Cecilia Magnusson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 190
Title Undersköterska.
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864637
Email cecilia.magnusson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Moderate Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1998-10-05 – 2018-09-24
  • The Moderate Party

  • Pairing organiser 2010-10-06 –
  • Pairing organiser 2009-10-20 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2000-05-01 – 2002-09-30
  • Deputy member 1998-10-13 – 2000-04-30
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-11-17 – 2012-03-20
  • Member 2006-10-10 – 2006-11-15
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2006-10-10 – 2006-11-15
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-11-15 – 2010-10-04
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2006-02-09 – 2006-04-26
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Nominations Committee

  • Member 2010-10-04 –
  • Deputy member 2006-10-26 – 2010-10-04
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2014-10-07 –
  • Member 2012-11-01 – 2014-10-07
  • Alternate member 2010-10-12 – 2012-10-31
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 –
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2010-10-19 – 2010-12-31

Said and done

Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige

Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta nationella kvalitetskrav för skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: FiU UbU 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 120 kB)

Säkerhetspolitik för Sverige

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Säkerhetspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges försvarsutgifter ska öka och närma sig 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: FöU UU 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 169 kB)

Översyn av postlagen för att öka möjligheterna att bekämpa brott

Motion 2017/18:3088 av Cecilia Magnusson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3088 av Cecilia Magnusson (M) Översyn av postlagen för att öka möjligheterna att bekämpa brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av postlagen för att öka möjligheterna att bekämpa brott och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3088 av Cecilia Magnusson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3088 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 56 kB)

En nationell hälso- och sjukvårdsagenda

Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) En nationell hälso- och sjukvårdsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets- och samordningsmiljard och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: JuU 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 143 kB)

Äldres valfrihet i omsorgen

Motion 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M) Äldres valfrihet i omsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka äldres inflytande och valfrihet i omsorgen genom att införa äldrecoacher och tillkännager detta för regeringen. Motivering För


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M) (pdf, 63 kB)

En modern politik för civilsamhället

Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) En modern politik för civilsamhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att systematiskt sammanställa goda exempel på samarbeten som finns


Utskottsberedning: KrU SoU

Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

En enhetlig kulturmoms

Motion 2017/18:3076 av Cecilia Magnusson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3076 av Cecilia Magnusson (M) En enhetlig kulturmoms Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn syftande till att harmonisera momssatserna inom kultur- och friluftssektorn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3076 av Cecilia Magnusson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3076 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 74 kB)

En bättre start - integration som fungerar

Motion 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) En bättre start – integration som fungerar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetenskartläggning för asylsökande från dag ett i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: AU SfU SoU 2017/18:AU1

Motion 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Utvisningsdömda på rättspsykiatriska kliniker

Motion 2017/18:3089 av Cecilia Magnusson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3089 av Cecilia Magnusson (M) Utvisningsdömda på rättspsykiatriska kliniker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompletterande lagstiftning vad gäller personer dömda till rättspsykiatrisk vård och utvisning och tillkännager detta


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3089 av Cecilia Magnusson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3089 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 58 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KrU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 99 kB)