Emil Källström(Cen)

Emil Källström (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 274
Born 1987
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865983
Email emil.kallstrom[på]riksdagen.se
Social media: Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2011-10-14 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-10-13
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-09-17
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2010-11-01 – 2014-10-31

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017

Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att återinföra


Utskottsberedning: FiU

Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 66 kB)

med anledning av prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Motivering I samband med att riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU31

Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) (pdf, 70 kB)

Grön skatteväxling

Motion 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C) Grön skatteväxling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en miljömässig och samhällsekonomisk utvärdering av den gröna skatteväxlingen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Centerpartiet


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Beskattning av skogsägare

Motion 2016/17:1955 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:1955 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) Beskattning av skogsägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till införande av ett miljöanpassat skogsavdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23

Motion 2016/17:1955 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1955 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (pdf, 72 kB)

Decentraliserade myndigheter och statliga bolag

Motion 2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C) Decentraliserade myndigheter och statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler av myndigheternas uppdrag och funktioner ska decentraliseras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU 2016/17:FiU25 2016/17:NU16

Motion 2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Nytt ledarskap för Sverige

Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) Nytt ledarskap för Sverige 1 Sammanfattning Sverige behöver ett nytt ledarskap. Trots att vi befinner oss i en högkonjunktur, där fler jobb borde växa fram och sysselsättningen stiga, ökar tudelningen i samhället. Tudelningen finns mellan unga


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 997 kB) Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 1350 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:3445 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3445 av Emil Källström m.fl. (C) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde 2 omfattar


Utskottsberedning: 2016/17:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3445 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3445 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:3434 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3434 av Emil Källström m.fl. (C) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kom muner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3

Motion 2016/17:3434 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3434 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 109 kB)

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Motion 2016/17:3418 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3418 av Emil Källström m.fl. (C) Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering En välfungerande statsskuldsförvaltning


Utskottsberedning: 2016/17:FiU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3418 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3418 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 93 kB)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Motion 2016/17:3417 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3417 av Emil Källström m.fl. (C) Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering EU står inför ett


Utskottsberedning: 2016/17:FiU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3417 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3417 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 92 kB)