Crister Spets (SweDem)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency City of Stockholm
Born 1964

Current assignments

 • No assignments since 2018-02-28

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2017-12-01 – 2018-02-28
  • Alternate member 2017-10-01 – 2017-10-31
  • Alternate member 2017-03-21 – 2017-06-30
  • Alternate member 2017-03-03 – 2017-03-18
  • Alternate member 2016-10-19 – 2016-12-23
  • Alternate member 2016-06-14 – 2016-07-28
  • Alternate member 2015-02-03 – 2015-03-31
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2015-02-17 – 2015-03-31
  • Committee on Education

  • Deputy member 2017-12-01 – 2018-02-28
  • Deputy member 2017-10-19 – 2017-10-31
  • Deputy member 2017-03-22 – 2017-06-30
  • Deputy member 2017-03-03 – 2017-03-18
  • Deputy member 2016-10-28 – 2016-12-23
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-03-22 – 2017-06-30
  • Deputy member 2017-03-03 – 2017-03-18
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2017-03-28 – 2017-06-30

Said and done

Webb-TV

 

med anledning av prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Motion 2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att timplanen i matematik och gymnastik ska justeras efter


Utskottsberedning: 2016/17:UbU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Motion 2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:158 om studiestartsstöd. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2016/17:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 59 kB)

med anledning av prop. 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola

Motion 2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola. Motivering Med anledning av regeringens proposition 2016/17:156


Utskottsberedning: 2016/17:UbU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 59 kB)