Emilia Töyrä(SocDem)

Emilia Töyrä (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 348
Title Terminalarbetare.
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865096
Email emilia.toyra[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2016-06-28
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2016-02-10 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2017-02-16 – 2021-02-16

Said and done

Kostnadsfria hjälpmedel vid diabetes

Motion 2016/17:2792 av Emilia Töyrä (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2792 av Emilia Töyrä (S) Kostnadsfria hjälpmedel vid diabetes Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta att följa utvecklingen på området för att säkerställa en jämlik vård i hela landet och tillkännager detta


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2792 av Emilia Töyrä (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2792 av Emilia Töyrä (S) (pdf, 64 kB)

Mensskydd

Motion 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S) Mensskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mensskydd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mens är något som hälften av alla människor har. Under sin livstid har en kvinna mens


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Vilda djur på cirkus

Motion 2016/17:2816 av Emilia Töyrä (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2816 av Emilia Töyrä (S) Vilda djur på cirkus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa djurskyddsreglerna för vilda djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen. Motivering De flesta


Utskottsberedning: 2016/17:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2816 av Emilia Töyrä (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2816 av Emilia Töyrä (S) (pdf, 58 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Upprätthållande av service och arbetstillfällen i mindre samhällen

Motion 2016/17:988 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:988 av Monica Green m.fl. (S) Upprätthållande av service och arbetstillfällen i mindre samhällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en aktiv regionalpolitik för service i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU 2016/17:NU16

Motion 2016/17:988 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:988 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 52 kB)

Stödet till ungdomsorganisationer och ungdomsverksamhet

Motion 2016/17:915 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:915 av Isak From m.fl. (S) Stödet till ungdomsorganisationer och ungdomsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:915 av Isak From m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:915 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Antalet arbetsmiljöinspektörer enligt ILO:s rekommendationer

Motion 2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Antalet arbetsmiljöinspektörer enligt ILO:s rekommendationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om antalet arbetsmiljöinspektörer enligt ILO:s rekommendationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering FN-organet


Utskottsberedning: 2016/17:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motionen utgår

Motion 2016/17:574

Motion till riksdagen 2016/17:574 Motionen utgår.

2016-09-30

Motionen utgår

Motion 2016/17:378

Motion till riksdagen 2016/17:378 Motionen utgår.

2016-09-30

Kostnadsfria hjälpmedel vid diabetes

Motion 2016/17:201 av Emilia Töyrä (S)

Motion till riksdagen 2016/17:201 av Emilia Töyrä (S) Kostnadsfria hjälpmedel vid diabetes Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta att följa utvecklingen när det gäller hjälpmedel för diabetes för att säkerställa en jämlik vård i hela landet


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:201 av Emilia Töyrä (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:201 av Emilia Töyrä (S) (pdf, 63 kB)