Emilia Töyrä(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 348
Title Terminalarbetare.
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865096
Email emilia.toyra[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2016-06-28
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2016-02-10 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2017-02-16 – 2018-10-31

Said and done

Kunskapslyft för barn och lärare

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Kunskapslyft för barn och lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett kunskapslyft för barn för att stärka deras kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Skrotbilar

Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) Skrotbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur problemet med skrotbilsdumpning kan adresseras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Övergivna uttjänta bilar (skrotbilar)


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Jämlik sjukvård

Motion 2017/18:2143 av Emilia Töyrä (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2143 av Emilia Töyrä (S) Jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner och landsting anses skyldiga att erbjuda vård i egen regi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2143 av Emilia Töyrä (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2143 av Emilia Töyrä (S) (pdf, 57 kB)

Förutsättningarna för små glesbygdskommuner

Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S) Förutsättningarna för små glesbygdskommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ett större grepp kring små glesbygdskommuners förutsättningar och utvecklingskraft och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:NU19

Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Högre kvalitet i den högre utbildningen

Motion 2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) Högre kvalitet i den högre utbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över behovet av fortsatta investeringar i högre utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering När


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Möjligheter till utbildning via lärcentra

Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S) Möjligheter till utbildning via lärcentra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till distansutbildning via lärcentra och tillkännager detta för regeringen. Motivering God


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15

Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Strandnära lägen i glesbygd

Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S) Strandnära lägen i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta de erfarenheter av LIS-områden som Naturvårdsverket pekat på i sin granskning och förnya systemet med LIS för att öka möjligheten


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9

Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Kontanthantering

Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) Kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en fungerande kontanthantering i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett allt


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Instiftande av Roslingpriset

Motion 2017/18:684 av Emilia Töyrä (S)

Motion till riksdagen 2017/18:684 av Emilia Töyrä (S) Instiftande av Roslingpriset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett pris till Hans Roslings minne och tillkännager detta för regeringen. Motivering Professorn i internationell hälsa, Hans


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17

Motion 2017/18:684 av Emilia Töyrä (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:684 av Emilia Töyrä (S) (pdf, 56 kB)

Datacenter och digital industri

Motion 2017/18:587 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:587 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Datacenter och digital industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att forma en nationell strategi för att främja investeringar inom datacenter och satsa på forskning inom datacenter


Utskottsberedning: 2017/18:NU12

Motion 2017/18:587 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:587 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 69 kB)