Christina Höj Larsen(Lft)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 239
Title Humanekolog/Utredare
Born 1971
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email christina.hoj.larsen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-20
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2012-03-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan

Motion 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppmana berörda myndigheter att inför uppdatering av stödmaterial föra dialog med de politiska


Utskottsberedning: 2017/18:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 64 kB)

Fritidshem

Motion 2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. V Fritidshem Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att ta fram rekommendationer för gruppernas storlek och personaltäthet i fritidshemmen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20

Motion 2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

En inkluderande vuxenutbildning

Motion 2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. V En inkluderande vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda regelverken kring distansutbildningar inom vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

En fungerande sjukpenning

Motion 2017/18:2333 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2333 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) En fungerande sjukpenning 1   Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda andra mer rättssäkra möjligheter att minska sjukfrånvaron än att sätta ett kvantitativt mål om att


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:2333 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:2333 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik

Motion 2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik 1   Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 3.1 Varför drivs människor på flykt? 3.2 Flyktingkonventionen 3.3 Feministisk migrationspolitik 4 Dra tillbaka den tillfälliga


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16 2017/18:SfU18

Motion 2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 94 kB) Motion 2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 186 kB)

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

Motion 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning 1   Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för beviljande av sjukersättning bör ses över i syfte att göra det lättare att beviljas


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (pdf, 82 kB)

Ett värdigt och välkomnande mottagande av ensamkommande barn

Motion 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. V Ett värdigt och välkomnande mottagande av ensamkommande barn 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 3.1De ensamkommande barnen 4Rättigheter och välfärd 4.1Information, delaktighet och trygghet 5Asyl 6Socialtjänstens ansvar


Utskottsberedning: 2017/18:AU7 2017/18:CU8 2017/18:KrU3 2017/18:KrU6 2017/18:SfU15 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9 2017/18:UbU14 2017/18:UbU15 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 23 avslag, 12 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 85 kB) Motion 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 152 kB)

Skatteflykt

Motion 2017/18:1148 av Momodou Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1148 av Momodou Jallow m.fl. V Skatteflykt Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram lagstiftning som innebär att banker som upprepade gånger medverkar till aggressiva skatteupplägg ska förlora sin rätt att få verka som


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22 2017/18:SkU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1148 av Momodou Jallow m.fl. (V) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:1148 av Momodou Jallow m.fl. (V) (pdf, 82 kB)

Utred skattesystemets omfördelande effekter

Motion 2017/18:1147 av Momodou Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1147 av Momodou Jallow m.fl. V Utred skattesystemets omfördelande effekter Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att analysera hur skattesystemets utjämnande effekter har utvecklats över tid


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8

Motion 2017/18:1147 av Momodou Jallow m.fl. (V) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:1147 av Momodou Jallow m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Det kommunala utjämningssystemet och de demografiska förändringarna

Motion 2017/18:1146 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1146 av Håkan Svenneling m.fl. V Det kommunala utjämningssystemet och de demografiska förändringarna Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör inrätta en parlamentarisk beredning för att kontinuerligt följa upp och anpassa det


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1146 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1146 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 76 kB)