Christian Holm Barenfeld(Mod)

Christian Holm Barenfeld (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 44
Title Ekonom.
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864228
Email christian.holm.barenfeld[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-11-15 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-11-15
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-11-13 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Deputy member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputy member 2009-02-12 – 2009-03-12
  • Deputy member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Deputy member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Deputy member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Joint Committee on the Constitution and Foreign Affairs

  • Deputy member 2007-03-27 – 2009-05-06
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2010-10-19 –

Said and done

Stöd av Arbetsförmedlingen för att starta eget

Interpellation 2016/17:392 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:392 Stöd av Arbetsförmedlingen för att starta eget av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:392 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 69 kB)

Den småskaliga vattenkraften

Interpellation 2016/17:387 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:387 Den småskaliga vattenkraften av Christian Holm Barenfeld (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Diskussionerna om den småskaliga vattenkraften har under några år varit intensiv. Situationen gällande tillståndsprocesser för att erhålla de tillstånd som krävs från våra myndigheter är

Inlämnad: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:387 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 78 kB)

Missvisande statistik

Interpellation 2016/17:375 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:375 Missvisande statistik av Christian Holm Barenfeld (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Eda och Årjängs kommuner i Värmland har en stor andel barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Detta enligt Rädda Barnen, som använt statistik från SCB för att sammanställa årliga rapporter

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:375 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 65 kB)

Vitrysslands brott mot mänskliga rättigheter

Interpellation 2016/17:364 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:364 Vitrysslands brott mot mänskliga rättigheter av Christian Holm Barenfeld (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Tyvärr finns all anledning att fortsätta diskutera den politiska situationen i vad som brukar kallas Europas sista diktatur. Vid ett antal tillfällen de senaste åren

Inlämnad: 2017-03-13 Svarsdatum: 2017-03-28 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:364 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 80 kB)

Stöd av Arbetsförmedlingen för att starta eget

Interpellation 2016/17:350 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:350 Stöd av Arbetsförmedlingen för att starta eget av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:350 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 69 kB)

Hamnstrejk i Göteborg trots kollektivavtal

Interpellation 2016/17:284 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2016/17:284 Hamnstrejk i Göteborg trots kollektivavtal av Lars Hjälmered (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Containerhamnen i Göteborg är Skandinaviens största. Sex av tio containrar som importeras eller exporteras till eller från Sverige går genom Göteborgs hamn.

Inlämnad: 2017-02-03 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:284 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hamnstrejk i Göteborg trots kollektivavtal

EU:s relationer med Vitryssland

Skriftlig fråga 2016/17:761 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2016/17:761 EU:s relationer med Vitryssland av Christian Holm Barenfeld (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) EU-kommissionen avser såvitt jag förstår att avskaffa de i dag gällande kvoterna på import av textilprodukter från Vitryssland i syfte att förbättra unionens bilaterala relationer med landet.

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:761 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB)

Insatser för utrikes födda med låg utbildning

Interpellation 2016/17:246 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:246 Insatser för utrikes födda med låg utbildning av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Integrationsutmaningarna är omfattande. Enligt SCB tar det nu nio år innan hälften av de nyanlända har jobb. Arbetsmarknads- och etableringsministern

Inlämnad: 2017-01-24 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:246 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för utrikes födda med låg utbildning

med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid

Motion 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en annan inriktning på jämställdhetspolitiken och


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Delegationen för att bryta långtidsarbetslöshet

Interpellation 2016/17:166 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:166 Delegationen för att bryta långtidsarbetslöshet av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik ökar långtidsarbetslösheten i Sverige. Och utmaningarna med att integrera de många nyanlända till

Inlämnad: 2016-11-29 Svarsdatum: 2017-01-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:166 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Delegationen för att bryta långtidsarbetslöshet