David Lång(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 271
Born 1972
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866290
Email david.lang[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-01-25 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2012-01-17
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-02-25
  • Member 2012-01-18 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2012-12-20 – 2014-10-07
  • Board of the National Audit Office

  • Member 2010-10-19 – 2010-12-31
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Member 2011-01-01 –

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även sjöfart som går mellan


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 410 kB) Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 425 kB)

Kriskunskap i skolan

Motion 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) Kriskunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla hemkunskapsämnet i grundskolan till att omfatta grundläggande kriskunskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 62 kB)

Åtgärder mot tiggeri och prostitution

Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) Åtgärder mot tiggeri och prostitution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiggeri och prostitution ska betraktas som oärlig försörjning och därmed vara skäl för att avvisa respektive


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 65 kB)

Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring

Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda kostnaderna för asyl- och anhöriginvandringen


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 66 kB)

Arbetsgivaravgift i glesbygd

Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) Arbetsgivaravgift i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt arbetsgivaravgift för arbetstillfällen i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 63 kB)

Språkskyddslag

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) Språkskyddslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om en svensk motsvarighet till den franska språkskyddslagen (den s.k. Toubonlagen) skulle kunna antas i Sverige


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 63 kB)

En reformerad flagglag

Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) En reformerad flagglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa straffsanktioner för brott mot flagglagen och för flaggskändning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: JuU KU

Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 64 kB)

Diskriminering av svenskar

Motion 2017/18:3821 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3821 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) Diskriminering av svenskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffande av diskriminering av svenskar på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: AU

Motion 2017/18:3821 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3821 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 65 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, Tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraternas


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1

Motion 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 76 kB)

Arbetet med Sveriges skatteavtal

Motion 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD) Arbetet med Sveriges skatteavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med uppdatering av Sveriges bilaterala skatteavtal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 71 kB)