Elisabeth Svantesson(Mod)

Elisabeth Svantesson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 232
Title Ekonomie licentiat.
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866721
Email elisabeth.svantesson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy Chair
  • The War Delegation

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-10-04 – 2018-09-24
  • Ledig 2013-09-17 – 2014-10-03
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2013-09-16
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy Chair 2014-12-16 – 2018-09-24
  • Member 2014-12-15 – 2014-12-16
  • Chair 2012-06-19 – 2013-09-17
  • Member 2012-06-19 – 2012-06-19
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy Chair 2014-10-07 – 2014-12-15
  • Committee on Finance

  • Member 2010-10-12 – 2012-06-12
  • Deputy member 2009-10-22 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2012-06-12
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2014-11-01 –
  • Deputy Chair 2012-11-01 – 2013-09-17
  • Member 2012-11-01 – 2012-11-01
  • Personally appointed substitute 2010-10-26 – 2012-10-31
  • Board of the National Audit Office

  • Member 2009-11-02 – 2010-12-31
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Member 2011-01-01 – 2012-08-22
  • The War Delegation

  • Member 2013-01-22 –
  • 2013-09-17 – 2014-10-03

Said and done

Utvisningar till följd av annonsering på Linkedin

Skriftlig fråga 2016/17:1094 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:1094 Utvisningar till följd av annonsering på Linkedin av Elisabeth Svantesson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I tidningen Arkitekten rapporterades den 10 mars 2017 om en arkitekt som precis har utvisats från Sverige. Anledningen var att platsannonsen för den tjänst

Inlämnad: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1094 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 79 kB)

med anledning av prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler

Motion 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i de delar som gäller 1 a §, 5 a § och 5 b § lagen om utstationering av arbetstagare och följdändringarna


Utskottsberedning: 2016/17:AU9

Motion 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 81 kB)

Barnäktenskap

Interpellation 2016/17:358 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:358 Barnäktenskap av Elisabeth Svantesson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) I mars förra året informerade Migrationsverket om 132 fall där bortgifta barn kommit till Sverige, samtidigt som det också konstaterades att mörkertalet är stort. I vissa fall har dessa barn placerats på samma boenden

Inlämnad: 2017-03-06 Svarsdatum: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:358 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnäktenskap

Delat rum i stödboende

Skriftlig fråga 2016/17:859 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:859 Delat rum i stödboende av Elisabeth Svantesson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Stödboenden är en boendeform för barn och unga i åldern 16–20 år. Ett stödboende kan till exempel bli aktuellt för ensamkommande barn som till en början har bott på ett HVB-hem. Av Socialstyrelsens föreskrifter

Inlämnad: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:859 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 77 kB)

Ökad arbetslöshet bland förgymnasialt utbildade

Skriftlig fråga 2016/17:852 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:852 Ökad arbetslöshet bland förgymnasialt utbildade av Elisabeth Svantesson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Det går bra för de allra flesta på svensk arbetsmarknad. Högkonjunkturen gör att de som står nära arbetsmarknaden och är väl rustade inte har några större

Inlämnad: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:852 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 80 kB)

med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning - Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:AU13

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 74 kB)

Missbruk av svenska pass

Skriftlig fråga 2016/17:806 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:806 Missbruk av svenska pass av Elisabeth Svantesson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Nya siffor visar på ett fortsatt mycket stort antal svenska pass som anmäls som borttappade eller stulna till polisen. År 2016 rörde det sig om totalt 63 628 pass, vilket i princip är exakt samma höga antal

Inlämnad: 2017-02-06 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:806 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)

Kösituationen på Sis

Skriftlig fråga 2016/17:799 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:799 Kösituationen på Sis av Elisabeth Svantesson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Att bo på ett särskilt behandlingshem för unga, ett Sis-hem, kan bli aktuellt bland annat för barn och unga som lever ett destruktivt liv med droger och brottslighet. Likaså för barn och unga vars föräldrar inte klarar

Inlämnad: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:799 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)

Jobb för nyanlända efter avslutad etablering

Interpellation 2016/17:259 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:259 Jobb för nyanlända efter avslutad etablering av Elisabeth Svantesson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Att det tar för lång tid att integreras och få fäste på svensk arbetsmarknad är något som även arbetsmarknads- och etableringsministern påtalat. Enligt

Inlämnad: 2017-01-25 Svarsdatum: 2017-02-17 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:259 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobb för nyanlända efter avslutad etablering

Brandmäns arbetsmiljö

Skriftlig fråga 2016/17:716 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:716 Brandmäns arbetsmiljö av Elisabeth Svantesson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Ett tjugotal bilbränder har ägt rum i Örebro sedan nyår. Läget är ansträngt inte minst för polisen i Örebro, liksom det är för polisen i övriga landet. Men även brandmännen, som vi

Inlämnad: 2017-01-24 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:716 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)