Cecilie Tenfjord-Toftby(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County South, Bench 305
Title Informatör.
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866358
Email cecilie.tenfjord-toftby[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2008-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2015-12-18 – 2017-12-19
  • Deputy member 2008-10-01 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2008-10-03 – 2010-10-04
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2017-12-19 – 2018-09-24
  • Deputy member 2017-04-27 – 2017-12-20
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-06-23 –
  • Deputy member 2013-11-14 – 2014-10-07
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2016-02-09 – 2018-10-31
  • Member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15

Said and done

Borås polishögskola

Skriftlig fråga 2017/18:446 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2017/18:446 Borås polishögskola av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Beskedet att Malmö kommer att få en av de två nya polisutbildningarna som ska startas i Sverige kom den 5 december i år. Det är ett välkommet besked för hela Sverige att vi nu får flera

Inlämnad: 2017-12-08 Svarsdatum: 2017-12-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:446 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 86 kB)

En polishögskola i Borås

Skriftlig fråga 2017/18:436 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2017/18:436 En polishögskola i Borås av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Den 5 december 2017 kom beskedet om att den ena av två nya polisutbildningar ska förläggas till Malmö. Det är ett välkommet besked för hela Sverige att vi nu får fler utbildningsplatser

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:436 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 78 kB)

Icke kraftproducerande dammar

Skriftlig fråga 2017/18:272 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2017/18:272 Icke kraftproducerande dammar av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Den tidigare Vattenverksamhetsutredningens förslag har varit ute på remiss. Först nu har svaren kommit in och det finns en mängd obesvarade frågor. En av de mest brännande frågorna är vem som

Inlämnad: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:272 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 76 kB)

Partiell nedsläckning av elnät den kommande vintern

Interpellation 2017/18:129 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:129 Partiell nedsläckning av elnät den kommande vintern av Lars Beckman (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) För något år sedan gjorde föreningen Svenskt Näringsliv en undersökning bland sina medlemsföretag om huruvida det är viktigt med el till konkurrenskraftiga priser i Sverige, och

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-21 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2017/18:129 av Lars Beckman (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Partiell nedsläckning av elnät den kommande vintern

Bränsle i yrkesbåtar

Skriftlig fråga 2017/18:245 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2017/18:245 Bränsle i yrkesbåtar av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I skärgårdsmiljöerna pågår just nu en debatt om begränsningarna för att använda lågbeskattat bränsle i yrkesbåtar när båttransporter sker i egen regi. Lagstiftningen som åsyftas är betänkande 2014/15:SkU12

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:245 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 91 kB)

Översyn av regelverket för bränsle i yrkesbåtar

Skriftlig fråga 2017/18:244 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2017/18:244 Översyn av regelverket för bränsle i yrkesbåtar av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Med anledning av betänkande 2014/15:SkU12 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle pågår det just nu en debatt i skärgårdsmiljöerna om begränsningarna för att använda

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:244 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 92 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 6 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Punktskatter

Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Punktskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa regeringens överindexering av drivmedelsskatter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Skatteförfarande och folkbokföring

Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skatteförfarande och folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens arbete med att bekämpa skattefusk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12

Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 80 kB)