Edward Riedl(Mod)

Edward Riedl (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västerbotten County, Bench 168
Title Båtbyggare
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865708
Email edward.riedl[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-11-16
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:518 av Edward Riedl (M) 19 may 2017 Dubbdäck efter den 15 april
Interpellationsdebatt 2016/17:406 av Edward Riedl (M) 2 may 2017 Affären mellan Luftfartsverket och Saab
Interpellationsdebatt 2016/17:405 av Edward Riedl (M) 2 may 2017 Ekonomiska kalkyler för flygplatser
Interpellationsdebatt 2016/17:404 av Edward Riedl (M) 2 may 2017 Tillstånd för simultana operationer

Torsby flygplats

Skriftlig fråga 2016/17:1556 av Edward Riedl (M)

Fråga 2016/17:1556 Torsby flygplats av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Flyget är en central del i det svenska transportsystemet. Sverige är ett till ytan stort och delvis glest befolkat land med långa transportavstånd, framför allt i skogslänen. Flyget är också viktigt för att det transportpolitiska

Inlämnad: 2017-06-07 Svarsdatum: 2017-06-14 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1556 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Åtgärder mot ekobrott och terrorism

Skriftlig fråga 2016/17:1445 av Edward Riedl (M)

Fråga 2016/17:1445 Åtgärder mot ekobrott och terrorism av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Efter en granskning som SvD utfört av den terrormisstänkte Akilov och hans kontakter har det framkommit att han har kopplingar till en av Sveriges mest ökända adresser, Frejgatan 13 i Stockholm. På samma

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1445 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Bolagsverkets uppdrag

Skriftlig fråga 2016/17:1444 av Edward Riedl (M)

Fråga 2016/17:1444 Bolagsverkets uppdrag av Edward Riedl (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Efter dådet på Drottninggatan den 7 april har debatten om hur nya terrordåd ska förhindras i Sverige intensifierats. Det har handlat om allt från kriminalisering av samröre med terroristorganisationer

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1444 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Bolag skrivna på postboxar

Skriftlig fråga 2016/17:1441 av Edward Riedl (M)

Fråga 2016/17:1441 Bolag skrivna på postboxar av Edward Riedl (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Efter dådet på Drottninggatan den 7 april har debatten om hur nya terrordåd ska förhindras i Sverige intensifierats, och olika åtgärder har föreslagits för att försvåra att ett sådant dåd ska

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1441 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Dubbdäck efter den 15 april

Interpellation 2016/17:518 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:518 Dubbdäck efter den 15 april av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sveriges geografiska position och att vi är ett väldigt avlångt land gör att under vår- och hösttider kan väderförhållandena skilja sig väldigt mycket åt beroende på var du befinner dig i landet. I maj

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:518 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbdäck efter den 15 april

Den nya kilometerskatten

Interpellation 2016/17:429 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:429 Den nya kilometerskatten av Edward Riedl (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Efter att regeringen tvingades backa från det förslag som utredningen om kilometerskatten presenterade på grund av alltför stora konkurrensnackdelar meddelade finansministern Magdalena Andersson

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-04-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:429 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den nya kilometerskatten

Arlandas konkurrenskraft

Interpellation 2016/17:428 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:428 Arlandas konkurrenskraft av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) I juli 2014 sa dåvarande statsministerkandidaten Stefan Löfven att om Socialdemokraterna vann valet skulle Arlanda göras till Nordens största flygplats. Sedan dess har regeringen slutit ett avtal med USA om

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-09-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:428 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Flygskatt och miljövinster

Interpellation 2016/17:427 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:427 Flygskatt och miljövinster av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Regeringen ämnar införa en flygskatt på alla flygningar i och från Sverige. Remissinstanserna har i sina remissvar i åtta av tio fall varit negativa till införandet av en sådan skatt på grund av att det

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-09-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:427 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Införandet av en kilometerskatt

Interpellation 2016/17:426 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:426 Införandet av en kilometerskatt av Edward Riedl (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Efter att regeringen tvingades backa från utredningen om kilometerskatten meddelade finansminister Magdalena Andersson att regeringen ändå ämnar införa en kilometerskatt men att de tänker fortsätta

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-04-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:426 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Införandet av en kilometerskatt

Kritiken mot förslaget om en flygskatt

Interpellation 2016/17:425 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:425 Kritiken mot förslaget om en flygskatt av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Regeringens förslag om en flygskatt har fått massiv kritik. Av 156 remissinstanser har 126 varit kritiska till införandet av en flygskatt. Det är alltså 8 av 10 remissinstanser som anser att

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-09-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:425 av Edward Riedl (M) (pdf, 81 kB)