Elin Lundgren (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 274
Title Generalsekreterare
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865762
Email elin.lundgren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2014-10-07 – 2018-10-02

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-. Suppleant civilutskottet 10-14 och miljö-och jordbruksutskottet 14-. Suppleant riksdagsstyrelsen 14-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Laila Lundgren, f. Löfstedt.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskapliga programmet, Staffanskolan, Söderhamn slutår 97. Lärarprogrammet ma/no 4-9, Högskolan i Gävle 98-02. Alkohol- och drogprevention, experimentell kemi för grundskollärare och biologi, Högskolan i Gävle 02. Högre ledarutbildning, Tollare Folkhögskola 02-03. Geografididaktik, samhällskunskap A, samhällskunskap B, Högskolan i Gävle 03-05. Geografi B, Högskolan i Gävle 08-09.
 • Anställningar

  Attraktionsförare, Gröna Lund, Stockholm 01. Lärare, Vågbroskolan, Söderhamns kommun 03. Lärare, Sofiedalskolan, Gävle kommun 03-09. Ledarskribent, Hälsingetidningar 07-09. Generalsekreterare, Ungdomens Nykterhetsförbund 09-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Polismyndighetens nationella insynsråd 15-. Ledamot, Kriminalvårdens insynsråd 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Gävle 06-10 och 14-. Ersättare, kommunstyrelsen, Gävle 05-10. Vice ordförande, socialnämnden 07-10, ersättare 05-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Ungdomens Nykterhetsförbunds förbundsstyrelse 97-03. Sekreterare, Gävleborgs distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund 95-02. Ordförande, IOGT-NTO Gävle 05-07, vice ordförande 04-05. Ledamot, SSU:s förbundsstyrelse 05-07. Ersättare, Gävle socialdemokratiska arbetarekommun 05-07, vice ordförande 08-11, ordförande 12-. Ordförande, Gävleborgs distrikt av SSU 04-05, kassör 02-04. Ordförande Winnet Gävleborg 15-16. Ledamot, Ecpats styrelse 16-.
 • Litteratur

  Alkoholfri drinkbok (03), What about knark? (02, red.) och UNF:s föreningshandbok (02, red.).

Said and done

Instiftandet av internationell konvention som förbjuder kärnvapen

Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. S Instiftandet av internationell konvention som förbjuder kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen,


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Säkra tillgången till byggnadsvårdsvirke

Motion 2018/19:2243 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2243 av Elin Lundgren S Säkra tillgången till byggnadsvårdsvirke Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för att säkra att det finns virke för byggnadsvårdsprojekt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2243 av Elin Lundgren (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2243 av Elin Lundgren (S) (pdf, 69 kB)

Långsiktighet och ansvar i frågan om stickmyggsplågan

Motion 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. S Långsiktighet och ansvar i frågan om stickmyggsplågan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam strategi för bekämpning


Utskottsberedning: 2018/19:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Förbjud alkoholreklam

Motion 2018/19:1145 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1145 av Elin Lundgren S Förbjud alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förbjuda alkoholreklam i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alkoholreklam visar ofta en bild av lyckliga människor


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:1145 av Elin Lundgren (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1145 av Elin Lundgren (S) (pdf, 77 kB)

Märkning och registrering av katter

Motion 2018/19:1047 av Kristina Nilsson och Elin Lundgren (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1047 av Kristina Nilsson och Elin Lundgren båda S Märkning och registrering av katter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att djurskyddslagen bör kompletteras med regler för obligatorisk märkning och registrering av katter och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:1047 av Kristina Nilsson och Elin Lundgren (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1047 av Kristina Nilsson och Elin Lundgren (båda S) (pdf, 75 kB)

Djur i samhällets tjänst

Motion 2018/19:1142 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1142 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson båda S Djur i samhällets tjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda påföljderna för att skada levande djur i samhällets tjänst och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1142 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1142 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 73 kB)

Djurskydd

Skriftlig fråga 2017/18:175 av Elin Lundgren (S)

Fråga 2017/18:175 Djurskydd av Elin Lundgren S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det var mycket bra att regeringen under våren fattade beslut om att inrätta ett vetenskapligt råd i djurskyddsfrågor. Rådet ska vetenskapligt granska förslag på djurskyddsområdet, så att bara välgrundade beslut fattas. Dessvärre har Jordbruksverket,

Inlämnad: 2017-10-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:175 av Elin Lundgren (S) (pdf, 73 kB)

Stöd till barn och unga som växer upp i familjer med missbruksproblematik

Motion 2017/18:2151 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2151 av Elin Lundgren S Stöd till barn och unga som växer upp i familjer med missbruksproblematik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det obligatoriskt att ha metoder att identifiera och ge stöd till barn och unga som lever i familjer


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2151 av Elin Lundgren (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2151 av Elin Lundgren (S) (pdf, 69 kB)

Införselnivåer för alkohol inom EU

Motion 2017/18:2685 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2685 av Elin Lundgren S Införselnivåer för alkohol inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att driva frågan om sänkta införselnivåer för alkohol inom EU och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid resa från ett


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2685 av Elin Lundgren (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2685 av Elin Lundgren (S) (pdf, 66 kB)