Dag Klackenberg (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm
Born 1948

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-01-01 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-01-19 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2015-01-29 – 2018-01-19
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-25 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14 och 15- (statsrådsersättare 140929-141003). Suppleant försvarsutskottet 15- och EU-nämnden 15-.

Said and done

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2016/17:3203 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3203 av Hans Wallmark m.fl. (M) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Sammanfattning Moderaterna anser att det fortsatt försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde gör att vårt försvar måste stärkas. Försvarsuppgörelsen och de resursförstärkningar som uppgörelsen


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3203 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3203 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Stockholm

Motion 2016/17:1531 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1531 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver återkomma till riksdagen med bättre politik för bostadsmarknaden som hanterar både inlåsningseffekter och byggande, och detta


Utskottsberedning: 2016/17:CU14 2016/17:TU10 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:1531 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:1531 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Möjligheten till innovationsupphandling inom försvaret

Skriftlig fråga 2015/16:825 av Dag Klackenberg (M)

Fråga 2015/16:825 Möjligheten till innovationsupphandling inom försvaret av Dag Klackenberg (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Den svenska försvarsindustrin håller en mycket hög teknisk nivå, vilket också är en viktig förklaring till att den har kunnat hävda sig väl på exportmarknaden. Försvarsmaterielmarknaden

Inlämnad: 2016-02-18 Svarsdatum: 2016-03-02 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:825 av Dag Klackenberg (M) (pdf, 80 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2173 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta Totalförsvarets forskningsinstitut utreda möjligheten att återupprätta det psykologiska försvaret som egen myndighet


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU5 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 21 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Stockholmsmotion

Motion 2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. M Stockholmsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det krävs ett samlat grepp om bostadspolitiken för att i ett sammanhang hantera frågor om byggande, fastighets- och reavinstbeskattning, ränteavdrag


Utskottsberedning: 2015/16:JuU20 2015/16:SfU12 2015/16:TU14 2015/16:UbU12 2016/17:CU14 2016/17:CU15 2016/17:SoU9 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 8 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) (pdf, 87 kB)