Ellen Juntti(Mod)

Ellen Juntti (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 229
Title Kriminalinspektör
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866448
Email ellen.juntti[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Kriminalvårdens transporter av frihetsberövade

Skriftlig fråga 2016/17:1387 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1387 Kriminalvårdens transporter av frihetsberövade av Ellen Juntti (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Nyligen behandlade justitieutskottet och riksdagen propositionen Transporter av frihetsberövade (prop. 2016/17:57) som syftade till att Kriminalvården skulle överta

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1387 av Ellen Juntti (M) (pdf, 91 kB)

Ansvarsfördelningen enligt socialtjänstlagen

Skriftlig fråga 2016/17:1216 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1216 Ansvarsfördelningen enligt socialtjänstlagen av Ellen Juntti (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) I många kommuner finns det inga, eller råder brist på, HVB-hem. Detta har lett till att flera kommuner har hyrt platser på HVB-hem i andra kommuner, där ensamkommande flyktingbarn och ungdomar placeras.

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1216 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program

Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en lagstiftning om zonförbud


Utskottsberedning: 2016/17:JuU15

Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Förseningarna av polishuset i Rinkeby

Skriftlig fråga 2016/17:1161 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1161 Förseningarna av polishuset i Rinkeby av Ellen Juntti (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sedan 2014 har Rinkeby varit utan polishus. Det nya polishuset skulle stå klart under 2017 men har i flera omgångar blivit försenat. Det nya beskedet är att polishuset i Rinkeby kommer vara klart under

Inlämnad: 2017-03-30 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1161 av Ellen Juntti (M) (pdf, 80 kB)

Regeringens översyn av barnpornografibrottet

Skriftlig fråga 2016/17:1057 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1057 Regeringens översyn av barnpornografibrottet av Ellen Juntti (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Jag har tidigare ställt en fråga till statsrådet Anders Ygeman angående barnpornografibrottet. I svar på fråga 2016/17:804 framgår det att regeringen har initierat en översyn

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1057 av Ellen Juntti (M) (pdf, 68 kB)

Polisens arbete mot brott i sociala medier

Skriftlig fråga 2016/17:1056 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1056 Polisens arbete mot brott i sociala medier av Ellen Juntti (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Det blir allt vanligare att vuxna tar kontakt med barn i sociala medier för ett sexuellt syfte. Det finns flera exempel då ägare till dessa plattformar har lämnat information till polisen om personer

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1056 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Utnyttjandet av minderåriga för kriminell verksamhet

Skriftlig fråga 2016/17:990 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:990 Utnyttjandet av minderåriga för kriminell verksamhet av Ellen Juntti (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Under senare tid har polisen vittnat om att minderåriga utnyttjas av kriminella gäng, bland annat i Malmö och i Göteborg. Ungdomar levererar vapen eller narkotika åt äldre gängmedlemmar.

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:990 av Ellen Juntti (M) (pdf, 80 kB)

Skärpta straff för barnpornografibrott

Skriftlig fråga 2016/17:821 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:821 Skärpta straff för barnpornografibrott av Ellen Juntti (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Nyligen utförde Svenska Dagbladet och Aftonbladet en granskning av mängder av män som laddat ned och delat barnpornografi på nätet. Detta är hemska brott, då det många gånger

Inlämnad: 2017-02-10 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:821 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Fler poliser i Göteborg

Interpellation 2016/17:289 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2016/17:289 Fler poliser i Göteborg av Lars Hjälmered (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Brottslighet kränker människors frihet och rätt till sin egendom och kan aldrig tolereras. Samtidigt kan vi se att otryggheten breder ut sig. Vi möts av återkommande och mycket allvarlig brottslighet, inte

Inlämnad: 2017-02-03 Svarsdatum: 2017-02-24 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:289 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fler poliser i Göteborg

Barnpornografibrott

Skriftlig fråga 2016/17:804 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:804 Barnpornografibrott av Ellen Juntti (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Nyligen utförde SvD och Aftonbladet en granskning av mängder av män som laddat ned och delat barnpornografi på nätet. Detta är vidriga brott, då det många gånger är grova våldtäkter på små barn som utförs och filmas.

Inlämnad: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:804 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)