Ellen Juntti(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 229
Title Kriminalinspektör
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866448
Email ellen.juntti[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade resurser till


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Närvarande polis i hela landet

Motion 2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) Närvarande polis i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisens fokus på kärnuppgifterna bör stärkas, att arbetet med kontinuerlig metodutveckling i det brottsförebyggande och brottsutredande


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Bekämpa mängdbrott

Motion 2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) Bekämpa mängdbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polis och åklagare måste prioritera mängdbrotten högre och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: JuU SfU SkU

Motion 2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Krafttag mot narkotika

Motion 2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) Krafttag mot narkotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att upprätthålla en restriktiv narkotikapolitik som ger uttryck för en fast, sträng och konsekvent syn på narkotikabrott, och detta


Utskottsberedning: JuU SkU SoU 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 112 kB)

Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott med grov fridskränkning som förebild och tillkännager detta för


Utskottsberedning: AU CU JuU SkU SoU 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Bekämpa terrorism

Motion 2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) Bekämpa terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samordning och effektivisering av samhällets insatser för att bryta det utanförskap och den utsatthet som finns i områden som är utsatta för allvarlig


Utskottsberedning: KrU KU SfU UU 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 83 kB) Motion 2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 152 kB)

Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskapet och tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 65 kB)

Utvisa utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott

Motion 2017/18:1297 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1297 av Ellen Juntti (M) Utvisa utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvisa fler utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds-


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:1297 av Ellen Juntti (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1297 av Ellen Juntti (M) (pdf, 57 kB)

Inhemska adoptioner av familjehemsplacerade barn

Motion 2017/18:1749 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ellen Juntti (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:1749 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ellen Juntti (båda M) Inhemska adoptioner av familjehemsplacerade barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inhemska adoptioner av familjehemsplacerade barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:1749 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ellen Juntti (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1749 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ellen Juntti (båda M) (pdf, 66 kB)

Förläng tiderna för återreseförbuden

Motion 2017/18:1298 av Ellen Juntti och Jan Ericson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:1298 av Ellen Juntti och Jan Ericson (båda M) Förläng tiderna för återreseförbuden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förlänga tiderna för återreseförbuden vid grov brottslighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utländska

2017-10-03

Motion 2017/18:1298 av Ellen Juntti och Jan Ericson (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1298 av Ellen Juntti och Jan Ericson (båda M) (pdf, 61 kB)