David Lång (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 235
Born 1972
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866290
Email david.lang[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Taxation

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-01-25 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2012-01-17
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-02-25
  • Member 2012-01-18 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2012-12-20 – 2014-10-07
  • Board of the National Audit Office

  • Member 2010-10-19 – 2010-12-31
  • The Parliamentary Council of the National Audit Office

  • Member 2011-01-01 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot skatteutskottet 10-12 och 14- och socialförsäkringsutskottet 12-14. Suppleant finansutskottet 10-, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 12-14 och socialförsäkringsutskottet 14-16. Ledamot Riksrevisionens styrelse 10 och Riksrevisionens parlamentariska råd 11-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseuppdrag inom Sverigedemokraterna på lokal- och distriktsnivå 03-11. Ordförande, Sverigedemokraterna Stockholm 04-07. Tillförordnad ordförande, Sverigedemokraterna Stockholms län 08-09. Suppleant partistyrelsen 03, ledamot 04. Ledamot verkställande utskottet 04. Ledamot partistyrelsen 06-. Ersättare Stockholms stiftsfullmäktige 05-09 och ledamot 09-.

Said and done

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2018/19:2358 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2358 av David Lång m.fl. SD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraternas anslagsfördelning i statsbudgeten


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2358 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2358 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

Tullverkets inriktning 2019

Motion 2018/19:427 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:427 av David Lång m.fl. SD Tullverkets inriktning 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Tullverket bör ges i uppdrag att ytterligare intensifiera sitt arbete mot den organiserade kriminaliteten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2018/19:427 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:427 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 107 kB)

Rimlig rätt till försörjningsstöd

Motion 2018/19:75 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:75 av Robert Stenkvist och David Lång båda SD Rimlig rätt till försörjningsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga socialtjänstlagen så att det klart framgår att utlänningar som vistas illegalt i landet inte har rätt till


Utskottsberedning: 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:75 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:75 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) (pdf, 75 kB)

Utse Granskningsnämnden genom en parlamentarisk grupp

Motion 2018/19:74 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:74 av Robert Stenkvist och David Lång båda SD Utse Granskningsnämnden genom en parlamentarisk grupp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Granskningsnämnden för radio och tv genom en parlamentarisk grupp samt skärpa påföljderna för


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:74 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:74 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) (pdf, 76 kB)

Skatteverkets inriktning 2019

Motion 2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:63 av David Lång m.fl. SD Skatteverkets inriktning 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tydligare fokus på utveckling av skatteavtal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Kronofogdemyndighetens inriktning 2019

Motion 2018/19:62 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:62 av David Lång m.fl. SD Kronofogdemyndighetens inriktning 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att utveckla metoderna för indrivning och att motverka de negativa effekterna för samhället av vissa


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:62 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:62 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

med anledning av prop. 2017/18:296 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Motion 2018/19:50 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:50 av David Lång m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:296 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Det är positivt att arbetet med att komma åt skatteundandraganden fortskrider och att


Utskottsberedning: 2018/19:SkU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:50 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:50 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 116 kB)

med anledning av prop. 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn

Motion 2017/18:4187 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4187 av David Lång SD med anledning av prop. 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om värdeminskningsavdrag för hyreshus och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:SkU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:4187 av David Lång (SD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:4187 av David Lång (SD) (pdf, 72 kB)

med anledning av skr. 2017/18:98 Redovisning av skatteutgifter 2018

Motion 2017/18:4169 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4169 av David Lång SD med anledning av skr. 2017/18:98 Redovisning av skatteutgifter 2018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att redovisningen av skatteutgifter i framtiden ska innehålla en kvantifierad sammanställning om effekt per skattekrona


Utskottsberedning: 2017/18:SkU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:4169 av David Lång (SD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:4169 av David Lång (SD) (pdf, 63 kB)

med anledning av prop. 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Motion 2017/18:4076 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4076 av David Lång SD med anledning av prop. 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:4076 av David Lång (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:4076 av David Lång (SD) (pdf, 64 kB)