Dag Klackenberg (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm
Born 1948

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-01-01 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-01-19 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2015-01-29 – 2018-01-19
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-25 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14 och 15- (statsrådsersättare 140929-141003). Suppleant försvarsutskottet 15- och EU-nämnden 15-.

Said and done

Möjligheten till innovationsupphandling inom försvaret

Skriftlig fråga 2015/16:825 av Dag Klackenberg (M)

Fråga 2015/16:825 Möjligheten till innovationsupphandling inom försvaret av Dag Klackenberg M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den svenska försvarsindustrin håller en mycket hög teknisk nivå, vilket också är en viktig förklaring till att den har kunnat hävda sig väl på exportmarknaden. Försvarsmaterielmarknaden

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:825 av Dag Klackenberg (M) (pdf, 80 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. M Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta Totalförsvarets forskningsinstitut utreda möjligheten att återupprätta det psykologiska försvaret som egen myndighet och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU5 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 21 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Stockholmsmotion

Motion 2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. M Stockholmsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det krävs ett samlat grepp om bostadspolitiken för att i ett sammanhang hantera frågor om byggande, fastighets- och reavinstbeskattning, ränteavdrag


Utskottsberedning: 2015/16:JuU20 2015/16:SfU12 2015/16:TU14 2015/16:UbU12 2016/17:CU14 2016/17:CU15 2016/17:SoU9 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 8 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (pdf, 87 kB)