Christina Östberg(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 150
Title Arbetsledare (Husfru)
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email christina.ostberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Nominations Committee

  • Member 2014-09-29 –

Said and done

Vård och omsorg av äldre

Motion 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) Vård och omsorg av äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att tillsätta en utredning som ser över hur en ny rättighetslag för äldreomsorgen kan se ut och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:CU15 2017/18:CU16 2017/18:SoU1 2017/18:SoU14 2017/18:SoU5 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 6 avslag, 13 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

En skola i världsklass

Motion 2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) En skola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk grundskola ska få ett statligt huvudmannaskap samt att regeringen skyndsamt ska utreda hur övergången till ett statligt huvudmannaskap


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20 2017/18:UbU5 2017/18:UbU7
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 24 avslag, 23 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 138 kB)

En högskolepolitik för framtiden

Motion 2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) En högskolepolitik för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka anslagen till den högre utbildningen för att öka kvaliteten på undervisningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 3 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Forskning - en satsning för framtiden

Motion 2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. SD Forskning en satsning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka basanslagen till forskningen inom högskolorna och samtidigt dra ned motsvarande summa för strategiska satsningar och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KrU1 2017/18:NU12 2017/18:UbU1 2017/18:UbU16 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 3 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Förslag för en förskola i världsklass

Motion 2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. SD Förslag för en förskola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all undervisning inom förskolan ska vara evidensbaserad och att politiska trender liksom genusstyrande verksamhet inte ska få förekomma


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1 2017/18:UbU13
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Politik för friskolorna

Motion 2017/18:907 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:907 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) Politik för friskolorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det måste finnas ett påvisbart behov av den utbildning som en ny friskola avser att ge, exempelvis en viss pedagogisk profil eller


Utskottsberedning: 2017/18:KU38 2017/18:UbU18
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:907 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2017/18:907 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

Utveckla fritidshemsverksamheten

Motion 2017/18:906 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:906 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utveckla fritidshemsverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändrad lärarutbildning med inriktning mot fritidshem där dessa ska bära ansvaret för jourklasser, särbegåvade barn och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:906 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2017/18:906 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 58 kB)

Svensk gymnasieskola och vuxenutbildning

Motion 2017/18:905 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:905 av Stefan Jakobsson m.fl. SD Svensk gymnasieskola och vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk gymnasieskola och kommunala vuxenutbildningen ska få ett statligt huvudmannaskap och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1 2017/18:UbU14 2017/18:UbU15 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 8 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:905 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:905 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motionen utgår

Motion 2017/18:910

Motion till riksdagen 2017/18:910 Motionen utgår.

2017-10-02

med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Motion 2016/17:3749 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3749 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att underlätta anställning av personer


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3749 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3749 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)