Emma Nohrén(Grn)

Emma Nohrén (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 192
Title Fil.mag. marinbiologi.
Born 1980
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email emma.nohren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2016-06-28 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-01

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 1 june 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:MJU22 31 may 2017 Övergripande miljöfrågor
Debatt om förslag 2016/17:MJU12 6 april 2017 Djurskydd
Debatt om förslag 2016/17:MJU8 15 march 2017 Biologisk mångfald

Satsa på Västsveriges järnvägar

Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP) Satsa på Västsveriges järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förlänga Bohusbanan till Oslo och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 66 kB)

Läkemedel och miljö – kan luftvägsprodukter vara nästa steg?

Motion 2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP) Läkemedel och miljö – kan luftvägsprodukter vara nästa steg? Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att det tas fram kriterier för miljöbedömning av luftvägsläkemedels hela livscykel som kan användas


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 67 kB)

Läkemedel på gott och ont

Motion 2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) Läkemedel på gott och ont Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket i uppdrag att snabbt påbörja arbetet med att införliva miljöpåverkan av läkemedels


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 69 kB)

Skydd av Vätterns vatten

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) Skydd av Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs samt


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 65 kB)

Friluftsorganisationers skattestatus

Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) Friluftsorganisationers skattestatus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga undantaget i socialavgiftslagen (2000:980) till att vid sidan av idrottsorganisationer


Utskottsberedning: 2016/17:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) (pdf, 63 kB)

Fungerande rovdjursförvaltning

Interpellation 2015/16:409 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:409 Fungerande rovdjursförvaltning av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Den svenska vargstammen växer. I Naturvårdsverkets senaste inventering av varg beräknades stammen uppgå till omkring 415 individer inom ett konfidensintervall. Den årliga tillväxttakten hos vargstammen

Inlämnad: 2016-02-15 Svarsdatum: 2016-04-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:409 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fungerande rovdjursförvaltning

Varg

Interpellation 2015/16:207 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2015/16:207 Varg av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Under en och samma dag under vecka 46 meddelades två beslut som berör rovdjurspolitiken i hela Sverige. Först kom länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdets beslut om licensjakt för 2016, vilket var glädjande. Sedan meddelade

Inlämnad: 2015-11-20 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:207 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Varg

Åtgärder mot vargattacker

Interpellation 2015/16:197 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2015/16:197 Åtgärder mot vargattacker av Ulf Berg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I trakterna omkring Gnesta finns gårdar med fårbesättningar av varierande storlek. Dessa sammanfaller med Sjundareviret, ett vargrevir. Området har drabbats av ett antal vargattacker. En av gårdarna, Molstaberg,

Inlämnad: 2015-11-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:197 av Ulf Berg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot vargattacker

Överprövning av beslut om skydds- och licensjakt

Interpellation 2015/16:136 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2015/16:136 Överprövning av beslut om skydds- och licensjakt av Ulf Berg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Nyligen presenterades en promemoria om överklaganden av beslut i jaktfrågor – Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur . Resultatet av utredningen är en

Inlämnad: 2015-11-04 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:136 av Ulf Berg (M) (pdf, 103 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Överprövning av beslut om skydds- och licensjakt

Missgynnande av eleverna på spetsutbildningarna

Motion 2015/16:2221 av Emma Nohrén (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2221 av Emma Nohrén (MP) Missgynnande av eleverna på spetsutbildningarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skolverket i uppdrag att ta fram riktlinjer för meritpoäng så att elever som väljer spetsutbildningar inte missgynnas,


Utskottsberedning: 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2221 av Emma Nohrén (MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2221 av Emma Nohrén (MP) (pdf, 63 kB)