Emma Hult(Grn)

Emma Hult (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Jönköping County, Bench 327
Title Byggnadsingenjör.
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864077
Email emma.hult[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2015-02-12 – 2018-09-24

Said and done

Förenkling av familjeåterförening

Motion 2016/17:1317 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1317 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP) Förenkling av familjeåterförening Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla för familjeåterförening och tillkännager detta för regeringen. Motivering Över 65 miljoner människor


Utskottsberedning: 2016/17:SfU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1317 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1317 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP) (pdf, 62 kB)

Humanitärt undantag

Motion 2016/17:1315 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1315 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP) Humanitärt undantag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om humanitärt undantag och tillkännager detta för regeringen. Motivering En person som helt ideellt hjälper någon över en gräns


Utskottsberedning: 2016/17:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1315 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1315 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP) (pdf, 65 kB)

Skydd av Vätterns vatten

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) Skydd av Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs samt


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 65 kB)

Avgiftsfria studier

Motion 2016/17:1056 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1056 av Emma Hult m.fl. (MP) Avgiftsfria studier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en avgiftsfri utbildning för alla och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Vid terminsstart 2011 infördes studieavgifter


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1056 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1056 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 63 kB)

HNJ-banan

Motion 2016/17:1058 av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1058 av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP) HNJ-banan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Halmstad–Nässjö-banan bör behållas och utvecklas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mellan Halmstad och Nässjö


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1058 av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1058 av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP) (pdf, 78 kB)

Nässjö–Oskarshamns-banan

Motion 2016/17:1057 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1057 av Emma Hult (MP) Nässjö–Oskarshamns-banan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Nässjö–Oskarshamns-banan bör behållas och utvecklas för persontrafik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mellan Nässjö


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1057 av Emma Hult (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1057 av Emma Hult (MP) (pdf, 64 kB)

Tandvård för våldsutsatta kvinnor

Motion 2016/17:1059 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1059 av Emma Hult (MP) Tandvård för våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att våldsutsatta kvinnors rätt till tandvård måste förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnor som utsätts


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:1059 av Emma Hult (MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1059 av Emma Hult (MP) (pdf, 59 kB)

Bredda möjligheten att ge friskvårdsbidrag

Motion 2016/17:548 av Niclas Malmberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:548 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) Bredda möjligheten att ge friskvårdsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för ett breddat friskvårdsbidrag och tillkännager detta för regeringen. Dagens lagstiftning Arbetsgivare


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:548 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:548 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) (pdf, 66 kB)

Friluftsorganisationers skattestatus

Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) Friluftsorganisationers skattestatus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga undantaget i socialavgiftslagen (2000:980) till att vid sidan av idrottsorganisationer


Utskottsberedning: 2016/17:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP) (pdf, 63 kB)

Regeringens bostadsprioritering

Interpellation 2015/16:602 av Roger Hedlund (SD)

Interpellation 2015/16:602 Regeringens bostadsprioritering av Roger Hedlund (SD) till Statsrådet Per Bolund (MP) Den 21 april 2016 blev det klart att regeringen kommer att tillskjuta 1,85 miljarder kronor i statligt stöd till kommunerna i ett försök att öka bostadsbyggandet under 2016. 1,1 miljarder av den summan

Inlämnad: 2016-04-27 Svarsdatum: 2016-05-27 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2015/16:602 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens bostadsprioritering