Cecilia Widegren(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 42
Title Handläggare.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865497
Email cecilia.widegren[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member
  • Nominations Committee

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Committee on Taxation

  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Deputy member 2002-10-08 – 2002-12-31
  • Committee on Finance

  • Member 2005-10-27 – 2006-10-02
  • Deputy member 2002-10-08 – 2005-10-26
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-13
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2006-12-06 – 2010-10-04
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy Chair 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Deputy Chair 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Deputy Chair 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Deputy Chair 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Deputy Chair 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Chair 2012-05-10 – 2014-10-28
  • Member 2010-11-17 – 2012-05-09
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2010-10-12 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-10-31
  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Deputy member 2006-10-17 – 2010-10-04
  • Deputy member 2002-11-28 – 2006-10-02
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-07
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –

Said and done

Felaktigheter i folkbokföringen

Skriftlig fråga 2017/18:267 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:267 Felaktigheter i folkbokföringen av Cecilia Widegren (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I en av Riksrevisionens senaste granskningar påvisar den att Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen inte bedrivs på ett effektivt sätt. Därmed ökar bland annat

Inlämnad: 2017-11-13 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:267 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 75 kB)

Sänkt moms och EU-rätt

Skriftlig fråga 2017/18:265 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:265 Sänkt moms och EU-rätt av Cecilia Widegren (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden, även benämnt som moms på naturturism eller moms på naturguider, från 25 procent till 6 procent

Inlämnad: 2017-11-13 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:265 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Stärkt hovhälsa med skyddad yrkestitel

Skriftlig fråga 2017/18:213 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:213 Stärkt hovhälsa med skyddad yrkestitel av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Sverige är ett av Europas hästtätaste länder, med över 350 000 hästar och det i rask takt växande. Hästens välbefinnande och djurvälfärd är helt avgörande för dess medverkan vid till exempel ridskolor,

Inlämnad: 2017-11-02 Svarsdatum: 2017-11-20 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:213 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2017/18:8 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Motion 2017/18:3912 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3912 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2017/18:8 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast den 1 juli 2019 bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU4

Motion 2017/18:3912 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3912 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 71 kB)

Höjd fartgräns för EPA-traktorer

Skriftlig fråga 2017/18:144 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:144 Höjd fartgräns för EPA-traktorer av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Ungas framtid är viktig. Att få friheten att röra sig mer självständigt är en viktig förutsättning för att kunna förverkliga sina livsdrömmar. För unga på landsbygden är det oftast en ännu större utmaning.

Inlämnad: 2017-10-23 Svarsdatum: 2017-11-01 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:144 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 93 kB)

Låt posten komma ut till hela Sverige

Motion 2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M) Låt posten komma ut till hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att utvärdera på vilket sätt styrningen av Postnord kan stärkas för att postlagen


Utskottsberedning: 2017/18:TU4

Motion 2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 63 kB)

Synliggör miljöbilen

Motion 2017/18:3236 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3236 av Cecilia Widegren (M) Synliggör miljöbilen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa gröna registreringsskyltar för miljöbilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fordonsflottan


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3236 av Cecilia Widegren (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3236 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 57 kB)

Upprustning av Västra stambanan

Motion 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD) Upprustning av Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna vad gäller en snabb utbyggnad av ett tredje spår och en upprustning av Västra stambanan och


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD) (pdf, 67 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Kvalitetsfokus i vård och omsorg

Motion 2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) Kvalitetsfokus i vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en stärkt vårdgaranti och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 96 kB)