Dennis Dioukarev (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 192
Born 1993
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email dennis.dioukarev[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Finance

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-10-09
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2014-10-14 – 2014-10-23

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot finansutskottet 14-. Suppleant skatteutskottet 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16 och Riksbanksfullmäktige 14.

Said and done

med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2014/15:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 108 kB) Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 279 kB)

med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015

Motion 2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ändring i lagen 1984:410 om skatt på bekämpningsmedel enligt avsnitt 2.3 i propositionen. Riksdagen avslår förslaget till ändring i inkomstskattelagen


Utskottsberedning: 2014/15:FiU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Budgetpropositionen för 2015

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. SD Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 740 kB) Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 1035 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. SD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning

Motion 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2014/15:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2014/15:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Amorteringskrav

Motion 2014/15:2870 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2870 av Dennis Dioukarev SD Amorteringskrav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstifta om amorteringskrav. Motivering De svenska hushållens skuldkvot är bland den högsta i världen. År 2003 låg skuldkvoten


Utskottsberedning: 2014/15:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2870 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2870 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 61 kB)

med anledning av prop. 2014/15:2 Höständringsbudget för 2014

Motion 2014/15:1080 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1080 av Dennis Dioukarev m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:2 Höständringsbudget för 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar som framgår av tabell 1. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:FiU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1080 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1080 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Marknadskompletterande riskkapitalfond

Motion 2014/15:72 av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:72 av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt SD Marknadskompletterande riskkapitalfond Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en marknadskompletterande riskkapitalfond med uppgift att kommersialisera svenska


Utskottsberedning: 2014/15:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:72 av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:72 av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt (SD) (pdf, 62 kB)