Elin Lundgren(SocDem)

Elin Lundgren (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 106
Title Generalsekreterare
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865762
Email elin.lundgren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2014-10-07 –

Said and done

Djurskyddsarbetet i EU

Skriftlig fråga 2016/17:410 av Elin Lundgren (S)

Fråga 2016/17:410 Djurskyddsarbetet i EU av Elin Lundgren (S) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) På ministermötet i mitten av november lyfte ministern upp frågan om djurtransporterna i Europa. Det gjordes med anledning av hur undermåliga dessa transporter många gånger är. Det gläder mig att det gjordes och att

Inlämnad: 2016-12-01 Svarsdatum: 2016-12-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:410 av Elin Lundgren (S) (pdf, 65 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Undervisning baserad på forskning och mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:1043 av Sanne Lennström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1043 av Sanne Lennström m.fl. (S) Undervisning baserad på forskning och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att all undervisning i svenska skolan utgår från läroplanen, kursplanerna och är icke-konfessionell


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1043 av Sanne Lennström m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1043 av Sanne Lennström m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Snabbare bodelningsprocesser

Motion 2016/17:898 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2016/17:898 av Elin Lundgren (S) Snabbare bodelningsprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förkorta bodelningsprocesserna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Visst är tanken med ett


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:898 av Elin Lundgren (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:898 av Elin Lundgren (S) (pdf, 57 kB)

Vilda djur på cirkus

Motion 2016/17:635 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2016/17:635 av Elin Lundgren (S) Vilda djur på cirkus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa djurskyddsreglerna för vilda djur på cirkusar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Cirkusar


Utskottsberedning: 2016/17:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:635 av Elin Lundgren (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:635 av Elin Lundgren (S) (pdf, 60 kB)

Förbättringar för kycklingar under transport

Motion 2016/17:592 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2016/17:592 av Elin Lundgren (S) Förbättringar för kycklingar under transport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa krav på mekanisk ventilation vid transport av kycklingar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kycklingar


Utskottsberedning: 2016/17:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:592 av Elin Lundgren (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:592 av Elin Lundgren (S) (pdf, 56 kB)

Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen

Motion 2015/16:2149 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2149 av Veronica Lindholm m.fl. (S) Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att höja grundbemanningen inom äldreomsorgen, och inte bara bemanningen generellt,


Utskottsberedning: SoU

Motion 2015/16:2149 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2149 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Tvåårsregeln

Motion 2015/16:2192 av Elin Lundgren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2192 av Elin Lundgren m.fl. (S) Tvåårsregeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tvåårsregeln och att nyanlända kvinnor får reda på sina juridiska rättigheter vid ankomsten till Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Både


Utskottsberedning: 2015/16:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2192 av Elin Lundgren m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2192 av Elin Lundgren m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Kommuners möjlighet att ha framförhållning gällande Migrationsverkets boenden

Motion 2015/16:1861 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1861 av Elin Lundgren (S) Kommuners möjlighet att ha framförhållning gällande Migrationsverkets boenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kommuners möjlighet att i tid rigga den organisation som krävs runt asylboenden


Utskottsberedning: 2015/16:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1861 av Elin Lundgren (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1861 av Elin Lundgren (S) (pdf, 58 kB)

Minkarnas möjlighet att simma

Motion 2015/16:1882 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1882 av Elin Lundgren (S) Minkarnas möjlighet att simma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillse att minkar som föds upp för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att de kan utöva sitt naturliga beteende


Utskottsberedning: 2015/16:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1882 av Elin Lundgren (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1882 av Elin Lundgren (S) (pdf, 68 kB)