Christian Holm Barenfeld(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 44
Title Ekonom.
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864228
Email christian.holm.barenfeld[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-11-15 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-11-15
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-11-13 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Deputy member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputy member 2009-02-12 – 2009-03-12
  • Deputy member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Deputy member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Deputy member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Joint Committee on the Constitution and Foreign Affairs

  • Deputy member 2007-03-27 – 2009-05-06
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2010-10-19 –

Said and done

Arbetsmarknadsutbildningar

Skriftlig fråga 2017/18:236 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:236 Arbetsmarknadsutbildningar av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Dyra och ineffektiva –, så kan arbetsmarknadsutbildningarna beskrivas. En rapport från Riksrevisionen visar att Arbetsförmedlingen under 2016 köpte arbetsmarknadsutbildningar

Inlämnad: 2017-11-06 Svarsdatum: 2017-11-15 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:236 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 77 kB)

Antalet vargar i Sverige

Interpellation 2017/18:83 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:83 Antalet vargar i Sverige av Lars Beckman (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Ska vi ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har en folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför

Inlämnad: 2017-10-27 Svarsdatum: 2017-11-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:83 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet vargar i Sverige

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU2

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:AU2

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Lika möjligheter för kvinnor och män

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Lika möjligheter för kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: AU KrU UbU 2017/18:AU1 2017/18:FiU1 2017/18:JuU17 2017/18:SfU1 2017/18:SfU3

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Utökat samarbete mellan polis och militär

Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) Utökat samarbete mellan polis och militär Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till ett utökat samarbete mellan polis och militär skyndsamt bör ses över och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13

Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet

Motion 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M) Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillförsäkra långsiktigt uthålliga villkor för privat företagsamhet inom välfärdssektorn och


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Fler enkla jobb

Skriftlig fråga 2017/18:66 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:66 Fler enkla jobb av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Statskontoret har gjort en utvärdering av beredskapsjobben, en åtgärd som regeringen införde 2017 för att tillgodose behovet av fler enkla jobb. Satsningen innebär att de statliga myndigheterna

Inlämnad: 2017-10-04 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:66 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 76 kB)

Förstärkt samverkan med aktörer som främjar ungt entreprenörskap

Motion 2017/18:1432 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:1432 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M) Förstärkt samverkan med aktörer som främjar ungt entreprenörskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över om alla kommuner kan


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:1432 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1432 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M) (pdf, 69 kB)

Drogtester i skolan

Motion 2017/18:1430 av Christian Holm Barenfeld och Margareta Cederfelt (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:1430 av Christian Holm Barenfeld och Margareta Cederfelt (båda M) Drogtester i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att överväga drogtester i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolan


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:1430 av Christian Holm Barenfeld och Margareta Cederfelt (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1430 av Christian Holm Barenfeld och Margareta Cederfelt (båda M) (pdf, 66 kB)