Christina Östberg (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 261
Title Arbetsledare (Husfru)
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email christina.ostberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Nominations Committee

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Nominations Committee

  • Member 2014-09-29 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant socialutskottet 14- och utbildningsutskottet 14-. Ledamot riksdagens valberedning 14-.
 • Föräldrar

  Åkaren Herman Carlsson och köksbiträdet Lisbeth Carlsson, f. Östberg.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Piteå slutår 88. Husfru, Stockholms Hotell- och Restaurangskola slutår 92.
 • Anställningar

  Köksbiträde och sjukvårdsbiträde, Luleå kommun 88-91. Sjukvårdsbiträde, Bodens kommun -91. Butiksbiträde, Konsum Lakaträsk, 91-92. Husfru, Berns Salonger Stockholm 93-95. Vårdbiträde, Söderhamns kommun -13. Valorganisatör, Sverigedemokraterna 13-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Nämndeman, Hudiksvalls tingsrätt 10-14. Ledamot, Patientskadenämnden 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Söderhamn 10-. Suppleant, Kyrkorådet i Mo/Bergvik, Söderala Pastorat, Söderhamn 09-13. Ledamot kyrkofullmäktige, Uppsala stift 13-. Suppleant Kyrkomötet 13-. Suppleant Region Gävleborg 14-15.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Suppleant, Sverigedemokraternas distriktsstyrelse, Gävleborg 11-16. Ledamot, Sverigedemokraternas partistyrelse 16-.

Said and done

med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2014/15:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 108 kB) Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 279 kB)

Budgetpropositionen för 2015

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. SD Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 740 kB) Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 1035 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. SD Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning


Utskottsberedning: 2014/15:UbU2 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Resursfördelning

Motion 2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. SD Resursfördelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att allokera resurser i enlighet med motionen. Motivering För Sverigedemokraterna är det en självklarhet


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen beslutar om en nystart för omvårdnadslyftet.


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:KrU6 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU7 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 172 kB)

Ledarskapsutbildning för lärare

Motion 2014/15:1131 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1131 av Richard Jomshof m.fl. SD Ledarskapsutbildning för lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ledarskapsutbildning ska vara en integrerad del av lärarutbildningen. Motivering Skolan dras med stora problem


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1131 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1131 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Lärarlegitimation utan undantagsregler

Motion 2014/15:1120 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1120 av Richard Jomshof m.fl. SD Lärarlegitimation utan undantagsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort möjligheterna till undantag från reglerna om legitimation och betygssättning i fråga om lärarlegitimationen.


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1120 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1120 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Införandet av ålderslärare i grundskolan

Motion 2014/15:1118 av Stefan Jakobsson och Christina Thuring (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1118 av Stefan Jakobsson och Christina Thuring SD Införandet av ålderslärare i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ålderslärare på alla grundskolor. Motivering Anledningarna


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1118 av Stefan Jakobsson och Christina Thuring (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1118 av Stefan Jakobsson och Christina Thuring (SD) (pdf, 75 kB)

Lika villkor för mammografi

Motion 2014/15:1238 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1238 av Per Ramhorn m.fl. SD Lika villkor för mammografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska bli obligatoriskt att erbjuda mammografi till alla kvinnor i Sverige i åldern 4074 år. Motivering Varje år


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1238 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1238 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)