Cecilie Tenfjord-Toftby(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County South, Bench 305
Title Informatör.
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866358
Email cecilie.tenfjord-toftby[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2008-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Deputy member 2008-10-01 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2008-10-03 – 2010-10-04
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2017-04-27 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-06-23 –
  • Deputy member 2013-11-14 – 2014-10-07
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2016-02-09 – 2018-10-31
  • Member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15

Said and done

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager


Utskottsberedning: SkU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Punktskatter

Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Punktskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa regeringens överindexering av drivmedelsskatter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: SkU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Skatteförfarande och folkbokföring

Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skatteförfarande och folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens arbete med att bekämpa skattefusk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Skattemässig hantering av virtuella varor

Motion 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattemässig hantering av virtuella varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över den skatterättsliga bedömningen av handel med virtuella varor och


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Skattepolitik för växande företag

Motion 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för växande företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa konkurrenskraftiga kvalificerade personaloptioner och utreda möjligheten att utvidga reglerna och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Tullverket - upprätthålla gränsskyddet

Motion 2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Tullverket – upprätthålla gränsskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Tullverkets möjligheter att upprätthålla gränsskyddet måste stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Utvidgning av friskvårdsbegreppet

Motion 2017/18:3290 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3290 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Utvidgning av friskvårdsbegreppet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en utvidgning av friskvårdsbegreppet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag kan arbetsgivare


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3290 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3290 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:MJU1

Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 93 kB)