Emanuel Öz (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 281
Title Advokat.
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864826
Email emanuel.oz[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-06-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2018-03-01 – 2018-05-31
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-02-28
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-06-08 –
  • Deputy member 2014-10-16 – 2018-03-06

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot konstitutionsutskottet 14-. Suppleant justitieutskottet 14- och EU-nämnden 14-. Ledamot riksdagens parlamentariska EU-kommitté 16-. Medlem i riksdagens OECD-nätverk 14-.
 • Föräldrar

  Selim Öz och undersköterskan Terzo Öz.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Tensta 95-98. Jur.kand., Stockholms universitet, examen 06.
 • Anställningar

  Biträdande jurist, Flood Advokatbyrå 06. Juristfirman Emanuel Öz 06-09. Redwise juridik, delägare 09-11, egen advokatverksamhet genom Redwise Advokatbyrå 11-15. Advokat, Advokatfirman Codex 15-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot Integritetskommittén 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 10-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Said and done

Äldres rätt till särskilt boende

Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. S Äldres rätt till särskilt boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att praxis ändras genom lagstiftning och motivtexter innebärande att äldre personer som känner oro och otrygghet ska ha rätt till


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Märkning av varor

Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. S Märkning av varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör analysera behovet av lagändringar i syfte att ursprungsmärka varor och produkter från bosättningarna på ockuperad mark och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S) Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas en telefonsupport för personer med funktionsnedsättning och äldre som har svårigheter


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Bostadsbygge i alla kommuner

Motion 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. S Bostadsbygge i alla kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla kommuner måste bygga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Sverige lider av bostadsbrist. Värst är bristen i storstadsregionerna,


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Ett fungerande skydd mot trakasserier av arbetstagare

Motion 2017/18:2629 av Emanuel Öz (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2629 av Emanuel Öz S Ett fungerande skydd mot trakasserier av arbetstagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra i arbetsmiljölagen 1977:1160 så att motsvarande utrednings- och åtgärdsskyldighet som finns i diskrimineringslagen 2008:567


Utskottsberedning: 2017/18:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2629 av Emanuel Öz (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2629 av Emanuel Öz (S) (pdf, 63 kB)

Insatser mot mobbning och kränkande särbehandling

Motion 2017/18:2138 av Emanuel Öz (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2138 av Emanuel Öz S Insatser mot mobbning och kränkande särbehandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse en nationell samordnare i syfte att förebygga och motverka kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU8 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:2138 av Emanuel Öz (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2138 av Emanuel Öz (S) (pdf, 72 kB)

Stärkt sjukförsäkring

Motion 2017/18:1373 av Emanuel Öz (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1373 av Emanuel Öz S Stärkt sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och stärka skyddet i sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering De som har förtidspension s.k. sjukersättning har en ekonomiskt


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1373 av Emanuel Öz (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1373 av Emanuel Öz (S) (pdf, 57 kB)

Verkställighet

Motion 2017/18:1372 av Emanuel Öz (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1372 av Emanuel Öz S Verkställighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom reglering av utlänningslagen 2005:716 införa hinder mot att verkställa Migrationsverkets utvisnings- och avvisningsbeslut till dess att det aktuella och pågående


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1372 av Emanuel Öz (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1372 av Emanuel Öz (S) (pdf, 59 kB)

Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: TU 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:NU19 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 133 kB)

Korruption i utlandet

Motion 2017/18:1640 av Emanuel Öz (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1640 av Emanuel Öz S Korruption i utlandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att kriminalisera korruption i utlandet och anpassa svensk lagstiftning till att omfatta kriminaliseringen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1640 av Emanuel Öz (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1640 av Emanuel Öz (S) (pdf, 64 kB)