Dennis Dioukarev(SweDem)

Dennis Dioukarev (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 328
Born 1993
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email dennis.dioukarev[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-10-31
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2014-10-14 – 2014-10-23

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 6 april 2017 Frågestund
Interpellationsdebatt 2016/17:262 av Dennis Dioukarev (SD) 21 march 2017 Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna
Frågestund 2 march 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:FiU26 23 february 2017 Kommunala frågor

Flyttavgifter på pensionsförsäkringskapital

Skriftlig fråga 2016/17:1231 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2016/17:1231 Flyttavgifter på pensionsförsäkringskapital av Dennis Dioukarev (SD) till Statsrådet Per Bolund (MP) Fri konkurrens är grunden för en effektiv marknad. Om det finns hinder mot eller begränsningar av konkurrensen, vilka de än må vara, är risken att marknaden inte fungerar som den ska, och kostnaden

Inlämnad: 2017-04-11 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1231 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 94 kB)

med anledning av skr. 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016

Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för en gemensam nordisk yttre gränsbevakning och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UU3

Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

Interpellation 2016/17:262 av Dennis Dioukarev (SD)

Interpellation 2016/17:262 Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna av Dennis Dioukarev (SD) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Psykisk ohälsa och självmord är folkhälsoproblem som sällan får det utrymme det förtjänar i den politiska debatten. Det drabbar alla sociala klasser, män som kvinnor, gamla som unga.

Inlämnad: 2017-01-26 Svarsdatum: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:262 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet

Motion 2016/17:2444 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2444 av Olle Felten m.fl. (SD) Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka ledningsstrukturen kring arbetet med finansiell stabilitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22

Motion 2016/17:2444 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:2444 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:2232 av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2232 av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt (båda SD) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen . Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2016/17:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2232 av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt (båda SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2232 av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt (båda SD) (pdf, 75 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:2231 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2231 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3

Motion 2016/17:2231 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2231 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 79 kB)

Bosparande för ungas första bostad

Motion 2016/17:266 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:266 av Dennis Dioukarev (SD) Bosparande för ungas första bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att lagstifta om statligt gynnat bosparande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:266 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:266 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 62 kB)

Marknadskompletterande riskkapitalfond

Motion 2016/17:269 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:269 av Dennis Dioukarev (SD) Marknadskompletterande riskkapitalfond Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en marknadskompletterande riskkapitalfond med uppgift att kommersialisera svenska innovationer och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:269 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:269 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 56 kB)

Räntetak

Motion 2016/17:273 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:273 av Dennis Dioukarev (SD) Räntetak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett räntetak för kreditgivare och tillkännager detta för regeringen. Motivering En forskningsrapport* utförd vid universitetet


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:273 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:273 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 61 kB)

Statliga startlån

Motion 2016/17:267 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:267 av Dennis Dioukarev (SD) Statliga startlån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till statliga startlån till unga vuxna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen på bostäder i kombination


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22

Motion 2016/17:267 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:267 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 61 kB)