Christina Östberg (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 261
Title Arbetsledare (Husfru)
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email christina.ostberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Nominations Committee

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Nominations Committee

  • Member 2014-09-29 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant socialutskottet 14- och utbildningsutskottet 14-. Ledamot riksdagens valberedning 14-.
 • Föräldrar

  Åkaren Herman Carlsson och köksbiträdet Lisbeth Carlsson, f. Östberg.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Piteå slutår 88. Husfru, Stockholms Hotell- och Restaurangskola slutår 92.
 • Anställningar

  Köksbiträde och sjukvårdsbiträde, Luleå kommun 88-91. Sjukvårdsbiträde, Bodens kommun -91. Butiksbiträde, Konsum Lakaträsk, 91-92. Husfru, Berns Salonger Stockholm 93-95. Vårdbiträde, Söderhamns kommun -13. Valorganisatör, Sverigedemokraterna 13-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Nämndeman, Hudiksvalls tingsrätt 10-14. Ledamot, Patientskadenämnden 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Söderhamn 10-. Suppleant, Kyrkorådet i Mo/Bergvik, Söderala Pastorat, Söderhamn 09-13. Ledamot kyrkofullmäktige, Uppsala stift 13-. Suppleant Kyrkomötet 13-. Suppleant Region Gävleborg 14-15.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Suppleant, Sverigedemokraternas distriktsstyrelse, Gävleborg 11-16. Ledamot, Sverigedemokraternas partistyrelse 16-.

Said and done

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2018/19:2364 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2364 av Per Ramhorn m.fl. SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2018/19:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2364 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2364 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 111 kB)

Registerkontroll vid arbete med barn

Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. SD Registerkontroll vid arbete med barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla jobbsökande till samtliga yrken inom vilka man kontinuerligt arbetar med barn obligatoriskt ska registerkontrolleras för tidigare


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Barnvänlig familjepolitik

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. SD Barnvänlig familjepolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning 2 Ekonomisk trygghet för barn och familjer 2.1 Besök hos mödravården 2.2 Graviditetspenning 2.3 Bidrag till förstföderskor 2.4 Stoppa kvotering i föräldraförsäkringen


Utskottsberedning: AU CU UbU 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14 2018/19:SfU3 2018/19:SoU12 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 6 avslag, 43 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 98 kB) Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 159 kB)

Vård och omsorg i fråga om äldre

Motion 2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. SD Vård och omsorg i fråga om äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över hur en ny rättighetslag för äldreomsorgen kan se ut och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10 2018/19:SoU1 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 6 avslag, 18 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) (pdf, 111 kB)

Funktionsrätt - för allas rätt till deltagande och mening

Motion 2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. SD Funktionsrätt för allas rätt till deltagande och mening Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att LSS behöver ses över, utvecklas och moderniseras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: AU CU UbU 2018/19:SoU1 2018/19:SoU12 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 3 avslag, 21 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 107 kB)

En tillgänglig vård i världsklass

Motion 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. SD En tillgänglig vård i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast möjligt vidta åtgärder för en mer tillgänglig vård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KU UbU 2018/19:FiU26 2018/19:FiU3 2018/19:JuU11 2018/19:SoU1 2018/19:SoU12 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (63 yrkanden): 25 avslag, 38 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 149 kB)

Läkares förskrivningsrätt

Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:545 av Christina Östberg SD Läkares förskrivningsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket för läkares förskrivningsrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har läkare förskrivningsrätt för mediciner


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD) (pdf, 72 kB)

Beslagta tobak från minderårig

Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:544 av Christina Östberg SD Beslagta tobak från minderårig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tobakslagen så att polisen kan beslagta tobak om den innehas av en minderårig och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trots


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD) (pdf, 73 kB)

Nationell kartläggning av alla dödfödda och barn som dör före ett års ålder

Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:543 av Christina Östberg SD Nationell kartläggning av alla dödfödda och barn som dör före ett års ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av alla dödfödda och spädbarn


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD) (pdf, 74 kB)

med anledning av skr. 2017/18:277 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

Motion 2018/19:73 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:73 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:277 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Allmänna arvsfonden aktivt ska arbeta för att säkerställa


Utskottsberedning: 2018/19:SoU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:73 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:73 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)