Emil Källström(Cen)

Emil Källström (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 274
Born 1987
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865983
Email emil.kallstrom[på]riksdagen.se
Social media: Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2011-10-14 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-10-13
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-09-17
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2010-11-01 – 2014-10-31

Said and done

Grön skatteväxling

Motion 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C) Grön skatteväxling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en miljömässig och samhällsekonomisk utvärdering av den gröna skatteväxlingen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Centerpartiet


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22

Motion 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Beskattning av skogsägare

Motion 2016/17:1955 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:1955 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) Beskattning av skogsägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till införande av ett miljöanpassat skogsavdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23

Motion 2016/17:1955 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1955 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (pdf, 72 kB)

Decentraliserade myndigheter och statliga bolag

Motion 2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C) Decentraliserade myndigheter och statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler av myndigheternas uppdrag och funktioner ska decentraliseras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU 2016/17:FiU25 2016/17:NU16

Motion 2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Nytt ledarskap för Sverige

Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) Nytt ledarskap för Sverige 1. Sammanfattning Sverige behöver ett nytt ledarskap. Trots att vi befinner oss i en högkonjunktur, där fler jobb borde växa fram och sysselsättningen stiga, ökar tudelningen i samhället. Tudelningen finns mellan unga


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 1082 kB) Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 1538 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:3445 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3445 av Emil Källström m.fl. (C) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde 2 omfattar


Utskottsberedning: 2016/17:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3445 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3445 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:3434 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3434 av Emil Källström m.fl. (C) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kom muner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3

Motion 2016/17:3434 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3434 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 109 kB)

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Motion 2016/17:3418 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3418 av Emil Källström m.fl. (C) Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering En välfungerande statsskuldsförvaltning


Utskottsberedning: 2016/17:FiU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3418 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3418 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 93 kB)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Motion 2016/17:3417 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3417 av Emil Källström m.fl. (C) Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering EU står inför ett


Utskottsberedning: 2016/17:FiU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3417 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3417 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 92 kB)

Klimat och förnybar energi

Motion 2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) Klimat och förnybar energi Sammanfattning Centerpartiet har en lång tradition av att driva politik som förenar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi har en vision om att till 2050 ska vårt samhälle inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser


Utskottsberedning: CU 2016/17:FiU1 2016/17:MJU1 2016/17:MJU24 2016/17:NU14 2016/17:NU19 2016/17:SkU22 2016/17:SkU24 2016/17:TU10,2016/17:TU12 2016/17:TU12 2016/17:TU14,2016/17:TU4 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall, 47 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 147 kB)

Vitbok - en utredning av Skatteverkets ärendehantering

Motion 2016/17:822 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:822 av Emil Källström m.fl. (C) Vitbok – en utredning av Skatteverkets ärendehantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning för att belysa Skatteverkets hantering av företagarärenden och


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26

Motion 2016/17:822 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:822 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 76 kB)