Emma Hult(Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Jönköping County, Bench 327
Title Byggnadsingenjör.
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864077
Email emma.hult[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2015-02-12 – 2018-09-24
  • Member 2018-03-13 – 2018-05-24

Said and done

Vätterns vatten

Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. MP Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och genom att se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU31

Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 65 kB)

Avgiftsfria studier

Motion 2017/18:2394 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2394 av Emma Hult m.fl. (MP) Avgiftsfria studier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en avgiftsfri utbildning för alla och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid terminsstart 2011 infördes studieavgifter


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:2394 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2394 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 64 kB)

HNJ-banan

Motion 2017/18:2779 av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2779 av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP) HNJ-banan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Halmstad–Nässjö-banan bör behållas och utvecklas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mellan Halmstad och Nässjö


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:2779 av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2779 av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP) (pdf, 70 kB)

Bra-Miljöval-el som förhandsval

Motion 2017/18:2777 av Emma Hult och Niclas Malmberg (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2777 av Emma Hult och Niclas Malmberg båda MP Bra-Miljöval-el som förhandsval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att hushåll som inte aktivt väljer elavtal automatiskt ska tilldelas ett avtal med Bra Miljöval-el och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2777 av Emma Hult och Niclas Malmberg (båda MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2777 av Emma Hult och Niclas Malmberg (båda MP) (pdf, 68 kB)

Specialiserad världsutställning med fokus på hållbar samhällsbyggnad

Motion 2017/18:2778 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2778 av Emma Hult (MP) Specialiserad världsutställning med fokus på hållbar samhällsbyggnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om att få anordna en specialiserad världsutställning med fokus på hållbar samhällsbyggnad


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:2778 av Emma Hult (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2778 av Emma Hult (MP) (pdf, 64 kB)

Barns rätt till alla sina föräldrar

Motion 2017/18:2387 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2387 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Barns rätt till alla sina föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2387 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2387 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 64 kB)

Krav vid förnyelse av körkort

Motion 2017/18:2113 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2113 av Emma Hult (MP) Krav vid förnyelse av körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn och presentera förslag på vilka krav som ska ställas vid förnyelse av körkort, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Nollvisionen


Utskottsberedning: 2017/18:TU11

Motion 2017/18:2113 av Emma Hult (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2113 av Emma Hult (MP) (pdf, 62 kB)

Nässjö-Oskarshamnsbanan

Motion 2017/18:2100 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2100 av Emma Hult (MP) Nässjö–Oskarshamnsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att NässjöOskarshamnsbanan bör behållas och utvecklas för persontrafik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mellan Nässjö och


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:2100 av Emma Hult (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2100 av Emma Hult (MP) (pdf, 58 kB)

Tandvård för våldsutsatta kvinnor

Motion 2017/18:2099 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2099 av Emma Hult (MP) Tandvård för våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att våldsutsatta kvinnors rätt till tandvård måste förbättras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Kvinnor


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2099 av Emma Hult (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2099 av Emma Hult (MP) (pdf, 59 kB)

Förenkling av familjeåterförening

Motion 2016/17:1317 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1317 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP) Förenkling av familjeåterförening Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla för familjeåterförening och tillkännager detta för regeringen. Motivering Över 65 miljoner människor


Utskottsberedning: 2016/17:SfU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1317 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1317 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP) (pdf, 62 kB)