Edward Riedl(Mod)

Edward Riedl (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västerbotten County, Bench 168
Title Båtbyggare
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865708
Email edward.riedl[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-11-16
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29

Said and done

Den nya kilometerskatten

Interpellation 2016/17:429 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:429 Den nya kilometerskatten av Edward Riedl (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Efter att regeringen tvingades backa från det förslag som utredningen om kilometerskatten presenterade på grund av alltför stora konkurrensnackdelar meddelade finansministern Magdalena Andersson

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-04-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:429 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den nya kilometerskatten

Arlandas konkurrenskraft

Interpellation 2016/17:428 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:428 Arlandas konkurrenskraft av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) I juli 2014 sa dåvarande statsministerkandidaten Stefan Löfven att om Socialdemokraterna vann valet skulle Arlanda göras till Nordens största flygplats. Sedan dess har regeringen slutit ett avtal med USA om

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:428 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Flygskatt och miljövinster

Interpellation 2016/17:427 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:427 Flygskatt och miljövinster av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Regeringen ämnar införa en flygskatt på alla flygningar i och från Sverige. Remissinstanserna har i sina remissvar i åtta av tio fall varit negativa till införandet av en sådan skatt på grund av att det

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:427 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Införandet av en kilometerskatt

Interpellation 2016/17:426 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:426 Införandet av en kilometerskatt av Edward Riedl (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Efter att regeringen tvingades backa från utredningen om kilometerskatten meddelade finansminister Magdalena Andersson att regeringen ändå ämnar införa en kilometerskatt men att de tänker fortsätta

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-04-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:426 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Införandet av en kilometerskatt

Kritiken mot förslaget om en flygskatt

Interpellation 2016/17:425 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:425 Kritiken mot förslaget om en flygskatt av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Regeringens förslag om en flygskatt har fått massiv kritik. Av 156 remissinstanser har 126 varit kritiska till införandet av en flygskatt. Det är alltså 8 av 10 remissinstanser som anser att

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:425 av Edward Riedl (M) (pdf, 81 kB)

Direktflyg från Sverige

Interpellation 2016/17:424 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:424 Direktflyg från Sverige av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) I och med att regeringen har aviserat att en flygskatt ska införas på alla resor i och från Sverige har flera flygbolag aviserat att de antingen kommer att behöva lägga ned eller flytta flera flyglinjer. Det

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:424 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Affären mellan Luftfartsverket och Saab

Interpellation 2016/17:406 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:406 Affären mellan Luftfartsverket och Saab av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Olle Sundin är Luftfartsverkets generaldirektör och varit med och utformat hur förändringen ska ske för de regionala flygplatserna. Samtidigt sitter han i styrelsen hos dem som säljer fjärrstyrningsutrustningen,

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:406 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Ekonomiska kalkyler för flygplatser

Interpellation 2016/17:405 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:405 Ekonomiska kalkyler för flygplatser av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) SVT Västerbotten kan rapportera att den besparing som var tänkt i och med fjärrstyrningen av flygledartorn från ett antal svenska regionala flygplatser inte är så stor som meddelats. Den löntagarkonsult

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:405 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Tillstånd för simultana operationer

Interpellation 2016/17:404 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:404 Tillstånd för simultana operationer av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Tanken att en flygledare inom några år ska kunna styra trafiken vid två flygplatser samtidigt är ytterst kontroversiell av säkerhetsskäl. Bland annat har Europeiska transportarbetarfederationen

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:404 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Processen med de fjärrstyrda flygledartornen

Interpellation 2016/17:403 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:403 Processen med de fjärrstyrda flygledartornen av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) SVT Västerbotten har rapporterat att generaldirektören på Luftfartsverket även sitter i styrelsen för det nybildade bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions. Detta bolag tillverkar den

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:403 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)