Dennis Dioukarev (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 192
Born 1993
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email dennis.dioukarev[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Finance

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-10-09
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2014-10-14 – 2014-10-23

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot finansutskottet 14-. Suppleant skatteutskottet 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16 och Riksbanksfullmäktige 14.

Said and done

Statligt ägande i Sunpine

Motion 2018/19:633 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:633 av Dennis Dioukarev SD Statligt ägande i Sunpine Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra det indirekta statliga ägandet i företaget Sunpine och tillkännager detta för regeringen. Motivering International council for clean transportation


Utskottsberedning: 2018/19:NU4

Motion 2018/19:633 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:633 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 73 kB)

Marknadskompletterande riskkapitalfond

Motion 2018/19:629 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:629 av Dennis Dioukarev SD Marknadskompletterande riskkapitalfond Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en marknadskompletterande riskkapitalfond med uppgift att kommersialisera svenska innovationer och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:NU7

Motion 2018/19:629 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:629 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 68 kB)

Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2018/19:634 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:634 av Dennis Dioukarev SD Sveriges ambassad till Jerusalem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under våren hölls invigningen av USA:s ambassad


Utskottsberedning: 2018/19:KU28

Motion 2018/19:634 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:634 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 68 kB)

Samlokalisera Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan

Motion 2018/19:628 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:628 av Dennis Dioukarev SD Samlokalisera Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan kan samlokaliseras och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:KU28

Motion 2018/19:628 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:628 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 69 kB)

Statliga startlån

Motion 2018/19:638 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:638 av Dennis Dioukarev SD Statliga startlån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda statliga startlån för unga vuxna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen på bostäder i kombination med höga priser i storstadsregionerna


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:638 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:638 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 73 kB)

Kreditvärdighet efter kreditupplysning

Motion 2018/19:632 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:632 av Dennis Dioukarev SD Kreditvärdighet efter kreditupplysning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om frågeuppgifter enligt kreditupplysningslagen om privatpersoner ska gallras efter en kortare tidsperiod än tolv månader och


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:632 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:632 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 70 kB)

Räntetak

Motion 2018/19:630 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:630 av Dennis Dioukarev SD Räntetak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett räntetak för kreditgivare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Forskningsrapporten, the impact on business and consumers


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:630 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:630 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 70 kB)

Flyttavgifter för pensionsförsäkringar

Motion 2018/19:626 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:626 av Dennis Dioukarev SD Flyttavgifter för pensionsförsäkringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att administrationskostnaden ska begränsas till 0,170,051 PBB vid flytt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:626 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:626 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 72 kB)

Svensk bnp-tillväxt

Skriftlig fråga 2018/19:1 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2018/19:1 Svensk bnp-tillväxt av Dennis Dioukarev SD till Finansminister Magdalena Andersson S I dagarna publicerade IMF sin prognos över utvecklingen i världsekonomin. Där finns siffror över tillväxten i respektive land mätt som bnp per capita, ett mått som de rödgröna partierna inte talat mycket om under sin tid

Inlämnad: 2018-10-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:1 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 87 kB)

med anledning av skr. 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet

Motion 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev båda SD med anledning av skr. 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga målet för Finansinspektionens makrotillsynsuppdrag och


Utskottsberedning: 2018/19:FiU12

Motion 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 74 kB)