Christina Östberg(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 150
Title Arbetsledare (Husfru)
Born 1968
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email christina.ostberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Nominations Committee

  • Member 2014-09-29 –

Said and done

med anledning av regeringens proposition 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

Motion 2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) med anledning av regeringens proposition 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten att omfördela tillstånd bör finnas och

2017-12-07

Motion 2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3942 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 115 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige har ett väl utvecklat studiestödssystem som är en


Utskottsberedning: 2017/18:UbU2

Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 114 kB)

Registerkontroll vid arbete med barn

Motion 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Registerkontroll vid arbete med barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla jobbsökande till samtliga yrken inom vilka man kontinuerligt arbetar med barn obligatoriskt ska registerkontrolleras


Utskottsberedning: 2017/18:JuU17

Motion 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Funktionsrätt för alla

Motion 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) Funktionsrätt för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att regeringen ser över möjligheten att implementera ett nytt system där inte alla personer med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:SoU1 2017/18:SoU5 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 15 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

En tillgänglig sjukvård i världsklass

Motion 2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) En tillgänglig sjukvård i världsklass 1        Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Motivering 4Offentligt anställda 4.1Stimulera och ge incitament till utbildning 4.1.1Kompetenslyft för sjuksköterskor 4.1.2Undersköterska


Utskottsberedning: KU 2017/18:AU9 2017/18:FiU26 2017/18:FiU3 2017/18:JuU14 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU15 2017/18:SoU9 2017/18:UbU11

Motion 2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 99 kB) Motion 2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 208 kB)

Vård och omsorg av äldre

Motion 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) Vård och omsorg av äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att tillsätta en utredning som ser över hur en ny rättighetslag för äldreomsorgen kan se ut och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:CU15 2017/18:CU16 2017/18:SoU1 2017/18:SoU14 2017/18:SoU5 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 3 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

En skola i världsklass

Motion 2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) En skola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk grundskola ska få ett statligt huvudmannaskap samt att regeringen skyndsamt ska utreda hur övergången till ett statligt huvudmannaskap


Utskottsberedning: UbU 2017/18:UbU1 2017/18:UbU5 2017/18:UbU7
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 2 avslag, 45 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 138 kB)

En högskolepolitik för framtiden

Motion 2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) En högskolepolitik för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka anslagen till den högre utbildningen för att öka kvaliteten på undervisningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)