Elin Lundgren (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 106
Title Generalsekreterare
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865762
Email elin.lundgren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2014-10-07 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-. Suppleant civilutskottet 10-14 och miljö-och jordbruksutskottet 14-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Laila Lundgren, f. Löfstedt.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskapliga programmet, Staffanskolan, Söderhamn slutår 97. Lärarprogrammet ma/no 4-9, Högskolan i Gävle 98-02. Alkohol- och drogprevention, experimentell kemi för grundskollärare och biologi, Högskolan i Gävle 02. Högre ledarutbildning, Tollare Folkhögskola 02-03. Geografididaktik, samhällskunskap A, samhällskunskap B, Högskolan i Gävle 03-05. Geografi B, Högskolan i Gävle 08-09.
 • Anställningar

  Attraktionsförare, Gröna Lund, Stockholm 01. Lärare, Vågbroskolan, Söderhamns kommun 03. Lärare, Sofiedalskolan, Gävle kommun 03-09. Ledarskribent, Hälsingetidningar 07-09. Generalsekreterare, Ungdomens Nykterhetsförbund 09-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Polismyndighetens nationella insynsråd 15-. Ledamot, Kriminalvårdens insynsråd 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Gävle 06-10 och 14-. Ersättare, kommunstyrelsen, Gävle 05-10. Vice ordförande, socialnämnden 07-10, ersättare 05-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Ungdomens Nykterhetsförbunds förbundsstyrelse 97-03. Sekreterare, Gävleborgs distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund 95-02. Ordförande, IOGT-NTO Gävle 05-07, vice ordförande 04-05. Ledamot, SSU:s förbundsstyrelse 05-07. Ersättare, Gävle socialdemokratiska arbetarekommun 05-07, vice ordförande 08-11, ordförande 12-. Ordförande, Gävleborgs distrikt av SSU 04-05, kassör 02-04. Ordförande Winnet Gävleborg 15-16. Ledamot, Ecpats styrelse 16-.
 • Litteratur

  Alkoholfri drinkbok (03), What about knark? (02, red.) och UNF:s föreningshandbok (02, red.).

Said and done

Djurskydd

Skriftlig fråga 2017/18:175 av Elin Lundgren (S)

Fråga 2017/18:175 Djurskydd av Elin Lundgren (S) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Det var mycket bra att regeringen under våren fattade beslut om att inrätta ett vetenskapligt råd i djurskyddsfrågor. Rådet ska vetenskapligt granska förslag på djurskyddsområdet, så att bara välgrundade beslut fattas. Dessvärre

Inlämnad: 2017-10-26 Svarsdatum: 2017-11-08 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:175 av Elin Lundgren (S) (pdf, 73 kB)

Stöd till barn och unga som växer upp i familjer med missbruksproblematik

Motion 2017/18:2151 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2151 av Elin Lundgren S Stöd till barn och unga som växer upp i familjer med missbruksproblematik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det obligatoriskt att ha metoder att identifiera och ge stöd till barn och unga som lever i familjer


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2151 av Elin Lundgren (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2151 av Elin Lundgren (S) (pdf, 69 kB)

Införselnivåer för alkohol inom EU

Motion 2017/18:2685 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2685 av Elin Lundgren S Införselnivåer för alkohol inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att driva frågan om sänkta införselnivåer för alkohol inom EU och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid resa från ett


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2685 av Elin Lundgren (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2685 av Elin Lundgren (S) (pdf, 58 kB)

Män ska också kunna begära faderskapstest

Motion 2017/18:2657 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2657 av Elin Lundgren S Män ska också kunna begära faderskapstest Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pappor också ska ha möjlighet att begära faderskapstest, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Regler om faderskap


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2657 av Elin Lundgren (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2657 av Elin Lundgren (S) (pdf, 56 kB)

Snabba på bodelningsprocesser

Motion 2017/18:2580 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2580 av Elin Lundgren S Snabba på bodelningsprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förkorta bodelningsprocesserna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Visst är tanken med ett äktenskap att


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2580 av Elin Lundgren (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2580 av Elin Lundgren (S) (pdf, 56 kB)

Rökförbud i bilar som barn färdas i

Motion 2017/18:1836 av Petter Löberg och Elin Lundgren (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1836 av Petter Löberg och Elin Lundgren båda S Rökförbud i bilar som barn färdas i Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett rökförbud i bilar som barn färdas i och tillkännager detta för regeringen. Motivering Forskningsstudier


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1836 av Petter Löberg och Elin Lundgren (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1836 av Petter Löberg och Elin Lundgren (båda S) (pdf, 62 kB)

Bättre kontroll i skönhetsbranschen

Motion 2017/18:1643 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1643 av Elin Lundgren S Bättre kontroll i skönhetsbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa en bättre rättssäkerhet i skönhetsbranschen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skönhetsbranschen, som innehåller


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1643 av Elin Lundgren (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1643 av Elin Lundgren (S) (pdf, 57 kB)

Märkning av katter

Motion 2017/18:1799 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1799 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam båda S Märkning av katter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa märkning och registrering av katter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ingen vet exakt hur många


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1799 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1799 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (båda S) (pdf, 68 kB)

Konfessionella inslag i skolan

Motion 2017/18:1054 av Petter Löberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1054 av Petter Löberg m.fl. S Konfessionella inslag i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolan bör vara fri från konfessionella inslag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att samhället skall hålla


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1054 av Petter Löberg m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1054 av Petter Löberg m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Minkars rätt till naturligt beteende

Motion 2017/18:1126 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1126 av Elin Lundgren S Minkars rätt till naturligt beteende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska överväga att tillse att minkar som föds upp för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att de kan utöva sitt naturliga


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1126 av Elin Lundgren (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1126 av Elin Lundgren (S) (pdf, 71 kB)