Edward Riedl(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västerbotten County, Bench 168
Title Båtbyggare
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865708
Email edward.riedl[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-11-16
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:345 av Edward Riedl (M) 6 february 2018 Snöröjning i Norrland
Interpellationsdebatt 2017/18:346 av Edward Riedl (M) 6 february 2018 Ökad sårbarhet vid centraliserad flygledning
Interpellationsdebatt 2017/18:344 av Edward Riedl (M) 6 february 2018 Besparingar kring fjärrstyrning
Interpellationsdebatt 2017/18:343 av Edward Riedl (M) 6 february 2018 Säkerhet inom flygledning

Ökat tågresande för mindre utsläpp

Skriftlig fråga 2017/18:768 av Edward Riedl (M)

Fråga 2017/18:768 Ökat tågresande för mindre utsläpp av Edward Riedl M till Miljöminister Karolina Skog MP Att fler ska åka tåg har varit en av den här regeringens största käpphästar och viktigaste verktyg för att nå målsättningen om en klimatneutral transportsektor i Sverige. Moderaterna delar givetvis synen på att tåget

Inlämnad: 2018-02-08 Svarsdatum: 2018-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:768 av Edward Riedl (M) (pdf, 88 kB)

Konkurrenssituationen på svensk järnväg

Skriftlig fråga 2017/18:758 av Edward Riedl (M)

Fråga 2017/18:758 Konkurrenssituationen på svensk järnväg av Edward Riedl M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Konkurrens brukar ofta vara ett framgångsrecept för att främja innovation och företagsamhet. Det brukar även vara fördelaktigt för konsumenterna, som till följd av en tydlig konkurrenssituation

Inlämnad: 2018-02-08 Svarsdatum: 2018-02-21 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:758 av Edward Riedl (M) (pdf, 88 kB)

Ökad sårbarhet vid centraliserad flygledning

Interpellation 2017/18:346 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:346 Ökad sårbarhet vid centraliserad flygledning av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Om verksamhet kan effektiviseras tack vare ny teknik och säkerheten samtidigt kan förbättras, eller åtminstone bibehållas, är det i grunden positivt. När en effektivisering ska verkställas

Inlämnad: 2018-01-25 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:346 av Edward Riedl (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad sårbarhet vid centraliserad flygledning

Snöröjning i Norrland

Interpellation 2017/18:345 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:345 Snöröjning i Norrland av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) När Trafikverket skärper kontrollerna av plogtider försämras plogningen av våra enskilda vägar. I Norrland, där vintern slår som hårdast, behövs en fungerande snöröjning för att folk ska kunna ta sig till jobbet.

Inlämnad: 2018-01-25 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:345 av Edward Riedl (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Snöröjning i Norrland

Besparingar kring fjärrstyrning

Interpellation 2017/18:344 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:344 Besparingar kring fjärrstyrning av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Regeringen har lockat med att det nya förslaget om en fjärrstyrd flygledning ska kunna halvera kostnaden för flygledarverksamheten. I våras kom uppgifter i SVT som pekade på motsatsen och att det kan

Inlämnad: 2018-01-25 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:344 av Edward Riedl (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Besparingar kring fjärrstyrning

Säkerhet inom flygledning

Interpellation 2017/18:343 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:343 Säkerhet inom flygledning av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Huvudsakligt fokus inom flygbranschen är, har alltid varit och kommer alltid att vara säkerhet. Utan en fullgod säkerhet lyfter inga flyg, och vid minsta tvivel på säkerhetens duglighet tas plan ner på marken

Inlämnad: 2018-01-25 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:343 av Edward Riedl (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhet inom flygledning

Antalet handledartillstånd

Interpellation 2017/18:342 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:342 Antalet handledartillstånd av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Sveriges växande problem med svarta körskolor visar enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund inga tecken på avmattning. De svarta körskolorna kan till viss del stoppas genom att man minskar antalet handledartillstånd

Inlämnad: 2018-01-25 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:342 av Edward Riedl (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet handledartillstånd

Kvarkenfärjan

Interpellation 2017/18:341 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:341 Kvarkenfärjan av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) När regeringen lämnade besked i frågan om finansieringen av den nya Kvarkenfärjan kom det som ett steg i ledet av negativa besked för Norrland. Ansökan avslås, trots att färjelinjen är nödvändig för näringslivet i Norrland.

Inlämnad: 2018-01-25 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:341 av Edward Riedl (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvarkenfärjan

Krafttag mot svarta körskolor

Interpellation 2017/18:340 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:340 Krafttag mot svarta körskolor av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Svarta körskolor har länge varit ett växande problem i stora delar av landet, och indikationerna från branschen visar att vi inom den närmaste tiden inte kommer att se någon avmattning av problemet. Genom

Inlämnad: 2018-01-25 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:340 av Edward Riedl (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Krafttag mot svarta körskolor

Svarta körskolor

Interpellation 2017/18:339 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:339 Svarta körskolor av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) De svarta körskolorna utgör ett betydande problem för körskolebranschen, och de står även genom sin natur för ett stort skatteundandragande. När en i stort sett helt ny marknad uppstått och denna sträcker sig till

Inlämnad: 2018-01-25 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:339 av Edward Riedl (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svarta körskolor