Daniel Sestrajcic(Lft)

Daniel Sestrajcic (Lft)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö, Bench 123
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865170
Email daniel.sestrajcic[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

med anledning av prop. (2016/17:133) Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Motion 2016/17:3649 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3649 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) med anledning av prop. (2016/17:133) Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen

2017-03-17

Motion 2016/17:3649 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 83 kB) Motion 2016/17:3649 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

med anledning av prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Motion 2016/17:3636 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3636 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra en genomlysning av hur åldersbedömningen


Utskottsberedning: 2016/17:SfU18

Motion 2016/17:3636 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3636 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 85 kB)

med anledning av prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler

Motion 2016/17:3630 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3630 av Ali Esbati m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta 5 b och 24 §§ i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare med den ändringen


Utskottsberedning: 2016/17:AU9

Motion 2016/17:3630 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3630 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:86 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Motion 2016/17:3607 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3607 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:86 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:86 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande


Utskottsberedning: 2016/17:SfU7

Motion 2016/17:3607 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3607 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

med anledning av prop. 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

Motion 2016/17:3581 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3581 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3581 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3581 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4

Motion 2016/17:3537 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3537 av Daniel Riazat m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4. Motivering Propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3537 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3537 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 68 kB)

Högskolepolitik

Motion 2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) Högskolepolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Alla måste kunna läsa på högskola Breddad rekrytering Lärosätenas arbete för breddad rekrytering Möjligheter att studera för personer med funktionsnedsättning Studenters möjlighet


Utskottsberedning: UbU 2016/17:SfU1 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 97 kB)

En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik

Motion 2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 3.1 Varför drivs människor på flykt? 3.2 Flyktingkonventionen 3.3 Feministisk migrationspolitik 4 Dra


Utskottsberedning: UU 2016/17:JuU18 2016/17:SfU15 2016/17:SfU16 2016/17:UU10 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 1 avslag, 21 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 85 kB) Motion 2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 156 kB)

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) Ordning och reda på arbetsmarknaden 1 Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning 5 Individuell redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter 6 Tydligare


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:AU7 2016/17:AU9 2016/17:KU15 2016/17:SkU23 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 7 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 141 kB)

Bankstrukturutredning

Motion 2016/17:732 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:732 av Ulla Andersson m.fl. (V) Bankstrukturutredning Innehåll 1. Innehåll 2. Förslag till riksdagsbeslut 3. Bakgrund 4. Bolån 5. Paketerbjudanden 6. Prissignalering 7. Samarbeten och tillgång till infrastruktur 8. Årliga kostnadssammanställningar


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22

Motion 2016/17:732 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:732 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 78 kB)