Dennis Dioukarev (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 192
Born 1993
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email dennis.dioukarev[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Finance

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-10-09
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2014-10-14 – 2014-10-23

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot finansutskottet 14-. Suppleant skatteutskottet 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16 och Riksbanksfullmäktige 14.

Said and done

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2018/19:2370 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2370 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2018/19:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2370 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2370 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2018/19:2357 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2357 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett


Utskottsberedning: 2018/19:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2357 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2357 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 89 kB)

Västlänken

Motion 2018/19:688 av Alexander Christiansson och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:688 av Alexander Christiansson och Dennis Dioukarev båda SD Västlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett alternativ till Västlänken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västlänken upplevs som ett politiskt prestigebygge,


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:688 av Alexander Christiansson och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:688 av Alexander Christiansson och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 78 kB)

Alkoholservering i Svenska Hockeyligan (SHL)

Motion 2018/19:689 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:689 av Dennis Dioukarev m.fl. SD Alkoholservering i Svenska Hockeyligan SHL Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida starköl ska tillåtas säljas och konsumeras i utvalda sektioner under vissa idrottsevenemang och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:689 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:689 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Företagsamhet bland unga

Motion 2018/19:627 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:627 av Dennis Dioukarev SD Företagsamhet bland unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida en stimulanspeng kan införas för att främja förståelsen för egenföretagande och tillkännager detta för regeringen. Motivering I många


Utskottsberedning: 2018/19:UbU8

Motion 2018/19:627 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:627 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 69 kB)

Så får fler unga sin första bostad

Motion 2018/19:639 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:639 av Dennis Dioukarev SD Så får fler unga sin första bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att lagstifta om statligt gynnat bosparande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen på bostäder i


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:639 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:639 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 73 kB)

Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Motion 2018/19:631 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:631 av Dennis Dioukarev SD Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förnybara drivmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Flera av landets trafikhuvudmän har långtgående mål och krav avseende


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:631 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:631 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 70 kB)

Starta-eget-lån till unga vuxna

Motion 2018/19:637 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:637 av Dennis Dioukarev SD Starta-eget-lån till unga vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett starta-eget-lån till unga vuxna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har genom historien varit ett föredöme vad gäller


Utskottsberedning: 2018/19:NU7

Motion 2018/19:637 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:637 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 71 kB)

Uppskjutna avgifter till Bolagsverket för nystartade företag

Motion 2018/19:636 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:636 av Dennis Dioukarev SD Uppskjutna avgifter till Bolagsverket för nystartade företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nystartade företag får skjuta upp sina avgifter till Bolagsverket under de två första verksamhetsåren och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:NU7

Motion 2018/19:636 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:636 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 70 kB)

Eget utträde

Motion 2018/19:635 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:635 av Dennis Dioukarev SD Eget utträde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att eget utträde ska vara kostnadsfritt hos Bolagsverket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Årligen startas företag av entreprenörer som enskilt eller


Utskottsberedning: 2018/19:NU7

Motion 2018/19:635 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:635 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 69 kB)