Edward Riedl(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västerbotten County, Bench 168
Title Båtbyggare
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865708
Email edward.riedl[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-11-16
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:518 av Edward Riedl (M) 19 may 2017 Dubbdäck efter den 15 april
Interpellationsdebatt 2016/17:406 av Edward Riedl (M) 2 may 2017 Affären mellan Luftfartsverket och Saab
Interpellationsdebatt 2016/17:405 av Edward Riedl (M) 2 may 2017 Ekonomiska kalkyler för flygplatser
Interpellationsdebatt 2016/17:404 av Edward Riedl (M) 2 may 2017 Tillstånd för simultana operationer

Transporter för jobb och tillväxt

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager


Utskottsberedning: FöU JuU SkU 2017/18:FiU1 2017/18:JuU1 2017/18:TU1

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 136 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2017/18:TU1

Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Översyn av hastigheter

Motion 2017/18:3669 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3669 av Edward Riedl (M) Översyn av hastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genomföra en översyn av hastighetsbegränsningarna på vägarna i syfte att värna både trafiksäkerhet och framkomlighet


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3669 av Edward Riedl (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3669 av Edward Riedl (M) (pdf, 61 kB)

Kvarkens färjetrafik

Motion 2017/18:3668 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3668 av Edward Riedl (M) Kvarkens färjetrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att hitta en finansieringslösning för byggandet av en ny färja som ska trafikera sträckan Umeå–Vasa, och detta tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3668 av Edward Riedl (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3668 av Edward Riedl (M) (pdf, 59 kB)

Norrbotniabanan

Motion 2017/18:3667 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3667 av Edward Riedl (M) Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka järnvägen i norr, exempelvis genom en satsning på Norrbotniabanan, och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillväxten


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3667 av Edward Riedl (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3667 av Edward Riedl (M) (pdf, 56 kB)

Dubbdäck efter den 15 april

Motion 2017/18:3666 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3666 av Edward Riedl (M) Dubbdäck efter den 15 april Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att justera rådande dubbdäckslagstiftning till att anpassas till de skilda väderförhållandena i landet och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3666 av Edward Riedl (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3666 av Edward Riedl (M) (pdf, 57 kB)

Exportstöd till svensk småbåtsindustri

Motion 2017/18:3327 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3327 av Edward Riedl (M) Exportstöd till svensk småbåtsindustri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att införa ett exportstöd liknande det i andra länder för att få igång exporten hos svensk småbåtsindustri


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:3327 av Edward Riedl (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3327 av Edward Riedl (M) (pdf, 56 kB)

Förstärkning av journalistiken

Motion 2017/18:3254 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3254 av Edward Riedl (M) Förstärkning av journalistiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att få ut fler journalister till lokala public service-redaktioner ute i landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Balansen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3254 av Edward Riedl (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3254 av Edward Riedl (M) (pdf, 56 kB)

Bredda granskningsnämndens uppdrag

Motion 2017/18:3253 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3253 av Edward Riedl (M) Bredda granskningsnämndens uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en stärkt position för granskningsnämnden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Public service opartiskhet är grunden


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3253 av Edward Riedl (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3253 av Edward Riedl (M) (pdf, 57 kB)

En moderniserad vapenlagstiftning

Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) En moderniserad vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) (pdf, 81 kB)