Edward Riedl(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västerbotten County, Bench 168
Title Båtbyggare
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865708
Email edward.riedl[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-11-16
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:518 av Edward Riedl (M) 19 may 2017 Dubbdäck efter den 15 april
Interpellationsdebatt 2016/17:406 av Edward Riedl (M) 2 may 2017 Affären mellan Luftfartsverket och Saab
Interpellationsdebatt 2016/17:405 av Edward Riedl (M) 2 may 2017 Ekonomiska kalkyler för flygplatser
Interpellationsdebatt 2016/17:404 av Edward Riedl (M) 2 may 2017 Tillstånd för simultana operationer

Flygskatt utan brytpunkt

Skriftlig fråga 2017/18:349 av Edward Riedl (M)

Fråga 2017/18:349 Flygskatt utan brytpunkt av Edward Riedl (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Flygskattens konsekvenser fortsätter att komma upp till ytan. Utöver den vanliga kritiken om i stort sett obefintliga klimatnyttor och negativ respons från en klar majoritet av remissinstanserna förekommer även

Inlämnad: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:349 av Edward Riedl (M) (pdf, 81 kB)

Swedavias ordningsföreskrifter

Skriftlig fråga 2017/18:348 av Edward Riedl (M)

Fråga 2017/18:348 Swedavias ordningsföreskrifter av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) I en alltmer orolig omvärld blir säkerheten allt viktigare. Nationellt centrum för terrorhotbedömning hos Säkerhetspolisen bedömer fortfarande att hotet mot Sverige är förhöjt, vilket innebär att ett attentat

Inlämnad: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:348 av Edward Riedl (M) (pdf, 81 kB)

Umeås medfinansiering av Kvarkenprojektet

Skriftlig fråga 2017/18:347 av Edward Riedl (M)

Fråga 2017/18:347 Umeås medfinansiering av Kvarkenprojektet av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) På senare tid har arbetet för att säkra en långsiktigt hållbar transportlösning över Kvarkensundet mellan Umeå och Vasa i Finland pågått på gränsöverskridande regional nivå. Färjetrafiken över

Inlämnad: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:347 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB)

Tullens arbete

Interpellation 2017/18:231 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:231 Tullens arbete av Edward Riedl (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Tullverkets svårigheter att stoppa utförseln av stöldgods ut ur Sverige har under en tid varit ett växande problem. Av ett antal olika orsaker, såsom bristande tekniska hjälpmedel, för små resurser samt svårigheter

Inlämnad: 2017-11-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:231 av Edward Riedl (M) (pdf, 74 kB)

Fjärrstyrd flygledarverksamhet

Interpellation 2017/18:226 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:226 Fjärrstyrd flygledarverksamhet av Edward Riedl (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Ett ökat hot från Ryssland och ett mer ansträngt säkerhetsläge i Östersjöområdet. Detta är en verklighet som har kommit att bli alltmer påtaglig på senare tid. Blocköverskridande försvarsöverenskommelser

Inlämnad: 2017-11-23 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:226 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB)

Hastighetskontroller

Interpellation 2017/18:216 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:216 Hastighetskontroller av Edward Riedl (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Jämför man åren 2013 och 2016 har antalet fartböter som delats ut av polis minskat med nästan hälften. Ingen seriös person skulle försöka förklara detta med att svenskarna i så stor utsträckning

Inlämnad: 2017-11-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:216 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB)

Nykterhetskontroller

Interpellation 2017/18:215 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:215 Nykterhetskontroller av Edward Riedl (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Tittar på man på antalet nykterhetskontroller visar statistiken att kontrollerna har minskat med 1 miljon i antal mellan åren 2013 och 2016. Det är märkligt att polisen verkar ha sänkt sin

Inlämnad: 2017-11-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:215 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB)

Svarta körskolor

Interpellation 2017/18:214 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:214 Svarta körskolor av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) De svarta körskolorna utgör ett betydande problem för körskolebranschen och de står även av sin natur för ett stort skatteundandragande. När i stort sett en helt ny marknad uppstått som samtidigt sträcker sig till

Inlämnad: 2017-11-23 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:214 av Edward Riedl (M) (pdf, 75 kB)

Svarttaxi på nätet

Interpellation 2017/18:213 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:213 Svarttaxi på nätet av Edward Riedl (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Svarttaxi förmedlad via sociala medier har blivit en allt vanligare företeelse. Personer samlas i grupper på Facebook i syfte att sammanföra privatpersoner som kör andra mot betalning utan

Inlämnad: 2017-11-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:213 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Skrotbilar

Interpellation 2017/18:212 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:212 Skrotbilar av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Det växande problemet med skrotbilar börjar bli betydande för Sverige ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I dag finns det totalt ca 1,2 miljoner avställda personbilar i Sverige. Av dessa har 549 000, eller 44 procent,

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:212 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)