Dennis Dioukarev(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 328
Born 1993
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email dennis.dioukarev[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-10-31
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2014-10-14 – 2014-10-23

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:601 av Dennis Dioukarev (SD) 15 september 2017 Väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin
Debatt om förslag 2016/17:FiU20 21 june 2017 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Frågestund 6 april 2017 Frågestund
Interpellationsdebatt 2016/17:262 av Dennis Dioukarev (SD) 21 march 2017 Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

med anledning av prop. 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val

Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i de delar som avser krav på att tillhandahållande av hållbarhetsinformation


Utskottsberedning: 2017/18:FiU16

Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 71 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3065 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3065 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:FiU3

Motion 2017/18:3065 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3065 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 77 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3063 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3063 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:FiU2

Motion 2017/18:3063 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3063 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop. 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017

Motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.1 i


Utskottsberedning: 2017/18:FiU2

Motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 121 kB)

Statligt ägande i Sunpine

Motion 2017/18:2096 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2096 av Dennis Dioukarev (SD) Statligt ägande i Sunpine Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra indirekt statligt ägande i företaget Sunpine och tillkännager detta för regeringen. Motivering International council


Utskottsberedning: 2017/18:NU4

Motion 2017/18:2096 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2096 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 60 kB)

Uppskjutna avgifter för nystartade företag

Motion 2017/18:2040 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2040 av Dennis Dioukarev (SD) Uppskjutna avgifter för nystartade företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nystartade företag bör få skjuta upp sina avgifter till Bolagsverket under de två första verksamhetsåren, och detta


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:2040 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2040 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 58 kB)

Samlokalisera Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan

Motion 2017/18:1694 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1694 av Dennis Dioukarev (SD) Samlokalisera Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan kan samlokaliseras


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:1694 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1694 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 66 kB)

Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet

Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka ledningsstrukturen kring arbetet med finansiell stabilitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Eget utträde ur företag

Motion 2017/18:1064 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1064 av Dennis Dioukarev (SD) Eget utträde ur företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att eget utträde ska vara kostnadsfritt hos Bolagsverket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Årligen startas företag


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:1064 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1064 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 57 kB)

Alkoholservering i Svenska Hockeyligan (SHL)

Motion 2017/18:549 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:549 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD) Alkoholservering i Svenska Hockeyligan (SHL) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida starköl ska tillåtas säljas och konsumeras vid utvalda sektioner under vissa idrottsevent och


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:549 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:549 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)