Emanuel Öz(SocDem)

Emanuel Öz (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 281
Title Advokat.
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864826
Email emanuel.oz[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-16 –

Said and done

En jämlik skola för alla barn

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) En jämlik skola för alla barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de satsningar som regeringen numera gör på läxhjälp bör fortsätta för att ge alla barn och unga jämlika förutsättningar, och detta


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lära ut fackliga rättigheter och regler om anställningsvillkor och anställningsskydd inom ramen för gymnasieskolans


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Skolbibliotek

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) Skolbibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare insatser för att skolbiblioteken bättre ska leva upp till skollagen och bibliotekslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Friskolor och skolor

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) Friskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla elever har rätt till en undervisning som är fri från religiös eller politisk påverkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friskolors


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Fortkörningsböter vid vägarbeten

Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) Fortkörningsböter vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja fortkörningsböterna vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

FN-konvention om rättigheter för äldre

Motion 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S) FN-konvention om rättigheter för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en FN-konvention om rättigheter för äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering FN:s konvention om mänskliga


Utskottsberedning: 2016/17:SoU9

Motion 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Motion 2016/17:2876 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2876 av Lawen Redar m.fl. (S) Skattereduktion för fackföreningsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skattereduktion för fackföreningsavgift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter valet år 2006 slopade


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2876 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2876 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Krafttag mot sjuknärvaron

Motion 2016/17:2793 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2793 av Teres Lindberg m.fl. (S) Krafttag mot sjuknärvaron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krafttag mot sjuknärvaron och tillkännager detta för regeringen. Motivering När frågan Händer det då och då att du går till jobbet


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2793 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2793 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Utfasning av petroleumbaserade produkter

Motion 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. (S) Utfasning av petroleumbaserade produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utfasning av petroleumbaserade produkter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utfasningen av fossila


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Ta bort benämningen nämndeman m.fl.

Motion 2016/17:2866 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2866 av Börje Vestlund m.fl. (S) Ta bort benämningen nämndeman m.fl. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersätta begrepp som nämndeman, god man m.fl. med ett könsneutralt begrepp och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:KU24

Motion 2016/17:2866 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2866 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 64 kB)