapliga programmet med inriktning marinbiologi, Gullmarsgymnasiet 96-00. Utbytesstudent vid Suratthani School, Thailand 98-99. Fil.mag. marinbiologi med inriktning marin ekologi, Göteborgs universitet 01-04. Doktorand vid institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet 04-.
 • Anställningar

  Servitris, biträde, kallskänka m.m. inom restaurang och café 96-01. Guide och akvarietekniker vid Havets Hus i Lysekil AB, säsongsarbete 96-01. Camp director och lärare, Amsam Youth Centre, Thailand 00-01. Doktorand vid institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet (varav 20-25 procent undervisning) 04-09. Akvariechef vid Havets Hus i Lysekil AB 09-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Gentekniknämnden 14-. Ledamot, Havs- och vattenmyndighetens insynsråd 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Lysekil 10-14. Nämndeman, Uddevalla tingsrätt 11-. Ledamot, socialnämnden, Lysekil 08-11. Ledamot, socialnämndens arbetsutskott 11. Ledamot, individ- och myndighetsnämnden, Lysekil 11-14. Ledamot, miljöberedningen, Lysekil 11-14. Ledamot, miljönämnden i mellersta Bohuslän 13. Ledamot, gemensam it-nämnd, Lysekil 14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förtroenderådet, ledamot för Miljöpartiet i Bohuslän 12-14. Styrelseledamot, arbetsutskottet Miljöpartiet i Bohuslän 12-15. Språkrör, Miljöpartiet i Lysekil 11-14. Ordförande, Naturskyddsföreningen i Bohuslän (ca 17 000 medlemmar) 10-12. Ordförande, Naturskyddsföreningen i Lysekil-Munkedal 09-14. Ersättare i European Green Party 15-. Styrelseledamot, Stiftelsen de 5 Stora 15-.
 • Litteratur

  Spatial patterns in community structure of motile epibenthic fauna in coastal habitats along the Skagerrak-Baltic salinity gradient (09, tillsammans med andra), Estuarine, Coastal and Shelf Science (10, tillsammans med andra), Response of epibenthic faunal assemblages to varying vegetation structures and habitat patch size. Aquatic Biology.

Said and done

Vätterns vatten

Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. MP Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och genom att se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 73 kB)

Prioritera lärande om hållbar utveckling i skolan

Motion 2017/18:2396 av Stina Bergström och Emma Nohrén (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2396 av Stina Bergström och Emma Nohrén båda MP Prioritera lärande om hållbar utveckling i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera hållbar utveckling i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt ett


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2396 av Stina Bergström och Emma Nohrén (båda MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2396 av Stina Bergström och Emma Nohrén (båda MP) (pdf, 83 kB)

Satsa på Västsveriges järnvägar

Motion 2017/18:2653 av Emma Nohrén och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2653 av Emma Nohrén och Janine Alm Ericson båda MP Satsa på Västsveriges järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta underhålla och utveckla Västsveriges järnvägar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2017/18:2653 av Emma Nohrén och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2653 av Emma Nohrén och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 76 kB)

Möjliggör för läkemedelskonsumenter att göra aktiva miljöval

Motion 2017/18:2654 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2654 av Emma Nohrén MP Möjliggör för läkemedelskonsumenter att göra aktiva miljöval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för läkemedelskonsumenter att göra aktiva miljöval och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2654 av Emma Nohrén (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2654 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 71 kB)

Satsa på Västsveriges järnvägar

Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:3313 av Emma Nohrén MP Satsa på Västsveriges järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förlänga Bohusbanan till Oslo och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 66 kB)

Läkemedel och miljö – kan luftvägsprodukter vara nästa steg?

Motion 2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:3314 av Emma Nohrén MP Läkemedel och miljö kan luftvägsprodukter vara nästa steg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att det tas fram kriterier för miljöbedömning av luftvägsläkemedels hela livscykel som kan användas av landsting


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 67 kB)

Läkemedel på gott och ont

Motion 2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2613 av Emma Nohrén MP Läkemedel på gott och ont Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket i uppdrag att snabbt påbörja arbetet med att införliva miljöpåverkan av läkemedels hela


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 69 kB)

Skydd av Vätterns vatten

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. MP Skydd av Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs samt tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 65 kB)

Friluftsorganisationers skattestatus

Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. MP Friluftsorganisationers skattestatus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga undantaget i socialavgiftslagen 2000:980 till att vid sidan av idrottsorganisationer också inkludera


Utskottsberedning: 2016/17:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) (pdf, 63 kB)

Fungerande rovdjursförvaltning

Interpellation 2015/16:409 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:409 Fungerande rovdjursförvaltning av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den svenska vargstammen växer. I Naturvårdsverkets senaste inventering av varg beräknades stammen uppgå till omkring 415 individer inom ett konfidensintervall. Den årliga tillväxttakten hos vargstammen är omkring

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:409 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fungerande rovdjursförvaltning