Christina Östberg (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 261
Title Arbetsledare (Husfru)
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email christina.ostberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Nominations Committee

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Nominations Committee

  • Member 2014-09-29 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant socialutskottet 14- och utbildningsutskottet 14-. Ledamot riksdagens valberedning 14-.
 • Föräldrar

  Åkaren Herman Carlsson och köksbiträdet Lisbeth Carlsson, f. Östberg.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Piteå slutår 88. Husfru, Stockholms Hotell- och Restaurangskola slutår 92.
 • Anställningar

  Köksbiträde och sjukvårdsbiträde, Luleå kommun 88-91. Sjukvårdsbiträde, Bodens kommun -91. Butiksbiträde, Konsum Lakaträsk, 91-92. Husfru, Berns Salonger Stockholm 93-95. Vårdbiträde, Söderhamns kommun -13. Valorganisatör, Sverigedemokraterna 13-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Nämndeman, Hudiksvalls tingsrätt 10-14. Ledamot, Patientskadenämnden 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Söderhamn 10-. Suppleant, Kyrkorådet i Mo/Bergvik, Söderala Pastorat, Söderhamn 09-13. Ledamot kyrkofullmäktige, Uppsala stift 13-. Suppleant Kyrkomötet 13-. Suppleant Region Gävleborg 14-15.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Suppleant, Sverigedemokraternas distriktsstyrelse, Gävleborg 11-16. Ledamot, Sverigedemokraternas partistyrelse 16-.

Said and done

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1INLEDNING


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 147 kB) Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 353 kB)

med anledning av prop. 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Motion 2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den föreslagna beloppsgränsen bör tas bort och om


Utskottsberedning: 2015/16:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

med anledning av prop. 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel

Motion 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för det fall landstingen ska erbjuda utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd sådana


Utskottsberedning: 2015/16:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

med anledning av skr. 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020

Motion 2015/16:3327 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3327 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken 20162020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ansvaret för missbruksvården kan överföras till


Utskottsberedning: 2015/16:SoU6 2015/16:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3327 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3327 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Handlingsplan till följd av migrationskrisen

Motion 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Handlingsplan till följd av migrationskrisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen offentligt ska tydliggöra för kommissionen att Sverige måste få ett tidsbegränsat undantag från hela det gemensamma


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen beslutar om en nystart för omvårdnadslyftet.


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:KrU10 2015/16:SoU1 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 161 kB)

Ledarskapsutbildning för lärare

Motion 2015/16:1683 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1683 av Richard Jomshof m.fl. SD Ledarskapsutbildning för lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ledarskapsutbildning ska vara en integrerad del av lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolan dras med


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1683 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1683 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Förbättrade villkor för läkare i glesbygden

Motion 2015/16:1640 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1640 av Per Ramhorn m.fl. SD Förbättrade villkor för läkare i glesbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förbättrade villkor för läkare i glesbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I glesbygden är det ofta


Utskottsberedning: 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1640 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1640 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Terminal sedering

Motion 2015/16:1684 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1684 av Per Ramhorn m.fl. SD Terminal sedering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för användning av terminal sedering för att säkerställa jämlik och god palliativ vård i


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1684 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1684 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

Lika villkor för mammografi

Motion 2015/16:1639 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1639 av Per Ramhorn m.fl. SD Lika villkor för mammografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska bli obligatoriskt att erbjuda mammografi till alla kvinnor i Sverige i åldrarna 4074 år och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1639 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1639 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)