Elisabeth Svantesson(Mod)

Elisabeth Svantesson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 232
Title Ekonomie licentiat.
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866721
Email elisabeth.svantesson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy Chair
  • The War Delegation

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-10-04 – 2018-09-24
  • Ledig 2013-09-17 – 2014-10-03
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2013-09-16
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy Chair 2014-12-16 – 2018-09-24
  • Member 2014-12-15 – 2014-12-16
  • Chair 2012-06-19 – 2013-09-17
  • Member 2012-06-19 – 2012-06-19
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy Chair 2014-10-07 – 2014-12-15
  • Committee on Finance

  • Member 2010-10-12 – 2012-06-12
  • Deputy member 2009-10-22 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2012-06-12
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2014-11-01 –
  • Deputy Chair 2012-11-01 – 2013-09-17
  • Member 2012-11-01 – 2012-11-01
  • Personally appointed substitute 2010-10-26 – 2012-10-31
  • Board of the National Audit Office

  • Member 2009-11-02 – 2010-12-31
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Member 2011-01-01 – 2012-08-22
  • The War Delegation

  • Member 2013-01-22 –
  • 2013-09-17 – 2014-10-03

Said and done

Saudiarabiens plats i FN:s kvinnokommission

Skriftlig fråga 2016/17:1284 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:1284 Saudiarabiens plats i FN:s kvinnokommission av Elisabeth Svantesson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Saudiarabien, ett land som förtrycker kvinnor, ska nu vara med och utveckla FN:s arbete för jämställdhet. I Saudiarabien får kvinnor varken köra bil, öppna bankkonton eller klä sig som de vill. FN:s

Inlämnad: 2017-04-25 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1284 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 80 kB)

Jämställdhet i förorten

Interpellation 2016/17:431 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:431 Jämställdhet i förorten av Elisabeth Svantesson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Kvinnor som berättar att de lever mer isolerat här än i det land de flytt ifrån, som inte kan vistas fritt i det offentliga rummet och inte kan vara klädda hur de vill. Flickor som tvingas kliva på längst

Inlämnad: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:431 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställdhet i förorten

Sysselsättningsgapet på svensk arbetsmarknad

Interpellation 2016/17:430 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:430 Sysselsättningsgapet på svensk arbetsmarknad av Elisabeth Svantesson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Integrationen av de nyanlända är en av politikens viktigaste uppgifter att ta sig an. Fler som kommit till Sverige måste komma in i samhället och kunna

Inlämnad: 2017-04-05 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:430 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 78 kB)

Tilläggsdirektiv om Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2016/17:1169 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:1169 Tilläggsdirektiv om Arbetsförmedlingen av Elisabeth Svantesson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den 16 mars uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att senast den 31 mars ge den pågående Arbetsmarknadsutredningen ett utökat uppdrag. Riksdagen anser

Inlämnad: 2017-03-31 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1169 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 67 kB)

Utvisningar till följd av annonsering på Linkedin

Skriftlig fråga 2016/17:1094 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:1094 Utvisningar till följd av annonsering på Linkedin av Elisabeth Svantesson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I tidningen Arkitekten rapporterades den 10 mars 2017 om en arkitekt som precis har utvisats från Sverige. Anledningen var att platsannonsen för den tjänst

Inlämnad: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1094 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 79 kB)

med anledning av prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler

Motion 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i de delar som gäller 1 a §, 5 a § och 5 b § lagen om utstationering av arbetstagare och följdändringarna


Utskottsberedning: 2016/17:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 79 kB)

Barnäktenskap

Interpellation 2016/17:358 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:358 Barnäktenskap av Elisabeth Svantesson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) I mars förra året informerade Migrationsverket om 132 fall där bortgifta barn kommit till Sverige, samtidigt som det också konstaterades att mörkertalet är stort. I vissa fall har dessa barn placerats på samma boenden

Inlämnad: 2017-03-06 Svarsdatum: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:358 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnäktenskap

Delat rum i stödboende

Skriftlig fråga 2016/17:859 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:859 Delat rum i stödboende av Elisabeth Svantesson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Stödboenden är en boendeform för barn och unga i åldern 16–20 år. Ett stödboende kan till exempel bli aktuellt för ensamkommande barn som till en början har bott på ett HVB-hem. Av Socialstyrelsens föreskrifter

Inlämnad: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:859 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 77 kB)

Ökad arbetslöshet bland förgymnasialt utbildade

Skriftlig fråga 2016/17:852 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:852 Ökad arbetslöshet bland förgymnasialt utbildade av Elisabeth Svantesson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Det går bra för de allra flesta på svensk arbetsmarknad. Högkonjunkturen gör att de som står nära arbetsmarknaden och är väl rustade inte har några större

Inlämnad: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:852 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 80 kB)

med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:AU13

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 73 kB)